Zgłoszenie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym

Pytanie:

Kiedy powinno nastąpić zgłoszenie wierzytelności przez wierzyciela w postępowaniu upadłościowym i jakie są skutki niedostosowania się do terminu?

Masz inne pytanie do prawnika?

21.7.2011

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Zgłoszenie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym

Zgłoszenie powinno nastąpić w terminie oznaczonym w postanowieniu o ogłoszeniu upadłości. Jeżeli wierzytelność została zgłoszona przez wierzyciela po upływie terminu wyznaczonego do zgłaszania wierzytelności nie pozbawia go to co prawda udziału w postępowaniu, ale sprawia, że bez względu na przyczynę opóźnienia, czynności już dokonane w postępowaniu upadłościowym są skuteczne wobec tego wierzyciela. Jeżeli wierzytelność zgłoszono po zatwierdzeniu ostatecznego planu podziału funduszów masy upadłości, pozostawia się ją bez rozpoznania.

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne