23.11.2017

A.J.Zespół e-prawnik.pl

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Jak wyrobić paszport?

Wyjeżdżasz za granicę? Jeśli wyjeżdżasz poza Unię Europejską — musisz mieć paszport. Dowiedz się, jak go uzyskać.

Paszport to dokument, który potwierdza twoją tożsamość i polskie obywatelstwo. Z paszportem możesz podróżować za granicę, również do krajów, które nie należą do Unii Europejskiej.

Kto może mieć polski paszport?

Każdy obywatel Polski.

Wyjątkowo polski obywatel może nie dostać paszportu lub można mu go odebrać — na przykład jeśli sąd lub prokuratura skieruje wniosek o odmowę wydania lub unieważnienie paszportu.

Jakie dane zawiera paszport?

 • nazwisko,
 • imię lub imiona,
 • datę i miejsce urodzenia,
 • obywatelstwo,
 • płeć,
 • wizerunek twarzy,
 • podpis (z wyjątkiem dzieci do 13 lat oraz osób, które ze względu na niepełnosprawność nie mogą samodzielnie się podpisać),
 • numer PESEL,
 • datę wydania i datę końca ważności paszportu,
 • serię i numer dokumentu,
 • informację, kto wydał paszport.

Od 29 czerwca 2009 roku w paszportach umieszcza się również dwie dane, które może odczytać komputer (dane biometryczne):

 • wizerunek twarzy,
 • odciski palców — z wyjątkiem paszportów dla dzieci do 12 lat oraz osób, od których nie można pobrać odcisków.

Paszporty wydane między 28 sierpnia 2006 roku a 28 czerwca 2009 roku zawierają tylko jedną daną biometryczną — wizerunek twarzy.

W paszportach wydanych przed 28 sierpnia 2006 roku nie ma żadnych danych biometrycznych.

Jak wygląda paszport?

Polski paszport ma formę książeczki z 40 stronami. Poniżej umieszczamy wzór pierwszej strony okładki (zewnętrznej) i strony z danymi właściciela paszportu.

Paszport wzór - okładka   Paszport wzór - dane właściciela paszportu

Jak długo paszport jest ważny?

 • 5 lat od wydania — dla dziecka do 13 lat,
 • 10 lat od wydania — dla osoby powyżej 13 lat.

Kiedy paszport traci ważność?

Twój paszport straci ważność, gdy:

 • upłynie termin jego ważności. W paszporcie znajdziesz datę upływu terminu jego ważności,
 • zgłosisz jego utratę albo zniszczenie,
 • ktoś zwróci do urzędu twój zgubiony paszport,
 • stracisz polskie obywatelstwo,
 • zmienisz swoje dane osobowe (nazwisko, imię albo imiona, datę i miejsce urodzenia, płeć, numer PESEL),
 • zostanie unieważniony.

Gdy zgłosisz czyjś zgon — paszport tej osoby automatycznie straci ważność.

Gdy twój paszport straci ważność, nadal możesz wjechać do Polski.

Kiedy trzeba wymienić paszport?

Złóż wniosek o wydanie nowego paszportu:

 • nie później niż 30 dni od zmiany swoich danych (na przykład nazwiska) — jeżeli mieszkasz w Polsce,
 • nie później niż 90 dni od zmiany swoich danych (na przykład nazwiska) — jeśli mieszkasz za granicą.

Jeśli zmieniły się twoje dane (na przykład nazwisko po ślubie albo numer PESEL), czas na złożenie wniosku liczy się od dnia, w którym:

 • sporządzono twój akt małżeństwa — jeśli zmieniasz nazwisko po ślubie,
 • dostaniesz decyzję od urzędu w sprawie zmiany danych,
 • dostaniesz orzeczenie sądu w sprawie zmiany danych,
 • dostaniesz zagraniczny odpis aktu małżeństwa.

Co zrobić, jeśli zgubisz lub zniszczysz paszport?

Zgłoś to jak najszybciej do dowolnego punktu paszportowego lub polskiego konsulatu.

Informacje o adresach punktów paszportowych znajdziesz na stronach internetowych urzędów wojewódzkich. Sprawdź listę urzędów wojewódzkich.

Informacje o adresach polskich konsulatów znajdziesz na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Sprawdź adres konsulatu w kraju, w którym jesteś.

Składanie wniosków paszportowych

Wniosek o wydanie dokumentu paszportowego składa się w dowolnym punkcie paszportowym na terenie kraju, a za granicą w placówce dyplomatyczno-konsularnej. Adresy punktów paszportowych dostępne są na stronach internetowych urzędów wojewódzkich i konsulatów. 

Wniosek o wydanie dokumentu paszportowego składa się osobiście, z wyjątkiem następujących przypadków:

 • wniosek o wydanie dokumentu paszportowego osobie małoletniej składają rodzice lub ustanowieni przez sąd opiekunowie albo jeden z rodziców lub ustanowionych przez sąd opiekunów wraz z pisemną zgodą drugiego z rodziców lub ustanowionego przez sąd opiekuna, poświadczoną za zgodność podpisu przez organ paszportowy lub notariusza. Z obecności przy składaniu wniosków zwolnieni są małoletni, którzy nie ukończyli 5 roku życia.
 • wniosek o wydanie dokumentu paszportowego osobie ubezwłasnowolnionej całkowicie pozostającej pod władzą rodzicielską składają rodzice, a niepozostającej pod władzą rodzicielską składa opiekun ustanowiony przez sąd.

Potwierdzenie złożenia wniosku o wydanie paszportu - numer sprawy znaduje się pod kodem kreskowym

Ile zapłacisz za paszport?

 • 30 zł — dzieci do 13 lat,
 • 70 zł — uczniowie od 13. roku życia i studenci,
 • 140 zł — dorośli.

Wiele osób może skorzystać z ulgi lub zniżki.

Porady prawne

Ile trzeba czekać?

Do 30 dni od złożenia wniosku. Jeśli składasz wniosek za granicą (w polskim konsulacie) może to potrwać dłużej. Urzędnik poda ci dokładny termin realizacji.

Sprawdź, czy twój paszport jest już gotowy do odbioru?

Możesz to zrobić na 2 sposoby:

Jak wyrobić paszport tymczasowy?

Jesteś w nagłej sytuacji? Nie masz paszportu, a w związku z tą sytuacją musisz pilnie wyjechać za granicę? Możesz dostać paszport tymczasowy. Będzie on gotowy szybciej niż właściwy paszport, tj.i paszport biometryczny - jednak ma krótszy termin ważności. Dowiedz się, jak wyrobić paszport tymczasowy.

Niektóre państwa mogą jednak nie wpuścić Cię na swoje terytorium, jeśli masz tylko paszport tymczasowy. Sprawdź, jakie przepisy obowiązują w państwie, do którego planujesz podróż - możesz skorzystać ze strony Polak za granicą albo skontaktować się z polskim konsulatem w tym kraju.

W jakich przypadkach można otrzymać paszport tymczasowy?

 • choroba lub pogrzeb kogoś z Twojej rodziny - dostarcz dowód takiego zdarzenia,
 • nagły przypadek, który jest związany z Twoją działalnością zawodową - dostarcz dowód takiego zdarzenia,
 • gdy nie można tymczasowo pobrać od Ciebie odcisków palców,
 • gdy już przebywasz za granicą, a Twój paszport stracił ważność albo został skradziony - wtedy możesz otrzymać paszport tymczasowy, aby wrócić do miejsca stałego pobytu,
 • gdy nie mieszkasz w Polsce, ale przebywasz w Polsce tymczasowo i chcesz wrócić do miejsca, w którym przebywasz na stałe. Na przykład: masz polskie obywatelstwo, ale na stałe mieszkasz w Stanach Zjednoczonych. Obecnie przebywasz w Polsce, nie masz ważnego paszportu i chcesz wrócić do Stanów Zjednoczonych, 
 • gdy nie mieszkasz w Polsce i tymczasowo przebywasz za granicą, ale w innym państwie niż tym, w którym przebywasz na stałe i chcesz wrócić do miejsca, w którym przebywasz na stałe. Na przykład: masz polskie obywatelstwo, ale na stałe mieszkasz w Niemczech. Obecnie przebywasz w Stanach Zjednoczonych, nie masz ważnego paszportu i chcesz wrócić do Niemiec.

Jeśli w ogóle nie można pobrać od Ciebie odcisków palców i nie jest to tymczasowa sytuacja, wówczas możesz otrzymać paszport bez zapisanych w nim odcisków palców.

Jakie dane zawiera paszport tymczasowy?

 • nazwisko,
 • imię (imiona),
 • datę i miejsce urodzenia,
 • obywatelstwo,
 • płeć,
 • wizerunek twarzy,
 • podpis. Z wyjątkiem paszportów dla:
  • dzieci do 13 roku życia,
  • osób, które ze względu na niepełnosprawność nie mogą samodzielnie złożyć podpisu,
 • numer PESEL,
 • datę wydania i datę końca ważności paszportu,
 • serię i numer dokumentu,
 • nazwę urzędu, który wydał paszport.

Jak długo ważny jest paszport tymczasowy?

Nie dłużej niż 12 miesięcy od jego wydania. Zależy to od tego, w jakim celu wyjeżdżasz oraz jakie przepisy obowiązują w państwie, do którego wyjeżdżasz. 

W każdym paszporcie tymczasowym znajdziesz informację o jego terminie ważności.

Jak otrzymać paszport tymczasowy?

Dla osoby dorosłej

Złóż wniosek o paszport tymczasowy osobiście w dowolnym punkcie paszportowym albo w polskim konsulacie.

Jeśli przebywasz za granicą i nie możesz osobiście przyjść do polskiego konsulatu - wyślij do konsula wniosek z prośbą o możliwość przesłania wniosku o wydanie paszportu pocztą albo kurierem.

Dla dziecka

Wniosek muszą złożyć oboje rodzice albo opiekunowie dziecka, których ustanowił sąd.

Wniosek może złożyć jeden z rodziców lub opiekunów - jeśli drugi udzieli pisemnej zgody. Drugi rodzic musi podpisać taką zgodę osobiście w punkcie paszportowym, konsulacie lub w obecności notariusza. Może również ją podpisać w innym punkcie paszportowym albo konsulacie i przekazać drugiemu rodzicowi. 

Jeśli Twoje dziecko ma ponad 5 lat - musi być obecne podczas składania wniosku. 

Gdzie można złożyć wniosek o wydanie paszportu tymczasowego?

Gdzie można odebrać paszport tymczasowy?

Osobiście w tym samym miejscu, w którym składasz wniosek.

Paszport tymczasowy dla dziecka może odebrać jeden z rodziców lub opiekunów dziecka, których ustanowił sąd.

Jeśli przebywasz za granicą i nie możesz osobiście odebrać paszportu w konsulacie - złóż do konsula wniosek z prośbą o przesłanie paszportu pocztą albo kurierem. 

Paszport tymczasowy otrzymasz tak szybko, jak to możliwe.

Ile należy zapłacić?

 • 30 zł - jeśli składasz wniosek w Polsce. Sposoby płatności są różne w zależności od punktu paszportowego. Dlatego dowiedz się w wybranym punkcie, jak możesz zapłacić. Zachowaj dowód wpłaty,
 • jeśli składasz wniosek za granicą - informację o opłacie znajdziesz na stronie polskiego konsulatu w kraju, w którym chcesz dostać paszport.

Co trzeba przygotować?

 • wniosek o wydanie paszportu tymczasowego - pobierz go w punkcie paszportowym albo konsulacie. Nie drukuj wniosku samodzielnie,
 • jedną kolorową fotografię paszportową - zrób ją najwcześniej 6 miesięcy przed złożeniem wniosku. Sprawdź, jak zrobić zdjęcie do paszportu
 • dowód wpłaty za paszport tymczasowy,
 • dowód osobisty, 
 • dokument, który potwierdzi nagłe zdarzenie (o którym mowa w sekcji W jakich sytuacjach możesz otrzymać paszport tymczasowy) - aby uzasadnić, dlaczego chcesz dostać paszport tymczasowy,
 • odpis skrócony albo zupełny polskiego aktu urodzenia - jeśli składasz wniosek za granicą i nie masz numeru PESEL,
 • odpis skrócony albo zupełny polskiego aktu małżeństwa - jeśli jesteś osobą, która zawarła małżeństwo za granicą i zmieniła nazwisko,
 • odpis skrócony albo zupełny dowolnego polskiego aktu stanu cywilnego albo dokument, który potwierdzi, że masz polskie obywatelstwo - urzędnik może Cię poprosić o taki dokument, jeśli w Twoich danych będą rozbieżności albo będzie mieć wątpliwości, co do Twojej tożsamości czy obywatelstwa.

Dodatkowo - gdy składasz wniosek o paszport tymczasowy dla dziecka:

 • pisemną zgodę obojga rodziców albo opiekunów dziecka, których ustanowił sąd, 
 • gdy wniosek składa jeden z rodziców albo opiekunów:
  • pisemną zgodę jednego rodzica lub opiekuna,
  • JEDEN z poniższych dokumentów:
   • orzeczenie sądu, z którego wynika, że drugiemu rodzicowi nie przysługuje prawo decydowania w sprawie wydania paszportu dziecku,
   • pisemną zgodę drugiego rodzica, w której urzędnik punktu paszportowego albo notariusz potwierdzi zgodność podpisu, 
   • dokument, który potwierdzi, że tylko jeden z rodziców może złożyć wniosek (na przykład akt zgonu drugiego rodzica). 

Dodatkowo - gdy składasz wniosek w konsulacie:

 • wniosek z prośbą o możliwość przesłania wniosku pocztą albo kurierem - jeśli nie możesz złożyć wniosku osobiście w konsulacie, 
 • wniosek z prośbą o przesłanie paszportu pocztą albo kurierem - jeśli nie możesz odebrać paszportu osobiście w konsulacie,
 • kopię dokumentu, który potwierdzi Twoją tożsamość i polskie obywatelstwo (na przykład paszport albo dowód osobisty) - jeśli nie możesz odebrać nowego paszportu osobiście w konsulacie. Kopia dokumentu musi być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez konsula, punkt paszportowy albo notariusza. 

Wniosek o paszport dla dziecka może złożyć tylko jeden z rodziców - gdy nie możesz uzyskać zgody drugiego rodzica, bo istnieją okoliczności, które znacznie utrudniają albo uniemożliwiają uzyskanie takiej zgody. Musi to jednak przemawiać za dobrem dziecka. Napisz wtedy oświadczenie, w którym opiszesz te okoliczności. Konsul może wtedy poprosić Cię o dostarczenie dowodów, które to potwierdzą. 

 

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych (Dz.U. z 2013 r. poz. 268 z późn. zm.);
 • rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 2010 r. w sprawie dokumentów paszportowych (Dz.U. z 2010 r. Nr 152 poz. 1026 z późn. zm.);
 • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 lutego 2010 r. w sprawie opłat za wydanie dokumentu paszportowego oraz ich zwrotu (Dz.U. z 2010 r. Nr 25 poz. 126);
 • rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie opłat konsularnych (Dz.U. z 2013 r. poz. 522).


Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Jak wyrobić dziecku dowód online?

Jak wyrobić dziecku dowód online?

Nie czekaj do 18-tki... Nie tylko dorośli mogą mieć dowód osobisty. Warto wyrobić go także dzieciom. Może się przydać w trakcie wakacyjnych podróży. Co najważniejsze, wniosek możecie złożyć przez internet. Jeśli chcesz złożyć wniosek o dowód dla dziecka lub podopiecznego przez internet – potrzebujesz profilu zaufanego (eGo) lub e-dowodu. Pozwalają (...)

Przygotuj się na wakacje

Przygotuj się na wakacje

Wakacje za granicą Przed każdą taką zagraniczną podróżą, czy to samodzielną, czy w grupach zorganizowanych, niezależnie od tego, czy to wyjazd wakacyjny czy w celach biznesowych – warto poświęcić kilka chwil, aby zadbać o spokojny pobyt, z którego przywieziemy wyłącznie dobre wspomnienia. Zacznij od zaplanowania wyjazdu i rozsądnie zaplanuj podróż stosownie (...)

Jak ubiegać się o nowy paszport?

Jak ubiegać się o nowy paszport?

Co oznacza nowe pojęcie dokumentu paszportowego? Pierwszą zmianą, na którą warto zwrócić uwagę jest wprowadzenia zbiorczego pojęcia dokumentu paszportowego. Pojęcie to obejmuje:  paszport, paszport tymczasowy, paszport dyplomatyczny, paszport służbowy Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Zwykły paszport jest zatem jednym z rodzajów dokumentu paszportowych.  Dokument paszportowy (...)

Dowód osobisty dla dziecka

Dowód osobisty dla dziecka

Jeśli rodzic chce wyjechać z dzieckiem za granicę, na przykład do innego państwa Unii Europejskiej, powinien wyrobić dla dziecka dowód osobisty. Dowód osobisty dla dziecka jest potrzebny, gdy chce się podróżować po krajach, które pozwalają przekraczać granicę na podstawie dowodu, jak na przykład kraje strefy Schengen, Albania, Czarnogóra. Jak złożyć (...)

Paszport wyrobimy bez zbędnych dokumentów

Paszport wyrobimy bez zbędnych dokumentów

Aby wyrobić paszport wystarczy wniosek, dowód opłaty i fotografia. Tożsamość i obywatelstwo osoby zostaną ustalone w oparciu o ważny paszport lub dowód osobisty. Dodatkowe dokumenty będą wymagane jedynie w uzasadnionych przypadkach. Przygotowany przez resort spraw wewnętrznych projekt rozporządzenia w sprawie wydawania dokumentów paszportowych został skierowany do uzgodnień (...)

Wyjazd zagraniczny - o czym warto pamiętać?

Wyjazd zagraniczny - o czym warto pamiętać?

O czym należy pamiętać, podpisując umowę z biurem podróży? Jeśli wybierasz się w podróż z organizatorem wycieczki lub korzystasz z jakichś usług turystycznych, sprawdź dokładnie podpisywaną umowę, zwracając uwagę szczególnie na postanowienia, jakie często kwestionuje UOKiK. Nieostrożność przy zawieraniu umowy, może sprowadzić na podróżnego kłopoty, (...)

Jak otrzymać dokument paszportowy?

Jak otrzymać dokument paszportowy?

Co oznacza nowe pojęcie dokumentu paszportowego?Pojęcie dokumentu paszportowego jest pojęciem nowym, wprowadzonym przez ustawę o dokumentach paszportowych. Dokumentem paszportowym jest: paszport, paszport tymczasowy, paszport dyplomatyczny, paszport służbowy Ministerstwa Spraw Zagranicznych. "Zwykły" paszport jest zatem jednym z rodzajów dokumentu paszportowych. Dokument (...)

Kilka rad na wakacje...

Kilka rad na wakacje...

Z jednej strony wakacyjny wyjazd to świetna sprawa. Z drugiej – to masa spraw, z którymi musimy się uwinąć zanim ruszymy. Robimy wszystko, żebyście musieli się skupiać tylko na tym co najważniejsze – wypoczynku. Nie ma wakacji bez cyfryzacji! Nie ma wolnego bez Profilu Zaufanego. Nie ma odpoczywania bez programowania! Za chwile sami się przekonacie, o co (...)

Ważne zmiany dla wyrabiających paszport

Ważne zmiany dla wyrabiających paszport

Od 17 stycznia 2013 r. wniosek o paszport złożymy, a gotowy dokument odbierzemy w najdogodniejszym dla nas punkcie paszportowym. Teraz wniosek o paszport składamy w urzędzie, ze względu na miejsce zameldowania. Ustawa z 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy o dokumentach paszportowych, która reguluje te kwestie, została opublikowana dziś (17 grudnia br.) w Dzienniku Ustaw. Od 17 stycznia 2013 (...)

Jak zgłosić utratę dowodu osobistego?

Jak zgłosić utratę dowodu osobistego?

W połowie marca pierwsze osoby odebrały dowody z warstwą elektroniczną. Podpowiadamy co zrobić, jeśli nowy dokument zniknie w nieoczekiwanych okolicznościach… E-dowód  Wszyscy, którzy wniosek o nowy dowód osobisty złożą 4 marca lub później, po kilkunastu dniach odbiorą dowód z warstwą elektroniczną, czyli e-dowód. ##baner## Jeśli (...)

Jak uzyskać paszport?

Jak uzyskać paszport?

  Pomimo wstąpienia RP do Unii Europejskiej paszport wcale nie odszedł do lamusa. Dlaczego? Pozostaje jeszcze przecież podróżowanie poza krajami Unii Europejskiej. A zatem jakich czynności należy dokonać i przed jakim urzędem, aby taki paszport uzyskać? Co potwierdza/dokumentuje paszport? Jak sama ustawa o paszportach wskazuje paszport jest dokumentem urzędowym uprawniającym (...)

Wniosek o paszport. Co się zmieniło?

Wniosek o paszport. Co się zmieniło?

Co roku w okresie wakacyjnym wzrasta liczba osób, które zgłaszają się do urzędów, aby otrzymać nowy paszport. Nie warto czekać do wakacji ze złożeniem wniosku - radzi MSW. Jeśli wniosek złożymy już teraz, unikniemy kolejek i otrzymamy nowy dokument przed zaplanowanym letnim wypoczynkiem. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych przypomina, że od połowy stycznia br. paszport możemy (...)

Ważne zmiany dla chcących wyrobić paszport

Ważne zmiany dla chcących wyrobić paszport

Od 17 stycznia paszport lub paszport tymczasowy będziemy mogli wyrobić u dowolnego wojewody na terenie kraju. Od czwartku wniosek o paszport złożymy, a gotowy dokument odbierzemy w najdogodniejszym dla nas punkcie paszportowym - informuje MSW. Teraz wniosek o paszport składamy w urzędzie, ze względu na miejsce zameldowania. Od 17 stycznia 2013 r., aby złożyć wniosek o wydanie paszportu lub (...)

Terminy ferii zimowych w roku szkolnym 2019/2020

Terminy ferii zimowych w roku szkolnym 2019/2020

W najbliższy poniedziałek, 13 stycznia br. rozpoczyna się pierwsza tura ferii zimowych, która potrwa do 26 stycznia. Na zimowy wypoczynek wybiorą się uczniowie z województw lubelskiego, łódzkiego, podkarpackiego, pomorskiego i śląskiego. ##baner## Harmonogram ferii zimowych Poniżej przedstawiamy harmonogram ferii w poszczególnych województwach w roku szkolnym (...)

Paszport gotowy do odbioru. Gdzie można to sprawdzić?

Paszport gotowy do odbioru. Gdzie można to sprawdzić?

Co roku podczas wakacji wzrasta liczba osób, które zgłaszają się do urzędów, aby otrzymać nowy paszport. Na stronie www.paszporty.msw.gov.pl można sprawdzić czy paszport jest już gotowy do odbioru. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych przypomina, że od połowy stycznia paszport możemy wyrobić u dowolnego wojewody na terenie całego kraju. Za pośrednictwem strony www.paszporty.msw.gov.pl (...)

Zobacz, kiedy tracą wartość wpisy w paszportach

Zobacz, kiedy tracą wartość wpisy w paszportach

Od 26 czerwca bieżącego roku dzieci, które dotychczas przekraczały granice na podstawie wpisu w paszporcie rodzica, będą musiały posiadać własny dokument podróży. Zmiana dotyczy tylko dzieci, które zostały wpisane do paszportów swoich rodziców przed 28 sierpnia 2006 roku. Bowiem od sierpnia 2006 roku stosowana jest zasada jedna osoba, jeden paszport i nie ma już możliwości wpisania (...)

Jak uzyskać Kartę Dużej Rodziny?

Jak uzyskać Kartę Dużej Rodziny?

Masz troje dzieci lub więcej? Dzięki Karcie Dużej Rodziny dostaniecie zniżki na różne towary i usługi - np. przejazdy kolejowe, kulturę i sport. Dowiedz się, jak ją uzyskać.  Czym jest Karta Dużej Rodziny? Karta Dużej Rodziny to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin 3+ zarówno w instytucjach publicznych, jak i w firmach prywatnych. Jej (...)

Zagraniczne podróże ze zwierzętami

Zagraniczne podróże ze zwierzętami

Planując podróż do innego kraju ze swoim pupilem, koniecznie trzeba sprawdzić wszystkie wymogi, aby zwierzę zostało wpuszczone do środka transportu oraz do państwa docelowego, i spełnić wszystkie warunki (np. dokumentacyjne). W razie bowiem niedopełnienia wymaganych warunków w ostateczności władze mogą nawet poddać zwierzę eutanazji.  Zwierzę towarzyszące jako "zwierzę (...)

Pomoc dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie

Pomoc dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie

Sprawdź, z jakiej pomocy mogą skorzystać osoby doświadczające przemocy w rodzinie. Czym jest przemoc w rodzinie? Przemoc w rodzinie to każde celowe działanie lub brak działania, na przykład zaniedbywanie, które powodują krzywdę i cierpienie fizyczne albo psychiczne członka rodziny. Sprawca przemocy wykorzystuje przewagę nad ofiarą i narusza jej podstawowe prawa, takie jak (...)

Jak obywatel Ukrainy może założyć w Polsce firmę?

Jak obywatel Ukrainy może założyć w Polsce firmę?

Nawet jeżeli nie masz polskiego obywatelstwa, możesz prowadzić w Polsce firmę. Przeczytaj, w jakiej formie to zrobić i czego będziesz potrzebować do rejestracji działalności gospodarczej. Kto może założyć w Polsce firmę? Obywatel Ukrainy, który: przebywa w Polsce legalnie i posiada numer PESEL, może założyć działalność gospodarczą na takich samych zasadach (...)

Wielka Brytania poza UE od 1 stycznia - wyjazdy i przyjazdy

Wielka Brytania poza UE od 1 stycznia - wyjazdy i przyjazdy

Od 1 stycznia 2021 roku zmienią się zasady przekraczania granicy przez obywateli Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii, Irlandii Północnej oraz obywateli brytyjskich terytoriów zamorskich. Jako obywatele państwa trzeciego będą podlegać standardowi odprawy szczegółowej. Zmienią się także zasady wjazdu do Wielkiej Brytanii. ##baner## Co powinni wiedzieć podróżni? Od (...)

Jak uzyskać prawo jazdy?

Jak uzyskać prawo jazdy?

Chcesz uzyskać prawo jazdy? A może już je masz i chcesz uzyskać pozwolenie na kolejną kategorię? Dowiedz się, jak wygląda cały proces - od złożenia wniosku, przez kurs i egzamin, po odbiór dokumentu. Wniosek o prawo jazdy można złożyć w urzędzie lub przez Internet. Wniosek można złożyć przez pełnomocnika.  Kto może uzyskać polskie prawo jazdy? Może je dostać: każdy (...)

Nowe zdjęcia do paszportu

Nowe zdjęcia do paszportu

Kto chce wyrobić paszport, powinien dołączyć do wniosku inne niż dotąd zdjęcia. Wiąże się to z przygotowaniami do wprowadzenia dokumentów z danymi biometrycznymi. Obowiązujące od dziś zmienione rozporządzenie w sprawie wzorów oraz trybów wydawania paszportów (DzU nr 130, poz. 904) wprowadziło nowe wymagania dotyczące fotografii, które trzeba dołączać do wniosków. Dotychczasowe, (...)

Jak nie zostać wakacyjnym przemytnikiem?

Jak nie zostać wakacyjnym przemytnikiem?

Wracając z urlopu, zamiast do pracy, możesz trafić do więzienia! Wystarczy, że zabierzesz ze sobą kawałek rafy koralowej lub muszlę chronionego gatunku. Wbrew pozorom w strefie Schengen nie wszystkie towary można swobodnie przewozić. Uwaga, przemytnicy wykorzystują nieświadomych turystów jako swoich pośredników! Sprawdź, jak się przed tym chronić. Kłopotliwe (...)

Co oznacza dla Polski i Polaków wejście do strefy Schengen?

Co oznacza dla Polski i Polaków wejście do strefy Schengen?

Co to jest strefa Schengen?Strefa Schengen jest obszarem, na którym zniesiona została kontrola graniczna na wspólnych granicach i zapewniona została swoboda przepływu osób. Swoboda przepływu osób wewnątrz dotyczy nie tylko obywateli państw - sygnatariuszy, ale wszystkich osób dowolnej narodowości i o dowolnym obywatelstwie, które przekraczają granice (...)

Obowiązek meldunkowy cudzoziemców

Obowiązek meldunkowy cudzoziemców

Zameldowanie cudzoziemców Cudzoziemiec przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany wykonywać obowiązek meldunkowy na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności. Cudzoziemiec to każdy, kto nie posiada obywatelstwa polskiego. Kto jest zwolniony z obowiązku meldunkowego w przypadku cudzoziemców? Od wykonywania (...)

O czym warto pamiętać wyjeżdżając za granicę?

O czym warto pamiętać wyjeżdżając za granicę?

Niestabilna sytuacja w niektórych regionach świata, poja­wia­jące się, na równi z istniejącymi, nowe ogniska zapalne i konflikty oraz wciąż aktualne zagrożenie aktami terrorystycznymi – wszystko to przemawia za przemyślanym i ostrożnym plano­waniem podróży turystycznych oraz wszelkiego rodzaju wyjazdów za granicę. Przy podejmowaniu tych (...)

Obowiązek meldunkowy obywateli polskich

Obowiązek meldunkowy obywateli polskich

Ewidencja ludności  Ewidencja ludności polega na rejestracji określonych w ustawie podstawowych danych identyfikujących tożsamość oraz status administracyjnoprawny osób fizycznych. Ewidencję ludności prowadzi się w Powszechnym Elektronicznym Systemie Ewidencji Ludności, który stanowi rejestr PESEL, w rejestrach mieszkańców oraz rejestrach zamieszkania cudzoziemców, (...)

Wracasz z podróży? Dowiedz się co możesz wwieźć do Unii Europejskiej

Wracasz z podróży? Dowiedz się co możesz wwieźć do Unii Europejskiej

Okres podróży wakacyjnych to czas kiedy przewożonych jest przez granicę znacznie więcej przedmiotów – nie tylko pamiątek i upominków z podróży ale także towarów nabytych dla samych podróżujących. Przepisy prawne tak unijne jak i wewnętrzne wskazują jednak na pewne ograniczenia w zakresie przewożonego mienia. Co możemy przewieźć? Czy są (...)

Jak sprawdzić swoje dane w Rejestrze Dowodów Osobistych?

Jak sprawdzić swoje dane w Rejestrze Dowodów Osobistych?

Chcesz sprawdzić swoje dane, które znajdują się w Rejestrze Dowodów Osobistych (RDO)? Chcesz potwierdzić, że są poprawne? Sprawdź, jak uzyskać dostęp do swoich danych przez Internet. Rejestr Dowodów Osobistych Rejestr Dowodów Osobistych (RDO) to centralny rejestr państwowy, w którym gromadzone są na przykład dane dotyczące: wniosków (...)

Legitymacja emeryta i rencisty w 2023 r.

Legitymacja emeryta i rencisty w 2023 r.

Od stycznia elektroniczna wersja legitymacji emeryta i rencisty W styczniu 2023 roku każdy emeryt i rencista otrzyma elektroniczną wersję legitymacji ZUS – mLegitymację. Będzie ona dostępna na każdym urządzeniu mobilnym z dostępem do internetu (np. smartfonie), przy użyciu bezpłatnej aplikacji mObywatel. ##baner## W styczniu 2023 r. emerytom i rencistom, którzy mają (...)

Legalny pobyt cudzoziemców na terenie Polski (porada oparta na starej ustawie o cudzoziemcach od 13 czerwca 2003 r. obowiązuje nowa ustawa)

Legalny pobyt cudzoziemców na terenie Polski (porada oparta na starej ustawie o cudzoziemcach od 13 czerwca 2003 r. obowiązuje nowa ustawa)

Od 1 lipca 2001 roku wejdą w życie nowe przepisy dotyczące cudzoziemców. Celem tych zmian jest dostosowanie naszych przepisów do wymogów prawnych Unii Europejskiej. Jaką osobę prawo polskie uważa za cudzoziemca? Cudzoziemcem jest każda osoba, która nie posiada obywatelstwa polskiego. Prawo polskie wyznacza dla obcokrajowców szczególne warunki, które muszą spełnić, aby legalnie wjechać (...)

PUE ZUS – obowiązek założenia profilu dla płatników składek

PUE ZUS – obowiązek założenia profilu dla płatników składek

Kogo obejmie wymóg posiadania konta na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS? Od 1 stycznia 2023 r. każdy płatnik składek ma obowiązek posiadać konto na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Umożliwi ono załatwianie spraw w ZUS online - w dowolnym miejscu i czasie. Obowiązek założenia konta na PUE ZUS wynika ze zmian w prawie (art. 1 pkt 15 i art. 15 (...)

Ubezpieczenia turystyczne

Ubezpieczenia turystyczne

Wiele osób spędza swój urlop za granicą korzystając z ofert biur podróży lub organizując wyjazd i pobyt we własnym zakresie. W obu wypadkach warto rozważyć wykupienie odpowiedniego ubezpieczenia, które pomoże nam zabezpieczyć się w sytuacjach choroby, wypadku, kradzieży czy w najgorszym scenariuszu nawet śmierci. Ubezpieczenie turystyczne pomoże pokryć (...)

Nie jest dopuszczalna transkrypcja zagranicznego aktu urodzenia dziecka ze związku partnerskiego...

Nie jest dopuszczalna transkrypcja zagranicznego aktu urodzenia dziecka ze związku partnerskiego...

Nie jest możliwe wpisanie w polskim akcie stanu cywilnego zamiast ojca dziecka, "rodzica", który nie jest mężczyzną, gdyż taka transkrypcja byłaby sprzeczna z podstawowymi zasadami polskiego porządku prawnego - uznał NSA. Nie można uzależniać uzyskania przez obywatela polskiego dowodu tożsamości albo numeru PESEL od dokonania przez organ transkrypcji, która nie jest (...)

Ochrona danych osobowych na wakacjach

Ochrona danych osobowych na wakacjach

Poznaj kilka porad, jak w czasie wakacji zadbać o swoje dane osobowe i uchronić się przed potencjalnymi problemami. Łatwo o kłopoty... Dowód osobisty pozostawiony w zastaw za wypożyczony sprzęt rekreacyjny. Zgubiony portfel z dokumentami. To najczęstsze sytuacje podczas wakacji, gdy narażamy się na to, że nasze dane wpadną w niepowołane ręce i mogą (...)

Praca za granicą

Praca za granicą

Dzięki wejściu Polski do Unii Europejskiej podejmowanie pracy w państwach członkowskich UE i EFTA stało się znacznie łatwiejsze. Polacy mogą obecnie swobodnie podejmować zatrudnienie we wszystkich państwach członkowskich UE, EOG (obok państw UE również Islandia, Lichtenstein i Norwegia) i Szwajcarii. Podejmując pracę w tych krajach nie trzeba starać się o pozwolenie na pracę, (...)

Co zrobić w razie kradzieży tożsamości?

Co zrobić w razie kradzieży tożsamości?

Otrzymałeś wezwanie do zapłaty z banku, z którym nie masz podpisanej umowy kredytowej albo operator telekomunikacyjny wzywa Cię do zapłaty rachunków na podstawie nieznanej Tobie umowy – to sytuacje, w których osoba nieuprawniona mogła posłużyć się Twoimi danymi. Pamiętaj, nie jesteś bezbronny. Podpowiadamy co zrobić w takiej sytuacji. Co (...)

Niełatwo wyrobić dziecku paszport za granicą

Niełatwo wyrobić dziecku paszport za granicą

Wyrobienie paszportu dla dziecka urodzonego za granicą to wydatek nawet kilkuset złotych i kilka dni biegania po urzędach. (...) A Polaków rodzących się poza granicami kraju przybywa, w ubiegłym roku tylko na Wyspach Brytyjskich urodziło się ich ok. 17 tysięcy. Życie Warszawy 04.01.2008 r. paszport, dziecko, ambasada, za granicą, opłaty

Rejestr Danych Kontaktowych

Rejestr Danych Kontaktowych

Wystartował Rejestr Danych Kontaktowych – dołącz już dziś! Chcesz mieć pewność, że urząd ma Twoje aktualne dane kontaktowe – numer telefon i adres e-mail? Przekaż je do Rejestru Danych Kontaktowych (RDK). Dzięki temu urzędnik w ważnych dla Ciebie sprawach zamiast wysyłać pismo – będzie mógł po prostu zadzwonić. RDK wystartował w niedzielę 22 grudnia, (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Uzyskanie NIP przez osobę zamieszkałą za granicą

Uzyskanie NIP przez osobę zamieszkałą za granicą

Jak mam zapłacić podatek od spadku nie mieszkając w Polsce (od 25 lat) i nie będąc płatnikiem podatków w Polsce? Proszę pokazać procedurę i kroki postępowania w systemie. Dla ścisłości - (...)

Zawieszenie władzy rodzicielskiej

Zawieszenie władzy rodzicielskiej

Co znaczy zawiesić ojcu władzę rodzicielską? Jak może decydować o dziecku? np. czy matka bez jego zgody może zmienić dziecku nazwisko, wyrobić paszport itp. Zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym (...)

Ważność paszportu dziecka

Ważność paszportu dziecka

Moja córeczka ma obecnie 3.5 roku. Paszport miała wyrobiony jak miała rok. Ważny jest do 2013. Zdjęcie w paszporcie będzie coraz bardziej odbiegało od wyglądu córeczki. Czy jakiś organ może (...)

Zgoda rodzica na wyrobienie paszportu

Zgoda rodzica na wyrobienie paszportu

Rok temu urodziłam dziecko, które nosi moje nazwisko. Nie jestem w związku małżeńskim z ojcem dziecka, a ojcostwo było ustalone sądownie w czasie sprawy o alimenty, ponieważ on dobrowolnie nie (...)

Wydanie paszportu rodzicom dziecka

Wydanie paszportu rodzicom dziecka

Mam dziecko z kobietą, ale nie żyjemy razem i dziecko nosi moje nazwisko. Zgodziłem się na paszport dziecka i złożyliśmy wniosek o paszport dla dziecka; kartkę do odebrania dostała matka i teraz (...)

Odebranie paszportu w innym województwie

Odebranie paszportu w innym województwie

Złożyłem wniosek o wydanie paszportu w urzędzie właściwym ze względu na miejsce zameldowania. Chciałbym go jednak odebrać w innym urzędzie, ponieważ w najbliższym czasie przebywać będę w (...)

Wymiana paszportu

Wymiana paszportu

Chciałem wymienić stary, nieaktualny paszport. Zadzwoniłem do Urzędu Wojewódzkiego i zapytałem, czy mogę to zrobić u nich mimo, że miejsce mojego zameldowania jest w innym województwie. Otrzymałem (...)

Wydanie paszportu

Wydanie paszportu

Skończyła mi się ważność paszportu. Gdzie mogę go odnowić i z jakimi się to wiąże kosztami? Na jak długo wydany zostanie nowy paszport? W przedstawionej sytuacji należy złożyć wniosek o (...)

Dowód i paszport dla obywatela za granicą

Dowód i paszport dla obywatela za granicą

Córka mieszka od kilkunastu lat w Anglii, gdzie uzyskała obywatelstwo angielskie. Posiadała paszport polski, który stracił ważność. Czy będąc w dalszym ciągu obywatelką polską, może starać (...)

Wymiana dowodu osobistego

Wymiana dowodu osobistego

Mam "stary" dowód osobisty i nie mam zamiaru jechać do miejsca stałego zameldowania (gdzie nie przebywam już od ponad 20 lat), aby wyrobić nowy. W ustawie o dowodach osobistych i ewidencji ludności (...)

Wyjazd dziecka z dziadkiem

Wyjazd dziecka z dziadkiem

Planuję wyjazd z wnuczkiem do Stanów w odwiedziny, jego rodzice już tam są. Dziecko ma już paszport. Ja z wnuczkiem mamy różne nazwiska, czy nie będzie problemu na lotnisku? A jak będą, to jak (...)

Zgoda rodzica na pobyt dziecka za granicą

Zgoda rodzica na pobyt dziecka za granicą

Jestem z żoną po rozwodzie i mamy syna, nad którym opiekę sprawuje matka, natomiast ja nie mam ograniczonych praw rodzicielskich. Wyraziłem zgodę na wydanie paszportu dla mojego dziecka matka uzasadniła (...)

Mój były mąż nie zgadza się na wydanie paszportu naszemu synowi.

Mój były mąż nie zgadza się na wydanie paszportu naszemu synowi.

Jestem matka czteroletniego synka. Dwa lata temu rozwiodłam się z moim mężem, który się nade mną znęcał psychicznie. Rok temu poznałam mężczyznę z którym zaczęłam sobie na nowo układać (...)

Zawarcie małżeństwa przez cudzoziemca

Zawarcie małżeństwa przez cudzoziemca

Wraz z moim narzeczonym, obywatelem Republiki Środkowoafrykańskiej, zamierzamy wziąć ślub w Polsce. Otrzymaliśmy prawomocne postanowienie sądu rejonowego o zwolnieniu z przedstawienia zaświadczenia (...)

Uprowadzenie dziecka przez rodzica

Uprowadzenie dziecka przez rodzica

Moja żona uciekła potajemnie z moimi dziećmi za granicę. Zrobiła to przygotowując się około 3-miesiące potajemnie nic nie mówiąc mi o tym. Po wysłaniu mnie do rodziców i upewniając się (dzwoniąc (...)

Uniemożliwienie wywiezienia dziecka z kraju

Uniemożliwienie wywiezienia dziecka z kraju

Posiadam nieograniczone prawa rodzicielskie do dziecka. Dopuszczam prawdopodobieństwo, że matka dziecka może je wywieźć z Polski, tym bardziej, że związała się z obcokrajowcem i nie kryje, że (...)

Odpowiadanie z wolnej stopy

Odpowiadanie z wolnej stopy

Zgodnie z moim rozumieniem tego artykułu (286 kk), to przestępstwo może być popełnione jedynie w stosunku do osoby prywatnej tzn. nie w stosunku do instytucji (np. banku). Chciałabym też prosić (...)

Paszport dla małoletniego dziecka

Paszport dla małoletniego dziecka

Chcę zwrócić się do właściwego organu o wydanie paszportu dla niepełnoletniego dziecka (7 latka). We wniosku podpisy wyrażające zgodę powinni złożyć obydwoje rodzice. Jesteśmy z mężem po (...)

Wyjazd alimentującego za granicę

Wyjazd alimentującego za granicę

Ojciec dziecka nosi się z zamiarem wyjazdu do pracy za granicę i stara się o paszport. Obecnie sam nie płaci alimentów, lecz ściąga mu je komornik. Jak można się zabezpieczyć, żeby ojciec dziecka (...)

Przekraczanie granic w UE na starym dowodzie

Przekraczanie granic w UE na starym dowodzie

Czy do przekraczania granic państwowych wewnątrz Unii Europejskiej będę potrzebował paszportu? Spotkałem się bowiem z opiniami, że nadal jest on potrzebny na granicy, choć zapowiadano, że wystarczy (...)

Wykazanie tożsamości przed notariuszem

Wykazanie tożsamości przed notariuszem

Jaką umowę zawrzeć z właścicielem mieszkania własnościowego spółdzielczego, który będzie miał dowód osobisty za miesiąc. Notariusz nie chce spisać umowy bez dowodu. Mnie zależy by to mieszkanie (...)

Zgoda na wydanie paszportu małoletniemu

Zgoda na wydanie paszportu małoletniemu

Do jakiego Sądu należy złożyć wniosek o zgodę na wydanie paszportu dla małoletniego? Co należy zawrzeć w takim wniosku? Ojciec dziecka (4-letniego) nie ma odebranych praw rodzicielskich. Nieformalna (...)

Zatrzymanie paszportu jako środek zapobiegawczy

Zatrzymanie paszportu jako środek zapobiegawczy

Prokurator zatrzymał mi paszport i dał zakaz opuszczania kraju. Sprawa się ciągnie już drugi rok, a ja chciałbym z rodziną wyjechać do Chorwacji. Jak go skłonić, by zamienił mi taki dozór ewentualnie (...)

Paszporty

Paszporty

Wraz z żoną jesteśmy w trakcie sprawy rozwodowej. Mamy dwoje dzieci, które posiadają paszporty ważne jeszcze na kilka lat. Rozwód będzie orzeczony za porozumieniem stron, a opieka nad dziećmi (...)

Czy mogę wymienić prawo jazdy angielskie na polskie?

Czy mogę wymienić prawo jazdy angielskie na polskie?

Chciałbym Państwa prosić o opinię prawną w sprawie wymiany angielskiego prawa jazdy na polskie. Ale zaczynając od początku w 2013 straciłem prawo jazdy za jazdę po pijaku. Po tym zdarzeniu przeprowadziłem (...)

Określenie czasu pracy w umowie o pracę

Określenie czasu pracy w umowie o pracę

Zostałem przeniesiony czasowo z Warszawy na region. Otrzymałem aneks do umowy o zmianie miejsca zatrudnienia oraz obsługiwanego regionu. Natomiast bez zmiany pozostaje oficjalny wymiar czasu pracy: (...)

Wymogi formalne dotyczące faktur

Wymogi formalne dotyczące faktur

Zgodnie z ustawą małżeństwo prowadzące działaność gospodarczą wyrejestrowało jednego z małżonków - forma prawna firmy - osoba fizyczna. Do momentu wyrejestrowania jednego z małżonków na (...)

Zgoda na wyjazd dziecka za granicę

Zgoda na wyjazd dziecka za granicę

Sąd orzekł separację małżeństwa i powierzył opiekę nad dwojgiem małoletnich dzieci obydwojgu rodzicom, ustalając miejsce zamieszkania dzieci przy matce. Matka dzieci często pracuje na kontraktach (...)

Wywiezienie dziecka za granicę po rozwodzie

Wywiezienie dziecka za granicę po rozwodzie

Czy żona po rozwodzie może zabrać dziecko za granicę mając paszport dziecka? Jak można temu zapobiec na sprawie o rozwód? Jak taka sprawa przebiega przy nie orzekaniu o winie? Chodzi o ewentualny (...)

Dwa adresy zameldowania a emerytura

Dwa adresy zameldowania a emerytura

Jestem emerytem z podwójnym obywatelstwem (polskim i niemieckim).Posiadam dwa lokale mieszkalne (mieszkanie w Niemczech i jednorodzinny dom w Polsce) a co się z tym wiąże, dwa stałe zameldowania - (...)

FORUM PRAWNE

Paszport dla dziecka gdy nie ma zgody ojca

Paszport dla dziecka gdy nie ma zgody ojca Jestem po rozwodzie, córka jest przy mnie, nie ma kontaktów z ojcem, ale ojciec nie chce wyrazić zgody na wydanie dziecku paszportu. W jakiej formie (pozew, (...)

Możliwość wydania paszportu bez zgody ojca?Proszę o pomoc!

Możliwość wydania paszportu bez zgody ojca?Proszę o pomoc! Chciałbym wyrobić paszport mojemu dziecku, ma rok i 7 miesięcy, jestem w trakcie rozwodu, wniosłam o orzeczenie o winie, łącznie z zasądzeniem (...)

Paszport dla dziecka

Paszport dla dziecka Gdzie skierować swoje kroki jeżeli chcę wyrobić dziecku paszport, a ojciec jest nieosiągalny? Jakie przedsięwziąć kroki? Czy są wymagane jakieś specjalne dokumenty czy trzeba (...)

Paszport dla dziecka-konkubinat i brak zgody ojca-PROSZE O POMOC!

Paszport dla dziecka-konkubinat i brak zgody ojca-PROSZE O POMOC! Mam problem z "tatusiem" mojego synka.Otóż obecnie żyję w konkubinacie.Mój obecny partner pracuje w Irlandii,ma stałą (...)

Dowód osobisty a zagranica

Dowód osobisty a zagranica Niedlugo konczy mi sie waznosc dowodu osobistego i powinienem wyrobic nowy dowód. Jestem obywatelem polskim, ale od 7 lat mieszkam na stale poza granicami Polski. Czy w zwiazku (...)

Zgoda na paszport

Zgoda na paszport Jak zmusić ex-męża do wyrażenia zgody na wydanie paszportu dla dziecka. Nie zgadza się z przyczyn irracjonalnych , po prostu robi mi na złość... (xenia) złóż wniosek do sądu (...)

pozwolenie na wyjazd

pozwolenie na wyjazd Mam 6 letniego syna. Ojciec dziecka płaci alimenty.nie miałam z nim ślubu lecz syn nosi nazwisko po ojcu.5 miesięcy temu wyszłam za mąż i przeszłam na nazwisko męża. Latem (...)

brak zgody ojca na paszport

brak zgody ojca na paszport Proszę o poradę dotyczącą zgody na paszport. Jestem 5 lat po rozwodzie mam dwoje dzieci, ojciec dziecka nie chce wyrazić zgody na paszport dla młodszego syna. Córka ma, (...)

MŚCIWOŚĆ OPUSZCZONEJ ŻONY

MŚCIWOŚĆ OPUSZCZONEJ ŻONY PONOC MIŁOŚĆ JEST SLEPA. ZGADZAM SIĘ Z TYM STWIERDZENIEM.JESTEM Z MĘŻCZYZNA, KTÓRY ODSZEDŁ OD ŻONY BOWIEM BYŁA DLA MNIE CODZIENNYM KOSZMAREM.ZONA ZNĘCAŁA SIE NADE (...)

Brak zgody na paszport dla małoteniego dziecka

Brak zgody na paszport dla małoteniego dziecka Czy ktoś z Państwa może mi pomóc w następującej kwestii. Mam 2,5 roczną córeczkę, którą wychowuje sama, gdyz na miesiąc przed jej urodzeniem (...)

Paszport

Paszport Witam Mój paszport został skradziony, gdzie to zgłosić, jak wyrobić nowy, czy muszę płacić karę jeżeli to nie była moja wina? Takie sprawy zgłasza się policji. Nowy paszport wyrabia (...)

Pozbawienie praw rodzicielskich ojca pomóżcie

Pozbawienie praw rodzicielskich ojca pomóżcie Czy jest możliwość pozbawienia ojca praw rodzicielskich i żeby także płacił alimenty. Proponował mi bym usuęła ciążę i wogóle nie interesował (...)

zgoda o paszport

zgoda o paszport Witam mam dwoje dzieci i jedno ma paszport a corka nie roztalam sie z ojcem dziecka 6 miesicy temu i on nie wyraza zgody o wyrobienie corce paszportu. O becnie przebywa w arescie chce (...)

Ograniczenie władzy rodzicielskiej

Ograniczenie władzy rodzicielskiej Ojciec mojego dziecka nigdy nie był moim mężem i nie mieszkał ze mną od chwili urodzenia się naszej córki. Wcześniej kilka miesięcy mieszkaliśmy razem, ale (...)

wywóz dziecka za granicę

wywóz dziecka za granicę Witam czy mogę wywieźć dziecko za granice?? od roku nie jestem z ojcem dziecka i chce teraz wyjechać za granice, czy w takim wypadku muszę poinformować o tym ojca dziecka, (...)

paszport bez zgody ojca

paszport bez zgody ojca Proszę o poradę dotyczącą zgody na paszport. Jestem 5 lat po rozwodzie mam dwoje dzieci, ojciec dziecka nie chce wyrazić zgody na paszport dla młodszego syna. Córka ma, ponieważ (...)

Paszport dla 4 letniego dziecka.

Paszport dla 4 letniego dziecka. Wybieramy się z mężem za granicę na 3 miesiące do rodziny ze stanów. Musimy wyrobić paszport dla 4 letniego dziecka, ile trwa taka procedura, i jak długo taki (...)

DOWÓD OSOBISTY LUB PASZPORT DLA 4-LATKA

DOWÓD OSOBISTY LUB PASZPORT DLA 4-LATKA Witam, opiekuję się sama moim 4-letnim synkiem. Jego ojciec ma ograniczoną władze rodzicielską i nie przejmuje się losem dziecka - za niedługo planuję z (...)

Kupić Prawo Jazdy, legitymacje, IELTS (steve.grail@yahoo.com)

Kupić Prawo Jazdy, legitymacje, IELTS (steve.grail@yahoo.com) Kupić Prawo Jazdy, legitymacje, IELTS (steve.grail@yahoo.com) Kupić Wysokiej Jakości i Prawdziwy Paszport Prawo Jazdy, legitymacje IELTS (...)

Prawo rodzicielskie

Prawo rodzicielskie Chce pozbawic ojca mojego 6 letniego dziecka wladzy rodzicielskiej, nie widuje sie on z corka od 3 lat i sie nia nie interesuje, jak sprawic by sad przyznal mi racje i zabral mu wladze (...)

Porady prawne