Zgłoszenie zmiany danych zawartych w koncesji

Pytanie:

Na jakich wnioskach (i czy w ogóle istnieją) należy zgłosić do zmiany do koncesji w MSWIA w zakresie zmiany adresu sp. z o.o. (tj. ulicę i nr) i jakie dokumenty należy dołączyć? Jaki jest termin zgłoszenia tej zmiany do MSWIA i od kiedy ten termin należy liczyć (zwłaszcza w przypadku kiedy trwają prace adaptacyjne pomieszczenia, a umowa dzierżawy została zawarta wcześniej)?

Masz inne pytanie do prawnika?

3.2.2006

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Zgłoszenie zmiany danych zawartych w koncesji

Zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej,  przedsiębiorca jest obowiązany zgłaszać organowi koncesyjnemu wszelkie zmiany danych, które podaje się we wniosku o udzielenie koncesji w terminie 14 dni od dnia ich powstania. Termin ten należy liczyć od dnia, w którym spółka faktycznie zmieniła adres. Należy więc złożyć wniosek o dokonanie zmian w koncesji wraz z odpowiednimi załącznikami. MSWiA określiło wzory wniosków o udzielenie koncesji, natomiast nie ma wzoru pisma służącego zmianom danych. Wniosek taki należy złożyć więc na piśmie, powinien być on opłacony, załączniki powinny być oryginałami lub uwierzytelnione. Do wniosku należy dołączyć dokument określający adres siedziby oraz, przykładowo, jeżeli koncesja dotyczy usług ochrony mienia, dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu. Należy również złożyć oświadczenie wskazujące od jakiego dnia nastąpiła zmiana faktyczna adresu spółki.

 

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: