Czternasta emerytura coraz bliżej

Czternasta emerytura coraz bliżej

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy, teraz pracuje nad nim Sejm

Dobra wiadomość dla emerytów i rencistów! Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o kolejnym w 2022 r. dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym, czyli czternastej emeryturze. Teraz projekt jest w Sejmie.

– "To realizacja zapowiedzi premiera Mateusza Morawieckiego z lutego br. Troszczymy się o sytuację polskich seniorów, w ten sposób chcemy zabezpieczyć finansowo tych, którzy pobierają niższe świadczenia" – mówiła minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

Czternasta emerytura – chociaż z założenia miała być świadczeniem jednorazowym w 2021 r. – zostanie wypłacona również w tym roku. Taką deklarację złożył 11 lutego br. premier Mateusz Morawiecki.

– "Dotrzymujemy słowa. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o kolejnym w 2022 r. dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów – czyli czternastej emeryturze. Będzie to ważne wsparcie dla tych osób, które pobierają niższe świadczenia" – mówiła minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

Porady prawne

14 emerytura – na jakich zasadach?

Mechanizm działania będzie podobny jak w ubiegłym roku. Osoby, które pobierają świadczenia emerytalno-rentowe (przed dokonaniem odliczeń, potrąceń i zmniejszeń) w wysokości nieprzekraczającej 2900 zł – otrzymają „czternastkę” w pełnej wysokości.

– "To 1338,44 zł, czyli tyle, ile od 1 marca br. wynosi minimalna emerytura" – wyjaśniła minister Maląg.

Co ważne – tak jak rok temu – stosowany będzie tu mechanizm „złotówka za złotówkę”. Co to oznacza? Dla osób pobierających świadczenia wyższe niż 2900 zł czternasta emerytura zostanie pomniejszona o kwotę tej nadwyżki.

Jeżeli kwota czternastej emerytury ustalona w ten sposób jest niższa niż 50 zł, świadczenie to nie będzie przyznawane.

Czternastka bez wniosku

Projekt ustawy zakłada, że czternasta emerytura będzie wypłacana z urzędu – czyli bez konieczności składania wniosku – wraz ze świadczeniem wypłacanym w sierpniu br. (z wyjątkiem przewidzianym do wypłaty we wrześniu i październiku 2022 r.).

Decyzje w sprawie „czternastki” będą wydawać właściwe organy emerytalno-rentowe, również one będą wypłacać świadczenia. W razie zbiegu prawa do świadczeń, które są wypłacane przez dwa organy, decyzje wydaje i kolejne dodatkowe roczne świadczenie pieniężne wypłaca Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Dodatkowe wsparcie dla 9 mln osób

W tym roku – zgodnie z uzasadnieniem projektu ustawy – czternasta emerytura trafi do ok. 9 mln osób. Ok. 7,7 mln emerytów i rencistów otrzyma wypłatę w pełnej wysokości (w kwocie najniższej emerytury), a ok. 1,3 mln – w wysokości odpowiednio pomniejszonej.

Koszt wypłaty kolejnego dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego w 2022 r. to kwota ok. 11,4 mld zł.

Porady prawne

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika