13.10.2008

A.J.Zespół e-prawnik.pl

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Kongres Przedsiębiorczości popiera działania Komisji Przyjazne Państwo

Komisja Przyjazne Państwo zaproponowała nowe podejście do pracy nad ograniczaniem biurokracji w naszym kraju. Zaprosiła do debaty obywateli oraz organizacje pozarządowe, w tym przedsiębiorców. To przełom w relacjach Sejm - przedsiębiorcy i Sejm - społeczeństwo. Dzięki pracy Komisji i jej otwarciu wyzwolono ogromną energię i przywrócono wiarę, że w Polsce można sobie poradzić z oczywistymi absurdami i barierami. Teraz liczymy, że Sejm RP nie zmarnuje tego kapitału.

Prawo w Polsce jest niedobre: chaotyczne, niestałe, z nadmiarem szczegółowych regulacji. Dotyczy to także przepisów dotyczących gospodarki. Przedsiębiorcy zwrócili rządzącym na to uwagę w trakcie I Kongresu Pracodawców w styczniu tego roku. W postulatach Kongresu ta kwestia zajmuje szczególne miejsce.

Nim jednak prawo zostanie zmienione w sposób systemowy, można i trzeba zlikwidować największe absurdy lub otworzyć nowe furtki dostosowujące regulacje do aktualnych wyzwań. Zwlekanie z tym pogarsza konkurencyjność polskiej gospodarki, pogarsza opinie o klimacie dla inwestowania, utwierdza powszechne mniemanie, że nic się nie da zrobić. Dlatego zmiany przygotowanie przez Komisję Przyjazne Państwo, choć różnego kalibru - są ważne i spełniające wiele z naszych oczekiwań. Oczekujemy, że w toku prac parlamentarnych znajdą one pełne poparcie Rządu RP.

Komisja nie jest w stanie rozwiązać wszystkich problemów zgłaszanych przez środowisko przedsiębiorców. Jej prace raz jeszcze pokazują jednak, że bez zmiany systemu stanowienia prawa, bez rzetelnej oceny skutków regulacji, bez uczciwych konsultacji społecznych i środowiskowych - nie będzie rzeczywistego postępu w tej dziedzinie. Dlatego zmiana systemu stanowienia prawa powinna być priorytetem rządu, Sejmu i Kongresu Przedsiębiorczości.
Niezależnie od wartości merytorycznej projektów przygotowanych przez Komisję Przyjazne Państwo, Kongres Przedsiębiorczości docenia sposób jej podejścia do zadań. Dziesiątki organizacji zaangażowanych w poszukiwanie lepszych rozwiązań legislacyjnych, kilkadziesiąt tysięcy propozycji od obywateli, otwartość w przyjmowaniu pomysłów płynących z zewnątrz - to jest wartość sama w sobie. Sejm jest dla obywateli, a nie obywatele dla Sejmu - takie przesłanie płynie z klimatu i sposobu prac Komisji.

Porady prawne


Kongres Przedsiębiorczości apeluje do Sejmu i rządu o przyspieszenie prac legislacyjnych służących deregulacji gospodarki. Polskie firmy, polska gospodarka ciągle są obciążane nadmiernymi i kosztownymi obowiązkami administracyjnymi i informacyjnymi. Działalność gospodarcza jest zagrożona licznymi sankcjami, także karnymi, jedne przepisy wykluczają drugie, wprowadzane regulacje unijne w wielu przypadkach są bardziej restrykcyjne niż wymaga tego UE - a gospodarka traci rozpęd. Proste rezerwy się skończyły, zwiększa się odsetek firm, które pogorszyły wynik. Trudno ocenić skutki kryzysu finansowego w USA i w Europie Zachodniej - musimy być przygotowani na pogorszenie koniunktury, na niższy wzrost gospodarczy. Tymczasem w ocenie KE w 2005 roku obowiązki administracyjne kosztowały firmy w Polsce blisko 4% PKB (między 7-9 mld euro). Trudno się po takie pieniądze nie schylić!

Zbigniew Jakubas
Przewodniczący Kongresu Przedsiębiorczości

Warszawa, 2 października 2008 r.

Kongres Przedsiębiorczości jest powstałą w czerwcu 2008 roku platformą współpracy największych w Polsce organizacji biznesowych. Prace nad jej utworzeniem rozpoczęły się po Pierwszym Kongresie Pracodawców (17 stycznia 2008 r.), który był największym (ponad 3 tys. uczestników) i najbardziej reprezentatywnym spotkaniem środowiska biznesu od rozpoczęcia transformacji ustrojowej. Reprezentanci gospodarki uchwalili wtedy „Postulaty do parlamentu, rządu i opinii publicznej", w których wskazali, jak trzeba zmienić warunki działania przedsiębiorstw, aby rozwijały się szybciej, z pożytkiem dla całego społeczeństwa.
Jednocześnie Kongres zadeklarował, że środowisko biznesu powinno mieć wspólną, skuteczną reprezentację, która stanie się odpowiedzialnym partnerem rządu i parlamentu i która będzie monitorować postęp realizacji oczekiwań środowiska biznesowego. Reprezentacja ta została nazwana Kongresem Przedsiębiorczości. Dziś w jej skład wchodzi 7 organizacji: Amerykańska Izba Handlowa w Polsce, Konfederacja Pracodawców Polskich, Krajowa Izba Gospodarcza, Polska Konfederacja Pracodawców Polskich Lewiatan, Polska Rada Biznesu, Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa, Związek Rzemiosła Polskiego.
Aktualnie Kongresowi przewodniczy Polska Rada Biznesu i jej Prezes Zbigniew Jakubas. 

Źródło: PKPP Lewiatan, www.pkpplewiatan.pl

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

PKPP Lewiatan o roku rządów koalicji PO-PSL

PKPP Lewiatan o roku rządów koalicji PO-PSL

  W przeciwieństwie do poprzedniej koalicji rządowej, która zaledwie tolerowała przedsiębiorców, rząd Donalda Tuska już na starcie zadeklarował, że podejmie z tym środowiskiem współpracę. W rocznicę gabinetu PO-PSL realizację tych deklaracji oceniamy pozytywnie (...)

Zgłoś niedozwoloną praktykę dot. delegowania pracowników

Zgłoś niedozwoloną praktykę dot. delegowania pracowników

MPiT tworzy Czarną Księgę niedozwolonych praktyk dot. delegowania pracowników MPiT zachęca przedsiębiorców do zgłaszania wszelkich barier napotkanych na rynkach innych państw członkowskich. Szczególnie dotyczy to delegowania pracowników. Skargi te posłużą (...)

Ustawy Palikota siłą Platformy Obywatelskiej?

Ustawy Palikota siłą Platformy Obywatelskiej?

Stworzona przez niego komisja Przyjazne Państwo przygotowała już 70 ustaw. Pół setki kolejnych czeka na rozpatrzenie – informuje Gazeta Prawna. Według dziennika gdyby mierzyć polityków według ich osiągnięć, to liderzy PO mieliby powody do obaw. Kolejne 12 ustaw – przygotowanych (...)

Międzynarodowy Kongres Energii Odnawialnej Green Power 2009

Międzynarodowy Kongres Energii Odnawialnej Green Power 2009

Kongres będzie trwać od 19 do 20 maja w Poznaniu i ma być największym międzynarodowym wydarzeniem sektora energetyki odnawialnej (OZE) w tym roku w Polsce. W spotkaniu udział wezmą wysocy przedstawiciele Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego, Rady Unii Europejskiej, polskiego rządu i (...)

Polski rząd w sprawie imigrantów

Polski rząd w sprawie imigrantów

Projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi Rada Ministrów przekazała do Sejmu projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, przygotowany przez ministra spraw zagranicznych.  Cudzoziemiec, któremu (...)

Polskie władze w obliczu problemów klimatycznych

Polskie władze w obliczu problemów klimatycznych

Polska jest gospodarzem 24. sesji Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (UNFCCC COP24). Polska przewodniczy Konferencji po raz czwarty, a po raz trzeci gości to wydarzenie. Poprzednie konferencje to COP14 w 2008 r. w Poznaniu i COP19 w 2013 r. w Warszawie. (...)

Parlament Europejski o planie odbudowy gospodarczej

Parlament Europejski o planie odbudowy gospodarczej

Parlament Europejski dyskutował o działaniach podejmowanych przez państwa członkowskie i Wspólnotę w celu złagodzenia skutków kryzysu gospodarczego. Walka z recesją, energia, zmiany klimatyczne i Partnerstwo Wschodnie to również tematy wiosennego szczytu przywódców UE w przyszłym tygodniu. (...)

Wyrok TSUE ws. jakości powietrza

Wyrok TSUE ws. jakości powietrza

Trybunał Sprawiedliwości UE stwierdził, że Polska naruszyła prawo Unii w dziedzinie jakości otaczającego powietrza. Wartości dopuszczalne dla stężenia PM10 były bowiem przekraczane w tym państwie członkowskim w sposób ciągły. Czego dotyczyła sprawa przeciwko Polsce? Dyrektywa 2008/50/WE (...)

Będzie Czarna Księga niedozwolonych praktyk dot. delegowania pracowników

Będzie Czarna Księga niedozwolonych praktyk dot. delegowania pracowników

MPiT zachęca przedsiębiorców do zgłaszania wszelkich barier napotkanych na rynkach innych państw członkowskich. Szczególnie dotyczy to delegowania pracowników. Skargi te posłużą do opracowania Czarnej Księgi dot. bezprawnych praktyk utrudniających delegowanie pracowników; (...)

Small Business Act for Europe opublikowany

Small Business Act for Europe opublikowany

Komisja Europejska zgodnie z zapowiedziami opublikowała 25 czerwca 2008 roku „Small Business Act for Europe" (SBA), jest to dokument oparty na dziesięciu wytycznych, który proponuje działania z zakresu polityki wobec małych i średnich przedsiebiorstw, które podejmować będą (...)

W niedzielę nad ranem przedostatnia zmiana czasu...

W niedzielę nad ranem przedostatnia zmiana czasu...

Zmiana czasu – do zmiany Już w ten weekend przestawimy zegarki i przejdziemy z czasu letniego na zimowy. W Unii Europejskiej trwa jednak dyskusja dotycząca odejścia od sezonowych zmian czasu. 12 września br. Komisja Europejska przedstawiła projekt dyrektywy w sprawie zniesienia sezonowych (...)

4 lata członkostwa Polski w UE – bilans korzyści i kosztów

4 lata członkostwa Polski w UE – bilans korzyści i kosztów

9 lipca w Centrum Zielna odbyła się konferencja zorganizowana przez UKIE oraz PKPP Lewiatan poświęcona prezentacji przygotowanego przez UKIE raportu „4 lata członkostwa Polski w UE. Bilans kosztów i korzyści społeczno - gospodarczych". Jak podkreślił minister Mikołaj Dowgielewicz, (...)

Euro na EURO 2012?

Euro na EURO 2012?

  Wprowadzenie europejskiej waluty może znacząco wspomóc wzrost gospodarczy lub nie przynieść żadnego pozytywnego efektu. Dla spełnienia się pierwszego scenariusza konieczne są zdecydowane reformy, które uczynią naszą gospodarkę bardziej elastyczną, zdolną do szybkiej (...)

Komisja Europejska zaakceptowała Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności

Komisja Europejska zaakceptowała Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności

Mamy polski KPO Fundusz Odbudowy jest dodatkowym wsparciem dla państw członkowskich, które zapewni finansowanie dla reform i inwestycji po pandemii koronawirusa. Podstawą do sięgnięcia po te pieniądze jest Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO). Komisja Europejska zaakceptowała (...)

Jakość w prawie unijnym

Jakość w prawie unijnym

Regulacje techniczne a swoboda działalności gospodarczej Swoboda podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej jest pod ochroną konstytucji wszystkich współczesnych państw europejskich. Swobodę tę może ograniczyć tylko ustawodawca albo klient. Ustawodawca może tworzyć w trybie legislacji (...)

Zakaz prywatyzacji Lasów Państwowych? Zmiany coraz bliżej

Zakaz prywatyzacji Lasów Państwowych? Zmiany coraz bliżej

Sejmowa komisja środowiska przyjęła projekt zmiany konstytucji zakazujący przekształcania własnościowych lasów zarządzanych przez państwo, z wyjątkiem uzasadnionego celu publicznego. Według ekspertów konstytucja już teraz wystarczająco chroni lasy. Projekt zmian konstytucji mający zakazać (...)

10 działań antykryzysowych dla firm

10 działań antykryzysowych dla firm

Tarcza dla Rozwoju pomoże firmom dotkniętym skutkami epidemii Rząd chce kontynuować pomoc dla przedsiębiorców, którzy są dotknięci kryzysem wywołanym przez COVID-19. Tak, jak na wiosnę, celem jest ratowanie firm i ochrona Polaków przed bezrobociem. Wsparcie polegać będzie (...)

Premier: ofensywa legislacyjna rozpoczęta

Premier: ofensywa legislacyjna rozpoczęta

  Premier Donald Tusk zapowiedział, że jesienią w Sejmie znajdzie się około 140 projektów ustaw. - Spotykają się ze sobą efekty pracy rządu, sejmowej komisji „Przyjazne Państwo" oraz dwóch klubów koalicyjnych - podkreślił. - Projekty ustaw dotyczą uproszczenia (...)

Going global: the way forward konferencja BUSINESSEUROPE

Going global: the way forward konferencja BUSINESSEUROPE

28 października 2008 r. w Brukseli odbędzie się konferencja zatytułowana „Going global: the way forward". Będzie to jedno z najważniejszych wydarzeń organizowanych przez BUSINESSEUROPE w tym roku. Tematem konferencji będzie pozycja europejskich przedsiębiorstw na międzynarodowych (...)

Komisja Przyjazne Państwo ułatwi zatrudnianie osób niepełnosprawnych

Komisja Przyjazne Państwo ułatwi zatrudnianie osób niepełnosprawnych

21 kwietnia sejmowa Komisja Nadzwyczajna „Przyjazne Państwo" rozpatrywała propozycję zmierzającą do usunięcia barier administracyjnych w zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Chodzi o art. 4 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych i (...)

Komisja Przyjazne Państwo ułatwi zatrudnianie osób niepełnosprawnych

Komisja Przyjazne Państwo ułatwi zatrudnianie osób niepełnosprawnych

21 kwietnia sejmowa Komisja Nadzwyczajna „Przyjazne Państwo" rozpatrywała propozycję zmierzającą do usunięcia barier administracyjnych w zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Chodzi o art. 4 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych i (...)

Inicjatywy ustawodawcze Komisji Przyjazne Państwo

Inicjatywy ustawodawcze Komisji Przyjazne Państwo

Podsumowując działanie Komisji Sejmowej Przyjazne Państwo Poseł Janusz Palikot wystosował list do członków PKPP Lewiatan, dziękując im za zaangażowanie w prace komisji. W załączeniu prezentujemy pełną treść listu oraz wykaz inicjatyw ustawodawczych podjętych przez komisję. List (...)

Ustawy Palikota siłą Platformy Obywatelskiej?

Ustawy Palikota siłą Platformy Obywatelskiej?

Stworzona przez niego komisja Przyjazne Państwo przygotowała już 70 ustaw. Pół setki kolejnych czeka na rozpatrzenie – informuje Gazeta Prawna. Według dziennika gdyby mierzyć polityków według ich osiągnięć, to liderzy PO mieliby powody do obaw. Kolejne 12 ustaw – przygotowanych (...)

Początkujący biznesmeni nie zapłacą składek?

Początkujący biznesmeni nie zapłacą składek?

Komisja Przyjazne Państwo chce zafundować im czteromiesięczne wakacje ubezpieczeniowe. Gorzej, jeśli ktoś zachoruje. Do Sejmu trafił projekt ustawy, który ma zachęcić bezrobotnych do otwierania własnych firm. Dokument zakłada, że osoby otwierające po raz pierwszy działalność gospodarczą (...)

Nowe ustawy Palikota

Nowe ustawy Palikota

W październiku do Sejmu trafi 80 projektów ustaw przygotowanych przez komisję „Przyjazne państwo” – poinformował w czwartek jej przewodniczący Janusz Palikot (PO)(...)Komisja przygotowała 150 projektów ustaw, z których 77 skierowano do marszałka Sejmu. Z (...)

Jest propozycja, aby karać gminy za brak miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Jest propozycja, aby karać gminy za brak miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Komisja Przyjazne Państwo chce karać gminy, które nie uchwalą miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. W dużych miastach brakuje miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.Utrudnia to realizację inwestycji. Trzeba to zmienić uważa Paweł Poncyliusz. Wczoraj (...)

Urzędnik nie będzie wzywał z byle powodu?

Urzędnik nie będzie wzywał z byle powodu?

Sejmowa komisja "Przyjazne Państwo" chce skończyć z nadużywaną przez urzędników praktyką wzywania podatnika do osobistego stawiennictwa. W czwartek odbędzie się w Sejmie pierwsze czytanie nowelizacji kodeksu postępowania administracyjnego oraz ustawy o ordynacji podatkowej. Autorzy projektu (...)

Nielegalni handlarze znikną z ulic?

Nielegalni handlarze znikną z ulic?

Pierwszym upomnieniem dla handlujących przy ulicach będzie mandat. Za drugim razem sprzedawane płyty kompaktowe, ubrania czy pamiątki zostaną po prostu skonfiskowane. Nielegalna sprzedaż na ulicach stanowi prawdziwą plagę dla wielu turystycznych miast w Polsce. Część handlarzy rozkłada swoje (...)

Pracodawca będzie przekazywał 1 proc. podatku

Pracodawca będzie przekazywał 1 proc. podatku

Firma rozliczająca pracowników będzie mogła przekazać 1 proc. daniny dla wybranej organizacji pożytku publicznego. Wynika tak z nowelizacji ustawy o PIT i ordynacji podatkowej. Dokument przygotowała sejmowa komisja Przyjazne Państwo – informuje Rzeczpospolita. – To ułatwienie (...)

Listonosz wrzuci polecony do skrzynki

Listonosz wrzuci polecony do skrzynki

Możliwość zostawiania przesyłki poleconej z sądów czy urzędów w prywatnej skrzynce ma usprawnić kontakt z obywatelem. Listonosz będzie mógł zostawić list wtedy, gdy wcześniej złożymy na poczcie wniosek o doręczanie pism, w tym wypadku sądowych, do naszej skrzynki pocztowej (...)

Absolwent prawa nie zostanie pełnomocnikiem

Absolwent prawa nie zostanie pełnomocnikiem

Sejmowa komisja "Przyjazne Państwo" oraz grupa posłów PiS chcą, aby pełnomocnikiem był nie tylko profesjonalny adwokat lub radca prawny, ale też osoba, która ukończyła studia  prawnicze. Oba projekty spotkały się z negatywną oceną Krajowej Rady Sądownictwa. - Dopuszczenie (...)

Złe przepisy nie sprzyjają telepracy

Złe przepisy nie sprzyjają telepracy

Tylko 2 proc. firm zatrudnia pracowników „na odległość". Rząd chce wydać na promocje telepracy 6 mln złotych do roku 2013 - informuje Gazeta Prawna. Polskie firmy nie są zainteresowane telepracą - tylko 2 proc. z nich zatrudnia w ten sposób pracowników. Inaczej (...)

Nie pozwólmy wójtom na wydawanie pozwoleń budowlanych

Nie pozwólmy wójtom na wydawanie pozwoleń budowlanych

Komisja Infrastruktury nie chce, by gminy wydawały pozwolenia na budowę domu i zapowiada odrzucenie zaproponowanych przez "Przyjazne Państwo" zmian w prawie budowlanym. Nowelizacja prawa budowlanego, opracowana przez sejmową komisję Janusza Palikota, zakłada przywrócenie wójtom, (...)

Po 100 dniach pracy komisji Palikota brak efektów

Po 100 dniach pracy komisji Palikota brak efektów

Zanosi się na wielką klapę sejmowej komisji posła Palikota, która miała oczyścić Polskę z biurokracji i zlikwidować zbędne przepisy.(...) Komisja nie wysłała jeszcze do marszałka ani jednego projektu ustawy, ponieważ prawnicy sejmowi nie nadążają z wydawaniem opinii. Niektóre (...)

Podwójne projekty przyjaznego państwa

Podwójne projekty przyjaznego państwa

W Sejmie mnożą się niemal identyczne projekty ustaw: rządowe i te produkowane w komisji kierowanej przez Janusza Palikota.(...) – Jeśli komisja posła Palikota ma jakieś projekty, to powinna zgłaszać je rządowi, a nie samodzielnie wnosić je do Sejmu – mówi Winczorek. – (...)

Pomysły rządu na zahamowanie fali strajków

Pomysły rządu na zahamowanie fali strajków

Nowelizacja ustawy o związkach znajdzie się w pakiecie ustaw, jakie wypracuje komisja „Przyjazne państwo” pod przewodnictwem Janusza Palikota z PO. W Platformie topnieje tolerancja dla związkowych przepychanek, bo rząd nie radzi sobie z falą związkowych roszczeń. PO chce ukrócić, (...)

"Przyjazne państwo" trzeba kontrolować

Komisja Janusza Palikota „Przyjazne państwo" staje się furtką dla lobbystów do przepychania ich projektów - informowała wczoraj Gazeta Wyborcza. Dzisiaj na doniesienia dziennika odpowiada wiceszef klubu PO Grzegorz Dolniak. - Nie może być tak, że lobbyści piszą (...)

Nie tak łatwo wprowadzić

Nie tak łatwo wprowadzić "przyjazne państwo"

Od porażki rozpoczęła pracę Komisja Nadzwyczajna "Przyjazne państwo" ds. związanych z ograniczaniem biurokracji. - Właśnie dostaliśmy negatywną odpowiedź od ministra finansów Jana Rostowskiego - mówi Adam Abramowicz, poseł PiS, członek tzw. komisji Palikota. - A wnioskowaliśmy (...)

Nie będzie kar za deptanie miejskich trawników?

Nie będzie kar za deptanie miejskich trawników?

Na wyznaczonych przez gminę skrawkach zieleni będziemy odpoczywać bez obaw, że straż miejska wlepi nam mandat. Posłowie z sejmowej komisji Przyjazne Państwo chcą skończyć z absurdalnymi mandatami za rozłożenie koca na miejskim trawniku. Nowelizacja kodeksu wykroczeń przeszła już przez (...)

PKPP Lewiatan o roku rządów koalicji PO-PSL

PKPP Lewiatan o roku rządów koalicji PO-PSL

  W przeciwieństwie do poprzedniej koalicji rządowej, która zaledwie tolerowała przedsiębiorców, rząd Donalda Tuska już na starcie zadeklarował, że podejmie z tym środowiskiem współpracę. W rocznicę gabinetu PO-PSL realizację tych deklaracji oceniamy pozytywnie (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Skarga do Komisji Europejskiej

Skarga do Komisji Europejskiej

Czy skarga do Komisji Europejskiej może być wniesiona przez osobę fizyczną? Czy wcześniej należy wyczerpać krajową drogę sądową? Czy skarga trafia do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (...)

Jak odwołać prezesa ze stanowiska?

Jak odwołać prezesa ze stanowiska?

W raz z innymi udziałowcami chcielibyśmy odwołać prezesa. Podejrzewamy że bezprawnie wypłacił on sobie kwotę w wysokości 30 tys złotych. Problem polega na tym że prezes na bank nie podpisze (...)

Wypłata zasiłku pielęgnacyjnego

Wypłata zasiłku pielęgnacyjnego

Pobierałem na córkę zasiłek pielęgnacyjny - świadczenie pielęgnacyjne. Córka jest osobą niepełnosprawną, tylko że niepełnosprawność jest wydawana na rok czasu, czyli miała ją od lipca (...)

Zwrot akcyzy za sprowadzony samochód

Zwrot akcyzy za sprowadzony samochód

W lipcu 2004 r. kupiłam w Belgii używany samochód. Zapłaciłam wysoką akcyzę. Co muszę zrobić, żeby ją odzyskać? Gdzie mam się zgłosić i jakie pismo napisać? Kwestia związana ze zwrotem (...)

Skarga do Komisji Europejskiej

Skarga do Komisji Europejskiej

Czy skarga do Komisji Europejskiej może być wniesiona przez osobę fizyczną? Czy wcześniej należy wyczerpać krajową drogę sądową? Czy skarga trafia do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (...)

Jak odwołać prezesa ze stanowiska?

Jak odwołać prezesa ze stanowiska?

W raz z innymi udziałowcami chcielibyśmy odwołać prezesa. Podejrzewamy że bezprawnie wypłacił on sobie kwotę w wysokości 30 tys złotych. Problem polega na tym że prezes na bank nie podpisze (...)

Wypłata zasiłku pielęgnacyjnego

Wypłata zasiłku pielęgnacyjnego

Pobierałem na córkę zasiłek pielęgnacyjny - świadczenie pielęgnacyjne. Córka jest osobą niepełnosprawną, tylko że niepełnosprawność jest wydawana na rok czasu, czyli miała ją od lipca (...)

Zwrot akcyzy za sprowadzony samochód

Zwrot akcyzy za sprowadzony samochód

W lipcu 2004 r. kupiłam w Belgii używany samochód. Zapłaciłam wysoką akcyzę. Co muszę zrobić, żeby ją odzyskać? Gdzie mam się zgłosić i jakie pismo napisać? Kwestia związana ze zwrotem (...)

FORUM PRAWNE

urzędowe pisma w skrzynkach?

urzędowe pisma w skrzynkach? Czy to prawda, że nie długo będzie można otrzymywać urzędowe pisma do skrzynek pocztowych? Nie będzie już trzeba stac po nie na poczcie? Czy jest to tylko projekt (...)

pszczoły sąsiada

pszczoły sąsiada mam domek letniskowy na nieruchomości ktora graniczy z zabudowaniami osoby zajmującej się pszczołami, podczas ostatniej wizyty na dzialce okazało się, że również na mojej działce (...)

Dobry adwokat z Lubina - pilnie potrzebny!

Dobry adwokat z Lubina - pilnie potrzebny! Jakie macie Państwo doświadczenia z kancelarami adwokackimi z Lubina i okolic? Którzy prawnicy są skuteczni? Kogo możecie polecić, a kogo odradzacie? Pilnie (...)

Pies a sąsiedzi

Pies a sąsiedzi Mam dom w niewielkiej miejscowości. Jest on ulokowany na osiedlu domków jednorodzinnych tak więc ze wsztystkich praktycznie stron mam sąsiadów. Jednak mam mieszkanie w mieście i (...)

urzędowe pisma w skrzynkach?

urzędowe pisma w skrzynkach? Czy to prawda, że nie długo będzie można otrzymywać urzędowe pisma do skrzynek pocztowych? Nie będzie już trzeba stac po nie na poczcie? Czy jest to tylko projekt (...)

pszczoły sąsiada

pszczoły sąsiada mam domek letniskowy na nieruchomości ktora graniczy z zabudowaniami osoby zajmującej się pszczołami, podczas ostatniej wizyty na dzialce okazało się, że również na mojej działce (...)

Dobry adwokat z Lubina - pilnie potrzebny!

Dobry adwokat z Lubina - pilnie potrzebny! Jakie macie Państwo doświadczenia z kancelarami adwokackimi z Lubina i okolic? Którzy prawnicy są skuteczni? Kogo możecie polecić, a kogo odradzacie? Pilnie (...)

Pies a sąsiedzi

Pies a sąsiedzi Mam dom w niewielkiej miejscowości. Jest on ulokowany na osiedlu domków jednorodzinnych tak więc ze wsztystkich praktycznie stron mam sąsiadów. Jednak mam mieszkanie w mieście i (...)

Porady prawne