Zmiana organów fundacji

Pytanie:

Chcemy zmienić Prezesa zarządu fundacji . W statucie mamy zapisane, że rada fundacji, jako organ nadzorujący, może odwołać Prezesa zarządu. Kiedy zacznie skutecznie działać nowy Prezes zarządu - z dniem podjęcia uchwały, czy też z dniem wpisania zmian do KRS? W statucie jest też zapisane, że zarząd reprezentuje fundację na zewnątrz, czyli podpisuje m.in. wnioski do sądu o zmianach w organach fundacji. Wiadomo, że istnieje prawdopodobieństwo, że odwołany prezes może wniosku nie podpisać. Czy jest to możliwe?

Masz inne pytanie do prawnika?

29.11.2005

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Zmiana organów fundacji

Uchwała rady fundacji odwołująca prezesa zarządu fundacji oraz uchwała o powołaniu nowego prezesa zarządu odnoszą skutek natychmiastowy, to jest z dniem podjęcia uchwały. Rzecz jasna zmiana składu osobowego fundacji winna być ujawniona w Krajowym Rejestrze Sądowym, nie decyduje jednak data wpisu do KRS, lecz data podjęcia stosownej uchwały przez upoważniony organ podmiotu. Nie będzie zatem problemem hipotetyczna możliwość odmowy podpisania wniosku o wpis zmian do KRS przez byłego prezesa zarządu. Wniosek winien bowiem podpisać już nowo wybrany prezes zarządu i na nim jako organie, który został skutecznie powołany do reprezentowania fundacji ciąży obowiązek złożenia stosownych dokumentów w sądzie rejestrowym.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

Kiedy aktualizacja KRS ?

20.2.2015 przez: arrr

Zmiana zarządu spółki.

13.11.2013 przez: damian6j

spółka jawna zawieszenie 3 lata

24.9.2013 przez: rambo11

Śmierć Prezesa sp.z.o.o.

12.3.2013 przez: Alina1955