Zgoda na wykreślenie hipoteki

Pytanie:

Nieruchomość została obciążona notarialnie dobrowolną hipoteką kaucyjną na rzecz firmy X jako zabezpieczenie obrotów handlowych z tą firmą, bez udziału firmy X w czynności notarialnej. Po kilku latach nie ma współpracy z X oraz zobowiązań wobec X. Czy w takim wypadku do wykreślenia hipoteki jest potrzebna zgoda X, czy wystarczy wniosek firmy, która hipotekę ustanowiła?

Masz inne pytanie do prawnika?

7.6.2004

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Zgoda na wykreślenie hipoteki

Wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej z powodu wygaśnięcia hipoteki wymaga wykazania sądowi prowadzącemu księgę wieczystą, że wierzytelność wygasła. W zależności od przyczyn wygaśnięcia wierzytelności niezbędne jest przedstawienie odpowiednich dokumentów w formie potrzebnej do wykreślenia np. pokwitowania spłaty długu z podpisem notarialnie poświadczonym. Zgoda wierzyciela hipotecznego na wykreślenie hipoteki jest zbędna. W razie wygaśnięcia hipoteki powstaje niezgodność między stanem prawnym ujawnionym w księdze wieczystej a rzeczywistym stanem prawnym. Normalną drogą usunięcia tej niezgodności jest wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej. Jednakże do wykreślenia potrzebne są dokumenty, z których wynika, że hipoteka wygasła. Jeżeli znajdują się one w posiadaniu wierzyciela, wierzyciel obowiązany jest do wydania ich właścicielowi, a jeżeli odmawia dokonania czynności umożliwiających wykreślenie hipoteki, to usunięcie niezgodności musi nastąpić w drodze procesu.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: