2.4.2009

A.J.Zespół e-prawnik.pl

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Czy chore dzieci stracą terapię?

Oto oświadczenie PFRON, w związku z opublikowanym przez dziennik „Rzeczpospolita" artykułem zatytułowanym: „Chore dzieci stracą terapię" (Rzeczpospolita, 27.03.2009): 

Artykuł zawiera nieprawdziwe informacje, które mają służyć wywarciu niedopuszczalnej presji na PFRON, w szczególności:

 1. Nieprawdą jest, że Fundacji Brata Alberta "odebrano" przyznaną wcześniej dotację.
  Prawdą jest, że Fundacja wystartowała w konkursie na realizację zadań z zakresu rehabilitacji (w którym PFRON sfinansował 80% zadań na łączną kwotę 110 mln zł, a ponad połowa tych środków została przeznaczona na prowadzenie placówek), i w postępowaniu konkursowym otrzymała zbyt małą liczbę punktów, aby można było jej przyznać dofinansowanie.
  W związku z tym mówienie o "przywróceniu dotacji" jest co najmniej nadużyciem. W opinii Funduszu oznacza nakłanianie Zarządu PFRON do przyznania dofinansowania jednej, wybranej organizacji, z pominięciem wyników postępowania konkursowego oraz zasady konkurencyjności i równości startujących z nim podmiotów.

 2. Nieprawdą jest, że porozumienia zawierane w ramach programu „Partner" gwarantowały otrzymanie środków z PFRON. Wbrew temu co napisano w artykule, PFRON nie był zobowiązany do wypłacenia Fundacji 13 mln zł w okresie 6 lat. W ramach porozumień należało bowiem corocznie składać wnioski o dofinansowanie i zawierać kolejne umowy.

 3. Nieprawdą jest, że przejście na procedurę konkursową, przewidzianą w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, wynika z uznaniowej decyzji Funduszu - co zostało zasugerowane w artykule.

  Przyjęcie takiego trybu wynika bezpośrednio ze zmiany ustawy o rehabilitacji i wejścia w życie odpowiedniego rozporządzenia MPiPS. Od 1 stycznia 2009 r. zadania z zakresu rehabilitacji powinny być zlecane organizacjom przez samorządy ze środków Funduszu oraz przez sam Fundusz.
  PFRON dołożył wszelkich starań, aby przejście z programu celowego PARTNER na system konkursowy nie odbiło się na ciągłości prowadzonej przez organizacje działalności. Oznacza to m.in. finansowanie przez Fundusz działań, który powinny być finansowane przez samorządy (np. prowadzenie placówek specjalistycznych, co jest zadaniem o charakterze lokalnym lub regionalnym, a nie ogólnopolskim).

 4. Nieprawdą jest, że Fundacja otrzymała zapewnienia ze strony jakiekolwiek pracownika PFRON o tym, że bez względu na wynik postępowania konkursowego dostanie dofinansowanie. Gdyby doszło do takiej sytuacji oznaczałoby to złamanie prawa, a w konsekwencji odpowiedzialność Funduszu za złamanie dyscypliny finansów publicznych, a nawet popełnienie przestępstwa.

 5. Nieprawdą jest, że dofinansowanie otrzymało 390 „programów" (zadań).
  Prawdą jest, że dofinansowanie otrzymały 523 zadania na łączną kwotę 110 mln zł.

 6. Nieprawdą jest, że odrzucono 255 zadań.
  Prawdą jest, że dofinansowania nie otrzymały zaledwie 122 zadania.
  Oznacza to, że ponad 80% zadań otrzymało dofinansowanie. W przypadku procedur konkursowych jest to ewenementem (zwykle ten wskaźnik wynosi ok. 50%).
  Konkurs obejmował aż 12 rodzajów zadań, jednak ponad 50% środków przeznaczono na prowadzenie placówek. Dofinansowanie otrzymało blisko 400 placówek. Jest to znaczna liczba, biorąc pod uwagę brak zainteresowania samorządów w uruchamianiu konkursów i finansowaniu placówek znajdujących się na ich terenach.

 7. Nieprawdą jest, że wniosek Anny Dymnej przepadł w procedurze konkursowej.
  Prawdą jest, że Fundacja „Mimo Wszystko" otrzymała dofinansowanie na aż trzy z czterech zgłoszonych zadań. W ramach konkursu przyznano jej dofinansowanie na łączną kwotę prawie 300 tys. zł, przy czym jest to 90 % kwot wnioskowanych przez Fundację, podczas gdy w ubiegłym roku w ramach programu Partner było to 40-70% .

Procedura konkursowa i wybór ekspertów

Tworząc procedurę konkursową PFRON opierał się, poza ustawą o pożytku publicznym, m.in. na zasadach obowiązujących od wielu lat w konkursach prowadzonych w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich (FIO). W tej procedurze zasady przejrzystości, konkurencyjności i równości podmiotów zapewnione są m.in. przez powierzanie oceny merytorycznej wniosków niezależnym ekspertom.

Oceniający eksperci Funduszu musieli spełniać następujące kryteria:

 • co najmniej 2 lata doświadczenia w dziedzinie dotyczącej rehabilitacji;

 • doświadczenie w ocenie wniosków w ramach EFS i FIO.

Wysoka ocena działalności Fundacji nie może być kryterium powodującym automatyczne przyznanie środków w procedurze konkursowej, z pominięciem wyników oceny merytorycznej. Ocenie merytorycznej podlegają złożone wnioski, a nie składające je organizacje.
 

Ocena wniosku Fundacji im. Brata Alberta

 • Wniosek został sporządzony na dużym poziomie ogólności, co utrudniło przede wszystkim weryfikację kosztów, zwłaszcza w zakresie wynagrodzeń.

 • Wnioskodawca ujął koszty osobowe bez podania jakichkolwiek informacji dotyczącej kosztów poszczególnych etatów i zakresów czynności.

 • Budżet wniosku nie odzwierciedla założenia realizacji zadań w kilku placówkach.

 • W budżecie wynoszącym ok. 2 mln zł koszty samych wynagrodzeń wynoszą ponad 1 mln 250 tys. zł. Stanowi to blisko 70% kwoty wnioskowanej.

 • Wynagrodzenia na łączną kwotę ponad 900 tys. zł opisano zaledwie jedną pozycją w budżecie. Tak ogólna kalkulacja jest nie do przyjęcia ze względu na brak możliwości jej zweryfikowania. Jej przyjęcie byłoby w sprzeczności z zasadą dbania o prawidłowe, racjonalne i przejrzyste wydatkowanie środków publicznych.

 • Koszty osobowe administracji wynoszą blisko 20% wszystkich kosztów osobowych. Oznacza to, że znaczna część wysokiego kosztu przypadającego na beneficjenta ostatecznego nie służy bezpośrednio samemu beneficjentowi.

 • Ponad 50 % udziału własnego stanowi praca wolontariuszy, jednak w samym wniosku nie ma szczegółowych informacji na temat potrzeby i zasad jej wykorzystania. Oznacza to kolejny koszt ujęty w budżecie, który nie został uzasadniony merytorycznie.

7. Nieprawdą jest, że w II konkursie Fundacja im. Brata Alberta może otrzymać maksymalnie 800 tys. zł.
Prawdą jest, że Fundacja może złożyć 2 wnioski na łączną kwotę nawet 1 mln 600 tys. zł.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Ocena skutków dla ochrony danych

Ocena skutków dla ochrony danych

Kto ma obowiązek oceny skutków dla ochrony danych? RODO nakłada obowiązek wdrożenia odpowiednich środków ochrony danych osobowych na administratorów. Administratorzy muszą też być w stanie wykazać przestrzeganie rozporządzenia pod kątem ryzyka naruszenia praw lub wolności osób fizycznych. Nowa, przyjęta w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych (RODO), (...)

Opieka medyczna dla więźniów. Zobacz wyniki kontroli NIK

Opieka medyczna dla więźniów. Zobacz wyniki kontroli NIK

Państwo zapewnia więźniom natychmiastowy dostęp do pełnego zakresu świadczeń zdrowotnych. Jednak stan techniczny budynków i pomieszczeń, w których leczeni są osadzeni, pozostawia wiele do życzenia. Przestarzały jest też sprzęt diagnostyczny. Jeśli więzienne zakłady opieki zdrowotnej nie zostaną dostosowane do nowych przepisów, będą musiały zostać zamknięte. Służba Więzienna (...)

Jeśli źle się poczujesz...

Jeśli źle się poczujesz...

Iść do przychodni, na SOR czy do szpitala zakaźnego? Dzwonić do stacji sanitarno-epidemiologicznej czy lekarza rodzinnego? Zapoznaj się z instrukcją postępowania w razie problemów zdrowotnych. Pamiętaj, jeśli podejrzewasz zakażenie koronawirusem, nie idź na SOR ani do przychodni, gdzie możesz zakazić innych. Udając się do szpitala zakaźnego, nie korzystaj (...)

Pacjent w czasie epidemii

Pacjent w czasie epidemii

Ludzie chorują, potrzebują pomocy lekarza, cierpią z powodu bólu zęba czy kręgosłupa, niezależnie od tego, czy mamy stan epidemii czy nie. Jak leczyć się w czasie koronawirusa? W ostatnim czasie odradza się wizyty w przychodniach i na SOR, by unikać miejsc, w których można się zakazić. To rodzi niebezpieczeństwo, że zaniedbamy nasz stan zdrowia i będziemy (...)

Refundacja m.in. leków

Refundacja m.in. leków

Jednym z głównych zadań ministra zdrowia jest zapewnienie pacjentom dostępu do skutecznych i bezpiecznych produktów leczniczych, a przy tym zmniejszanie kosztów leczenia dla pacjentów. Jednym z głównych narzędzi realizacji tego zadania, które kształtuje również politykę lekową państwa, jest refundacja. To właśnie dzięki (...)

Ubezpieczenia turystyczne - dla osób z wyobraźnią

Ubezpieczenia turystyczne - dla osób z wyobraźnią

  Czemu warto się ubezpieczyć? Przed nami wiele okazji do krótszego czy dłuższego odpoczynku. Wreszcie przez wielu oczekiwany sezon urlopowy! Niestety chwilom beztroski i odpoczynku zawsze towarzyszy ryzyko wystąpienia przykrego zdarzenia. Może się ono przydarzyć nam, naszym bliskim, może również dotknąć należących od nas cennych przedmiotów, które (...)

Poszukiwani niepełnosprawni

Poszukiwani niepełnosprawni

Po zmianie przepisów PFRON wypłaca znacznie więcej dofinansowań firmom zatrudniającym niepełnosprawnych. Jak wynika z informacji, które udało się nam uzyskać z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, liczba niepełnosprawnych zarejestrowanych w nim wzrosła ostatnio do 220 tys., czyli o 16 tys. osób. W dobie kryzysu, gdy większość firm rozważa zwolnienia pracowników, (...)

Jak skorzystać z podatkowej ulgi rehabilitacyjnej?

Jak skorzystać z podatkowej ulgi rehabilitacyjnej?

  Podstawą prawną dla ulgi rehabilitacyjnej jest art. 26 ust. 1 pkt 6 i ust. 7a-7g ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Możliwe jest dokonanie odliczenia wydatków na cele rehabilitacyjne oraz wydatków związanych z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych, poniesionych w roku podatkowym przez podatnika będącego osobą niepełnosprawną (...)

Czy niepełnosprawni stracą pracę?

Czy niepełnosprawni stracą pracę?

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej podało następujące sprostowanie do artykułu „Niepełnosprawni stracą pracę" z Polska The Times z 26 czerwca 2008 r.:"Sugerując możliwość utraty pracy przez wszystkie osoby niepełnosprawne, których zatrudnienie obecnie wspierane jest ze środków publicznych - tytuł artykułu wprowadza w błąd, przypisując rządowi (...)

Niepełnosprawni nie odpuszczą. UEFA stanie przed sądem?

Niepełnosprawni nie odpuszczą. UEFA stanie przed sądem?

Prawie 80 osób planuje podpisać się pod pozwem przeciwko UEFA, które anulowało bilety dla niepełnosprawnych na mecze Euro 2012. Poszkodowani żądają ustalenia odpowiedzialności za tą sytuację i zwrot poniesionych kosztów. Prace nad pozwem zmierzają ku końcowi i najprawdopodobniej w przyszłym tygodniu trafi on do sądu. Pełnomocnicy niepełnosprawnych twierdzą, że do pozwu przyłączyć (...)

Udogodnienia telekomunikacyjne dla niepełnosprawnych

Udogodnienia telekomunikacyjne dla niepełnosprawnych

Minister Administracji i Cyfryzacji opublikował rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących świadczenia udogodnień dla osób niepełnosprawnych przez dostawców publicznie dostępnych usług telefonicznych.Jak podkreśla minister Rafał Trzaskowski, wspieranie dostępności nie jest działalnością charytatywną. - To narzędzie pobudzenia gospodarki – przypomina minister. (...)

Przedsiębiorca a PFRON

Przedsiębiorca a PFRON

PFRON Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) jest funduszem celowym działającym na mocy ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych którego środki przeznaczane są na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych oraz ich zatrudnianie. Środki (...)

Jak zdobyć pieniądze na windę?

Jak zdobyć pieniądze na windę?

Jesteś zarządcą w wielorodzinnym budynku mieszkalnym wspólnoty mieszkaniowej, spółdzielni mieszkaniowej, towarzystwa budownictwa społecznego, gminy? W Twoim budynku mieszka osoba niepełnosprawna, której trzeba zapewnić bezpieczny dostęp do lokalu? Skorzystaj z pomocy PFRON i zapewnij niepełnosprawnemu mieszkańcowi godne warunki do życia! ##baner## Nowa forma wsparcia Państwowy (...)

Zmiany w systemie zlecania zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym

Zmiany w systemie zlecania zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym

W MPiPS odbyła się konferencja prasowa, poświęcona wyjaśnieniu zmian, jakie nastąpiły z dniem 1 lipca 2008 r. w systemie zlecania zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym, a także realizacji programu „PARTNER III" z dniem 1 stycznia 2009 r.   -  Zdajemy sobie sprawę, że zmiany (...)

Zmiany do ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Zmiany do ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

PKPP Lewiatan uważa, że zaproponowane w art. 29 ustawy zmiany przyczynią się do osłabienia efektywności kontroli wsparcia dla osób niepełnosprawnych. Zmiany te wprowadzane są bez należytego, pełnego uzasadnienia merytorycznego. Dokonują one m.in. przekształcenia z dniem 1 stycznia 2010 r. Państwowego Funduszu Rehabilitacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych (PFRON) w państwowy (...)

Jak żyć z HIV i AIDS w Polsce?

Jak żyć z HIV i AIDS w Polsce?

HIV i AIDS HIV to ludzki wirus upośledzenia (niedoboru) odporności. Może wywołać zespół nabytego upośledzenia odporności – AIDS. Problem HIV i AIDS na świecie jest jednym z głównych problemów zdrowia publicznego. Według danych UNAIDS pod koniec 2016 r. na świecie żyło około 36,7 milionów osób z HIV/AIDS. W Polsce wirusem HIV zakażają się (...)

Usługi pielęgnacyjne - komu przysługują?

Usługi pielęgnacyjne - komu przysługują?

Dla kogo przeznaczone są świadczenia pielęgnacyjne oraz opiekuńcze? Świadczenia te są udzielane: pacjentom wymagającym całodobowych świadczeń pielęgnacyjnych, opiekuńczych i rehabilitacyjnych, którzy powinni kontynuować leczenie, pacjentom niewymagającym hospitalizacji na oddziale szpitalnym, którzy w ocenie skali poziomu samodzielności (skala Barthel) (...)

W jakich miastach zamkną pedofilów?

W jakich miastach zamkną pedofilów?

Znane są już miejscowości, w których przeprowadzana będzie tzw. chemiczna kastracja pedofilów. Odświeżony kodeks karny, który obowiązuje od 8 czerwca tego roku, wprowadził m.in. obowiązkową terapię dla sprawców zgwałcenia pedofilskiego i kazirodczego. Będzie ona przeprowadzana we wskazanych przez resort zdrowia placówkach. W zakładach wyposażonych m.in. (...)

Prezydent podpisał nowelizację kodeksu karnego

Prezydent podpisał nowelizację kodeksu karnego

Przy dość niskiej skali przestępczości Polska jest krajem o najwyższym w Europie współczynniku osadzonych. Ustawa zmienia podejście do orzekanych kar. Częściej stosowana ma być kara grzywny. Uchwalona ustawa jest wynikiem prac parlamentu nad trzema projektami ustaw: poselskim o zmianie ustawy - Kodeks karny (druk sejmowy nr 2024), senackim o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz ustawy - Kodeks (...)

Zadania ośrodków adopcyjno-opiekuńczych

Zadania ośrodków adopcyjno-opiekuńczych

Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 30 września 2005 r. w sprawie ośrodków adopcyjno-opiekuńczych zastępuje, z dniem 3 listopada br., poprzednio obowiązujące rozporządzenie w tej sprawie. Przyjrzyjmy się więc bliżej nowym uregulowaniom. Czym zajmuje się ośrodek adopcyjno-opiekuńczy? Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, wojewoda prowadzi rejestr placówek opiekuńczo-wychowawczych (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

PFRON - sposób liczenia zatrudnionych osób

PFRON - sposób liczenia zatrudnionych osób

Proszę o informację jakich pracowników nie powinnam uwzględniać wyliczając przeciętne zatrudnienie do PFRON. Czy prócz Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (...)

Dofinansowanie dla niepełnosprawnych pracowników

Dofinansowanie dla niepełnosprawnych pracowników

Prowadzę firmę kilkuosobową. Chciałbym zatrudnić osobę niepełnosprawną. Jakie dofinansowanie na wynagrodzenia i na składki ZUS mogę liczyć? Kwestię dofinansowania dla pracodawców zatrudniających (...)

Indywidualne Programy Rehabilitacji

Indywidualne Programy Rehabilitacji

Jesteśmy Zakładem Pracy Chronionej. Zgodnie z przepisami tworzymy Indywidualne Programy Rehabilitacji. Pierwszy z nich polega na kupnie wózka widłowego dla pracownika niepełnosprawnego z niesprawnym (...)

Obliczanie wskaźnika zatrudnienia a PFRON

Obliczanie wskaźnika zatrudnienia a PFRON

Kilku pracowników w ostatnim okresie przebywało na urlopie bezpłatnym. Czy urlop bezpłatny na wniosek pracownika pomniejsza stan zatrudnienia do PFRON? Pracodawca zatrudniający co najmniej 25 pracowników (...)

Wpłaty pracodawcy na PFRON

Wpłaty pracodawcy na PFRON

Nasza firma powstała 01.03.2006 zatrudnia 68 osób. Nie jesteśmy zakładem pracy chronionej. Czy jesteśmy zobowiązani do sporządzania deklaracji lub informacji do PFRON, jeżeli tak, to jakie są (...)

Powstanie obowiązku wpłat na PFRON

Powstanie obowiązku wpłat na PFRON

Prowadzimy działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej osób fizycznych od kilku lat. W latach 2006 i 2007 zatrudnienie przekroczyło okresowo 25 osób. Teraz odezwał się do nas PFRON powołując (...)

Terapia psychologiczna a dobro dziecka

Terapia psychologiczna a dobro dziecka

Czy w sytuacji niemożności porozumienia się rodziców co do pieczy nad dzieckiem po prawomocnym rozwodzie składa się w sądzie rodzinnym pozew czy wniosek o dopuszczenie strony (ojca) do terapii psychologicznej (...)

Wysokość wynagrodzenia pracowników jednostek prowadzących warsztaty terapii zajęciowej

Wysokość wynagrodzenia pracowników jednostek prowadzących warsztaty terapii zajęciowej

Czy obowiązują szczególne regulacje dotyczące wysokości wynagrodzeń pracowników warsztatów terapii zajęciowej? Zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób (...)

Uczestnictwo rodziców w terapii dziecka

Uczestnictwo rodziców w terapii dziecka

Strony są po rozwodzie. Rozwód jest prawomocny. Strony posiadają dziecko 8 letnie. Oboje posiadają władzę rodzicielską, z tym, że miejsce pobytu dziecka jest przy matce. Matka uczęszcza z dzieckiem (...)

FORUM PRAWNE

Nowe leki na raka przeciwpasozytnicze przeciwgrzybicze disulfiram cymetydyna

Nowe leki na raka przeciwpasozytnicze przeciwgrzybicze disulfiram cymetydyna W uznanej za przegraną wojnie z nowotworami pojawiła się nadzieja W wojnie z nowotworami złośliwymi zapowiadała się (...)

Ile kosztuje leczenie raka piersi w Polsce? Leki przeciwpasozytnicze przeciwgrzybicze disulfiram cymetydyna

Ile kosztuje leczenie raka piersi w Polsce? Leki przeciwpasozytnicze przeciwgrzybicze disulfiram cymetydyna Kiedy człowiek dowiaduje się, że ma raka i musi zacząć leczenie, problemem finansowym nie (...)

O sile wsparcia żywieniowego chorych na raka leki przeciwpasozytnicze przeciwgrzybicze cymetydyna disulfiram

O sile wsparcia żywieniowego chorych na raka leki przeciwpasozytnicze przeciwgrzybicze cymetydyna disulfiram Zastosowanie żywienia medycznego na wczesnym etapie choroby nowotworowej u pacjentów niedożywionych (...)

Dobrać raka do leków przeciwpasozytnicze przeciwgrzybicze cymetydyna disulfiram

Dobrać raka do leków przeciwpasozytnicze przeciwgrzybicze cymetydyna disulfiram Zamiast projektować leki działające na dany nowotwór, można zmienić nowotwór tak, aby stał się wrażliwy na istniejące (...)

Ketokonazol leki sprzedam rak prostaty watroby nowotwor onkologiczny cytostatyk lek przeciwrakowy przeciwnowotworowy terapia raka

Ketokonazol leki sprzedam rak prostaty watroby nowotwor onkologiczny cytostatyk lek przeciwrakowy przeciwnowotworowy terapia raka Ketokonazol leki sprzedam rak prostaty watroby nowotwor onkologiczny cytostatyk (...)

Rak nerki rozwija się bezobjawowo leki przeciwpasozytnicze przeciwgrzybicze disulfiram cymetydyna

Rak nerki rozwija się bezobjawowo leki przeciwpasozytnicze przeciwgrzybicze disulfiram cymetydyna "Rak nerki latami rozwija się bezobjawowo. Tymczasem zdiagnozować go może proste badanie USG jamy brzusznej" (...)

Nowe terapie i wytyczne w raku wątrobowokomórkowym Leki przeciwpasozytnicze przeciwgrzybicze disulfiram cymetydyna

Nowe terapie i wytyczne w raku wątrobowokomórkowym Leki przeciwpasozytnicze przeciwgrzybicze disulfiram cymetydyna "Nowe terapie i wytyczne w raku wątrobowokomórkowym. Dostęp do leków zyskali pacjenci (...)

wybory dla niepełnosprawnych

wybory dla niepełnosprawnych Jakie wymogi stawiają przepisy kodeksu wyborczego dla gmin w sprawie obsługi wyborów dla osób niepełnosprawnych? Jak powinny zostać przygotowane lokale? Dużo zmian (...)

Praca a niepełnosprawni-jakie zmiany od nowego roku

Praca a niepełnosprawni-jakie zmiany od nowego roku Witam Jakie niespodzianki czekaja na niepełnosprawbych od nowego roku jesli chodzi o pracę??Z góry dziękuję za informacje

Ogólnopolska Konferencja DAY 4 BUSINESS

Ogólnopolska Konferencja DAY 4 BUSINESS OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA DAY 4 BUSINESS Dwa punkty widzenia jedna firma Czyli jak pracodawcy, managerowie, kierownicy i specjaliści ds. kadr mogą (...)

ulga rehabilitacyjna dla pełnosprawnych ?

ulga rehabilitacyjna dla pełnosprawnych ? Witam forumowiczów. Czy tylko niepełnosprawni mają prawo do odliczenia w PIT wydatków na leki, opiekę pielęgniarki lub turnusy rehabilitacyjne? Jest jakaś (...)

jakie ulgi dla seniorów

jakie ulgi dla seniorów Witam, Mam dziadków w podeszłym wieku, mają po ok. 70 lat. Zastanawiamy się jakie ulgi im przysługują z tego tytułu. Czy ja mogę ich reprezentować w niektórych sprawach (...)

PFRON

PFRON Przeoczyliśmy fakt że osiągnęliśmy zatrudnienie na poziomie zobowiązującym do rejestracji w PFRON, jakie kroki powinna poczynić firma aby dokonać poprawnie rejestracji i uregulowania ewentualnych (...)

PFRON

PFRON Czy w prawie pracy jest wzmianka na temat Pfronu, czy wpłaty na Pfron wynikają z Prawa Pracy lub Prawa Kadrowego? Bardzo Proszę o podpowiedź. Z góry Dziękuję i Pozdrawiam. kadrowa4

dofinansowanie z PFRON

dofinansowanie z PFRON Jako właściciel dość dużej firmy zatrudniającej ponad 25 pracowników niepełnosprawnych ale nie osiągam wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych 6% czy przysługuje (...)

jak wyliczyć zatrudnienie do pfron?

jak wyliczyć zatrudnienie do pfron? jak wyliczyć zatrudnienie do pfron?

jak napisać wyjaśnienie do pfron?

jak napisać wyjaśnienie do pfron? jak napisać wyjaśnienie do pfron?

Porady prawne