Egzaminy zawodowe w sesji letniej 2021 r.

Rozpoczyna się letnia sesja egzaminów zawodowych w trzech formułach – Formuła 2012, Formuła 2017, Formuła 2019. Dziś, 7 czerwca br. startuje sesja egzaminu zawodowego w Formule 2019. Z kolei 21 czerwca br. rozpocznie się sesja egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w Formule 2012 i w Formule 2017. Egzamin składa się z dwóch części – pisemnej i praktycznej. Warunkiem zdania egzaminu jest uzyskanie w części pisemnej co najmniej 50% punktów, a w części praktycznej – 75%.

Porady prawne

Egzamin zawodowy – najważniejsze informacje 

Egzaminy z części praktycznej są przeprowadzane według szczegółowych harmonogramów ogłoszonych przez okręgowe komisje egzaminacyjne. 

Egzamin składa się z dwóch części – części pisemnej (40 zadań zamkniętych, zawierających cztery odpowiedzi do wyboru, z których tylko jedna jest prawidłowa; czas trwania 60 minut) oraz części praktycznej na stanowisku egzaminacyjnym (czas trwania od 120 do 240 minut, w zależności od kwalifikacji).

Formuła 2012

W Formule 2012 do części pisemnej egzaminu zostało zgłoszonych ponad 1 500 osób przystępujących do egzaminów w 138 kwalifikacjach, a do części praktycznej ponad 3 800 osób w 141 kwalifikacjach w zawodach, z których do najpopularniejszych należą:

 • technik informatyk,
 • technik elektryk,
 • technik rolnik,
 • technik żywienia i usług gastronomicznych.

Formuła 2017 

W Formule 2017 do części pisemnej egzaminu zostało zgłoszonych ponad 147 000 osób przystępujących do egzaminu w 223 kwalifikacjach, a do części praktycznej ponad 161 000 osób w 225 kwalifikacjach w zawodach, z których do najpopularniejszych należą:

 • technik informatyk,
 • technik żywienia i usług gastronomicznych,
 • technik pojazdów samochodowych,
 • technik handlowiec,
 • technik elektryk,
 • technik mechatronik,
 • technik logistyk,
 • technik budownictwa,
 • rolnik,
 • technik usług fryzjerskich,
 • technik ekonomista,
 • technik rachunkowości,
 • technik mechanik,
 • technik robót wykończeniowych w budownictwie,
 • technik grafiki i poligrafii cyfrowej.

Formuła 2019 

W Formule 2019 do części pisemnej egzaminu zostało zgłoszonych ponad 83 000 osób przystępujących do egzaminu w 123 kwalifikacjach, a do części praktycznej ponad 84 000 osób w 123 kwalifikacjach w zawodach, z których do najpopularniejszych należą:

 • opiekun medyczny,
 • technik logistyk,
 • technik usług kosmetycznych,
 • technik ekonomista,
 • technik administracji,
 • florysta,
 • technik hotelarstwa,
 • technik masażysta,
 • technik sterylizacji medycznej,
 • technik bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • asystentka stomatologiczna,
 • technik informatyk,
 • higienistka stomatologiczna,
 • technik weterynarii,
 • terapeuta zajęciowy,
 • technik rolnik.

Warunki zdania egzaminu

Aby zdać egzamin zawodowy, z obu części należy uzyskać określoną liczbę punktów, w tym:  

 • z części pisemnej min. 50% punktów możliwych do uzyskania,
 • z części praktycznej min. 75% punktów możliwych do uzyskania.

Po zdaniu egzaminu (obu części) zdający otrzymuje w Formule 2012 i w Formule 2017 świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie, a w Formule 2019 certyfikat kwalifikacji zawodowej.

Po zdaniu egzaminów ze wszystkich kwalifikacji wchodzących w skład danego zawodu oraz po uzyskaniu odpowiedniego poziomu wykształcenia wydawany jest w Formule 2012 i w Formule 2017 dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, a w Formule 2019 dyplom zawodowy.

Przekazanie przez okręgową komisję egzaminacyjną świadectw/certyfikatów/dyplomów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie/ dyplomów zawodowych do szkół nastąpi 8 września 2021 r.

Klucze odpowiedzi z części pisemnej egzaminu zawodowego, który odbywa się przy komputerze (Formuła 2019), nie są publikowane.

Klucze odpowiedzi z części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (Formuła 2012 i Formuła 2017) zostaną opublikowane na stronie internetowej CKE 25 czerwca 2021 roku od godz. 14:00.

CKE nie publikuje kryteriów oceniania i przykładowych rozwiązań do arkuszy egzaminacyjnych dla części praktycznej egzaminów zawodowych.

Egzaminy zawodowe przeprowadzane są w sesji letniej 2021 r. – podobnie jak w sesji zimowej 2021 r. – w zaostrzonym reżimie sanitarnym

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne