Złożenie niewłaściwej deklaracji podatkowej

Pytanie:

Czy mimo obowiązku rozliczania kwartalnego przy metodzie kasowej dla małego podatnika rozliczanie miesięczne deklaracją VAT-7 skutkuje jakimiś sankcjami karnymi skarbowymi? Rozliczam się w ten sposób od początku, czyli od 1 października 2002 roku.

Masz inne pytanie do prawnika?

3.2.2005

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Złożenie niewłaściwej deklaracji podatkowej

Na podstawie art. 99 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług, podatnicy stosujący metodę kasową obowiązani są do składania deklaracji kwartalnych (druk VAT-7K).

Miesięczne składanie deklaracji przez takich podatników stanowi w mojej ocenie czyn, o którym mowa w art. 56 § 4 Kodeksu karnego skarbowego. Przepis ten stanowi, że karze grzywny za wykroczenie skarbowe podlega też ten podatnik, który mimo ujawnienia przedmiotu lub podstawy opodatkowania nie składa w terminie organowi podatkowemu lub płatnikowi deklaracji lub oświadczenia.

Proszę bowiem zauważyć, że deklaracje VAT-7K składane są nie tylko kwartalnie, ale również za okresy kwartalne (co się wiąże ze specyfiką metody kasowej). Nie można moim zdaniem uznać, że składając bez obowiązku deklaracje za okresy miesięczne, dopełnia Pan obowiązku składania deklaracji za okresy kwartalne.

Ponadto wchodzi w grę pociągnięcie do odpowiedzialności karnej skarbowej na podstawie art. 54 § 1-3 Kodeksu karnego skarbowego. Odpowiedzialności na tej podstawie podlega podatnik, który, uchylając się od opodatkowania, nie ujawnia właściwemu organowi przedmiotu lub podstawy opodatkowania lub nie składa deklaracji, przez co naraża podatek na uszczuplenie.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: