Zmiana terminu realizacji Rządowego Programu „Klub”

Termin realizacji 

Decyzją Ministra Sportu i Turystyki termin realizacji Rządowego Programu Klub zostaje wydłużony do 15 grudnia 2021 roku.

Terminy realizacji zadania określone w umowach dotacyjnych zawartych z klubami w ramach Programu Klub pozostają bez zmian. Oznacza to, że wydłużenie terminu dotyczy wyłącznie tych beneficjentów, z którymi nie podpisano jeszcze umów.

Porady prawne

Rządowy Program „Klub”

Celem Rządowego Programu „Klub” jest wsparcie małych i średnich klubów sportowych, gdzie niejednokrotnie objawiają się sportowe talenty. Projekt cieszy się olbrzymim zainteresowaniem, ponieważ nigdy wcześniej wsparcie nie trafiało bezpośrednio do klubów.

Kwota dofinansowania w ramach Rządowego Programu Klub to:

  • 10 tys. zł dla klubów jednosekcyjnych,
  • 15 tys. zł dla klubów wielosekcyjnych.

Środki można przeznaczyć na: wynagrodzenie szkoleniowców, organizację obozów sportowych, zakup sprzętu sportowego.

W 2020 roku, z uwagi na epidemię COVID-19 i wprowadzone ograniczenia w zakresie prowadzenia działalności sportowej, decyzją Ministra zwiększono kwotę Programu do poziomu 55 mln zł (z planowanych 40 mln zł), co pozwoliło przyznać dofinansowanie 4902 małym i średnim klubom sportowym. Dodatkowo całą kwotę dofinansowania można było przeznaczyć na wynagrodzenie pracy trenerów. Dzięki temu wsparcie finansowe uzyskało ponad 10 tys. szkoleniowców.

W tegorocznej edycji Rządowego Programu „Klub” zachowano te założenia, a kwota dotacji wzrosła do ponad 57 mln zł.

Porady prawne

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika