Harmonogram konkursów w POIR

W przyszłym roku z programu Inteligentny Rozwój (POIR) w co najmniej 13 nowych konkursach czeka na przedsiębiorców i jednostki naukowe minimum 3 miliardy złotych dotacji. Poza tym uruchomione zostaną 3 konkursy ogłoszone w IV kwartale 2019 roku. Jednocześnie kontynuowanych będzie 10 konkursów rozpoczętych w tym roku, których zakończenie zostało przewidziane na przyszły rok.

Porady prawne

- "Oferta jest zatem szeroka i dostosowana do potrzeb firm. Najwięcej, bo 1,4 miliarda złotych w pięciu konkursach  przeznaczamy na wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach oraz 1,25 miliarda złotych na prowadzenie prac B+R przez firmy. Utrzymujemy zatem kurs obrany na zwiększanie innowacyjności naszej gospodarki i wzmacnianie jej konkurencyjności na rynkach międzynarodowych. Nieodzownym elementem jest tu dalsze zacieśnianie współpracy biznesu z nauką i stałe podnoszenie ich potencjału badawczego-rozwojowego. To także znajdzie odzwierciedlenie w przyszłorocznych planach inwestycyjnych POIR" – powiedziała minister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa

W tym obszarze planowane są do ogłoszenia 3 konkursy na kwotę 1,25 miliarda złotych. Konkursy zostaną uruchomione na badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa – dwa konkursy skierowane zostaną do firm z sektora MŚP, dużych przedsiębiorstw oraz konsorcjów, również z udziałem jednostek naukowych. Trzeci konkurs będzie dotyczył MŚP posiadających certyfikat Seal of Excellence.

Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I

W przyszłym roku przeprowadzone zostaną 3 konkursy na wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I  na łączną kwotę alokacji 375 milionów złotych. Nowe nabory wniosków o dofinansowanie zostaną uruchomione w działaniach: „Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw”, „Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych” oraz „Design dla przedsiębiorców – konkurs na rzecz realizacji Programu Dostępność Plus”.

Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach

2020 rok przyniesie również nowe szanse na dotacje na innowacje w przedsiębiorstwach. W 5 nowych konkursach do wzięcia będzie 1,4 miliarda złotych. Planowane są 3 nabory w badaniach na rynek (konkurs ogólny, konkurs dla miast średnich oraz konkurs na rzecz dostępności), jeden konkurs w poddziałaniu „Kredyt na innowacje technologiczne” oraz jeden –„Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand”.

Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego

W tym obszarze ogłoszone będą dwa konkursy, których pula dotacji zostanie oszacowana w późniejszym terminie.

Zob. Harmonogram konkursów POIR w 2020 roku

 

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne