Jednolite standardy wyceny nieruchomości dla sektora bankowego

Minister Infrastruktury i Budownictwa potwierdził jednolite standardy wyceny nieruchomości dla sektora bankowego

1 września 2017 r. Minister Infrastruktury i Budownictwa ustalił standard zawodowy rzeczoznawców majątkowych „Wycena dla zabezpieczenia wierzytelności”.

Od 1 września br. MIB przysługuje bowiem uprawnienie w zakresie ustalania standardów zawodowych rzeczoznawców majątkowych.

W treści standardu powtórzone zostały normy zawodowe zawarte w dotychczas obowiązującym standardzie „Wycena dla zabezpieczenia wierzytelności”. Był to jedyny standard zawodowy rzeczoznawców majątkowych, który został ustalony przez Polską Federację Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych i uzgodniony w dotychczasowym trybie. Ze względu na brak możliwości przeprowadzenia szerokich konsultacji treści standardu, na tym etapie potwierdzono jedynie zapisy standardu uzgodnionego w 2010 r.

Porady prawne

Czemu ma służyć standard?

Celem standardu jest ujednolicenie praktyki rzeczoznawców majątkowych i minimalizowanie ryzyka wystąpienia błędów w zakresie wyceny nieruchomości stanowiących zabezpieczenie wierzytelności, np. na potrzeby kredytu hipotecznego. Standard nie zastępuje zasad i sposobów wyceny nieruchomości określonych w przepisach prawa, a jedynie stanowi ich dopełnienie.

 

Podstawa prawna:

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne