Aktualizacja rozporządzenia w sprawie studiów dotycząca formy prowadzenia zajęć

2.10.2020

A.J.Zespół e-prawnik.pl

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

W aktualizacji rozporządzenia w sprawie studiów dodano zapis dotyczący możliwości prowadzenia zajęć na studiach z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość oraz zasad przeliczania punktów ECTS.

Nowe rozporządzenie

Nowe rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 września 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie studiów, weszło w życie 1 października 2020 r.

Porady prawne

Co stanowią nowe przepisy?

Zgodnie z brzmieniem nowego rozporządzenia, w okresie od dnia ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii do końca semestru, w trakcie którego stan ten został odwołany, zajęcia na studiach mogą być prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość niezależnie od tego, czy zostało to przewidziane w programie studiów. Liczby punktów ECTS przypisanych do zajęć prowadzonych w tym okresie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość nie wlicza się do liczby punktów ECTS, o której mowa w § 13 tego rozporządzenia.

Materiały: Rozporządzenie w serwisie Dziennika Ustaw

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne