Jeszcze więcej żłobków i klubów dziecięcych

We wrześniu rusza nabór wniosków do edycji 2021 „Maluch +”

Minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg oraz wiceminister Barbara Socha ogłosiły kolejną edycję programu „Maluch+” na rok 2021. W ramach programu na dofinansowanie do tworzenia i funkcjonowania już istniejących miejsc opieki dla dzieci do lat 3 przeznaczonych zostanie 450 mln zł.

W latach 2011-2018 dzięki programowi na terenie całego kraju powstało ok. 41,6 tys. miejsc opieki, z tego aż 27,7 tys. miejsc powstało w latach 2016-2018. Dzięki środkom z edycji 2018, na którą znacząco zwiększono dofinansowanie (do 450 mln zł) powstało ok. 16,3 tys. nowych miejsc, natomiast w 2019 r. kolejne 13 tys. miejsc. W 2020 r. beneficjentom przyznano 336,6 mln zł na utworzenie kolejnych 24,8 tys. nowych miejsc opieki dla dzieci do lat 3 w 817 instytucjach opieki, czyli żłobkach, klubach dziecięcych i opiekunów dziennych.

Porady prawne

Minister Marlena Maląg podkreśliła, że „Maluch+” to program, który wspiera tworzenie i utrzymanie miejsc opieki dla najmłodszych, a także pozwala łączyć rodzicielstwo z pracą zawodową. - "Kiedy objęliśmy rządy użłobkowienie w Polsce było na poziomie ponad 12 proc. Dzisiaj możemy śmiało powiedzieć, że wskaźnik użłobkowienia sięga dziś 24 proc. Mamy już 6,5 tys. instytucji, które świadczą opiekę nad dziećmi do lat 3" – powiedziała.

Minister Maląg poinformowała również, że 7 września ruszy nabór wniosków do programu „Maluch+” w edycji 2021. Budżet programu to 450 mln zł. – "Program skierowany jest do jednostek samorządu terytorialnego, ale także innych podmiotów, które chcą tworzyć żłobki. Środki przekazujemy na tworzenie nowych miejsc, ale także na ich utrzymanie" – mówiła minister.

Wiceminister Barbara Socha poinformowała z kolei, że zwiększona zostanie kwota dofinansowania do tworzenia jednego miejsca z 25 tys. zł do 30 tys. zł. Z kolei w tych jednostkach samorządu, gdzie do tej pory nie funkcjonowały żłobki kwota dofinansowania nadal wynosi 33 tys. zł. – "Program „Maluch+” jest kontynuowany w coraz lepszym kształcie. Chcemy go kontynuować w następnych latach, aby skutecznie odpowiadać na zapotrzebowanie gmin, prywatnych osób, które tworzą miejsca opieki i przede wszystkim na potrzeby rodziców, którzy dzięki temu mają wybór i możliwość godzenia swojego życia prywatnego z zawodowym" – podała minister Socha.

Nabór wniosków do nowej edycji - „Malucha+” 2021

7 września br. rozpocznie się nabór ofert do przyszłorocznej edycji programu „Maluch+”. O dofinansowanie mogą się starać zarówno jednostki samorządu terytorialnego, jak i osoby prywatne. W 2021 r. będzie to do 450 mln zł na tworzenie nowych i dofinansowanie funkcjonowania już istniejących miejsc opieki nad najmłodszymi dziećmi.

Celem programu „Maluch+” jest przede wszystkim zwiększenie dostępności miejsc opieki w żłobkach, klubach dziecięcych i u dziennych opiekunów dla wszystkich dzieci, w tym dzieci niepełnosprawnych oraz wymagających szczególnej opieki, a także podwyższenie standardów opieki.

– "Większa dostępność miejsc opieki nad najmłodszymi dziećmi umożliwia łączenie życia zawodowego z rodzinnym, to danie przede wszystkim mamom wyboru i możliwości powrotu do pracy bez obaw o to, kto zajmie się dzieckiem" – wskazała minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg.

Dzisiaj w Polsce działa 6,4 tys. placówek opieki nad dziećmi do lat 3. Jeszcze w 2015 r. w całym kraju liczba miejsc opieki w żłobkach, klubach dziecięcych i u dziennych opiekunów wynosiła niespełna 84 tys. Dzisiaj to już ponad 185 tys., co oznacza wzrost o 100 tys. miejsc.

„Maluch+” 2021

Dofinansowanie obejmuje tworzenie nowych miejsc opieki, a także zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki, czyli pokrycie wydatków bieżących i obniżenie opłat ponoszonych przez rodziców. Mogą się o nie starać jednostki samorządu terytorialnego, osoby fizyczne, a także osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

– W przyszłorocznej edycji programu będzie to ponownie 450 mln zł. Od 2018 r. budżet programu jest trzy razy większy niż w latach poprzednich. Wiemy, jak ważne jest wspieranie rozwoju sieci instytucji opieki nad maluchami i zależy nam, by takich miejsc systematycznie przybywało – podkreśla minister Maląg.

Na jakie dofinansowanie można liczyć?

Środki przyznawane będą w 4 modułach, to nawet 80 proc. kosztów realizacji zadania.

  • Moduł 1 – tworzenie nowych miejsc opieki przez jednostki samorządu terytorialnego i zapewnienie ich funkcjonowania:
    • Moduł 1a – na terenie tych gmin, gdzie nie funkcjonują żadne żłobki lub kluby dziecięce utworzone przez jednostki samorządu terytorialnego – nie więcej niż 33 tys. zł na 1 nowe miejsce w żłobku lub klubie dziecięcym i nie więcej niż 5 tys. zł na 1 nowe miejsce u dziennego opiekuna
    • Moduł 1b – na terenie tych gmin, gdzie funkcjonowały żłobki lub kluby dziecięce oraz wnioskowana wysokość dofinansowania na zadanie polegające na tworzeniu nowych miejsc opieki w gminie nie przekracza 5 mln zł – nie więcej niż 30 tys. zł na 1 nowe miejsce w żłobku lub klubie dziecięcym (o 5 tys. zł więcej niż w edycji 2020) i nie więcej niż 5 tys. zł na 1 nowe miejsce u dziennego opiekuna
  • Moduł 2 – zapewnienie funkcjonowania miejsc w instytucjach opieki utworzonych przez jednostki samorządu terytorialnego przy udziale środków z poprzednich edycji programu „Maluch+”
  • Moduł 3 – tworzenie nowych miejsc opieki przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej (w tym uczelnie) i zapewnienie ich funkcjonowania – nie więcej niż 10 tys. zł na 1 nowe miejsce w żłobku lub klubie dziecięcym i nie więcej niż 5 tys. zł na 1 nowe miejsce u dziennego opiekuna
  • Moduł 4 – zapewnienie funkcjonowania miejsc w instytucjach opieki prowadzonych przez podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego

W przypadku dofinansowania do funkcjonowania miejsc brak jest określonej kwoty, natomiast w przypadku dofinansowania pobytu dzieci niepełnosprawnych kwota ta będzie wyższa. W pierwszej kolejności środki będą przyznane jednostkom samorządu terytorialnego.

Kiedy rusza nabór ofert?

Nabór ofert do przyszłorocznej edycji programu „Maluch+” rozpocznie się 7 września br. i potrwa do:

  • 16 października br. w przypadku modułu 1
  • 6 listopada br. – moduły 2-4

Wyniki zostaną ogłoszone odpowiednio 27 listopada 2020 r. (moduł 1) i 15 stycznia 2021 r. (moduły 2-4).

– Gorąco zachęcam do uczestnictwa w programie. Oferty w formie papierowej należy nadsyłać z dopiskiem na kopercie „Oferta na konkurs MALUCH” 2021” do właściwego ze względu na położenie gminy, na terenie której prowadzona jest lub będzie instytucja opieki urzędu wojewódzkiego lub złożyć osobiście we właściwym urzędzie wojewódzkim. Oferty w formie elektronicznej złożone za pośrednictwem platformy ePUAP, z wykorzystaniem profilu zaufanego albo za pomocą bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego certyfikatem kwalifikowanym, należy przesłać na konto urzędu wojewódzkiego – wyjaśnia minister Marlena Maląg.

Ponad 1,3 mln wniosków o „Dobry Start”

W ramach podsumowania realizowanych przez ministerstwo programów społecznych, których celem jest wsparcie rodziny, należy wśród nich wymienić program „Dobry Start”, czyli jednorazowe wsparcie dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. - 1 lipca ruszył nabór wniosków elektronicznych do programu „Dobry Start”. Na 29 lipca br. zostało złożonych ponad 1,3 mln wniosków – poinformowała minister Marlena Maląg. Jednocześnie zachęcała do składania wniosków drogą elektroniczną i przypomniała, ze od sierpnia będzie można składać wnioski również drogą tradycyjną, papierową.

W wypowiedzi minister Maląg pojawił się również wątek inicjatywy prezydenta Andrzeja Dudy, czyli dodatku solidarnościowego dla osób, które straciły pracę po 15 marca. Jak poinformowała minister, do tej pory świadczenia zostały wypłacone na kwotę 166 mln zł.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?