Konsultacje podatkowe w zakresie cen transferowych dotyczące domniemania i należytej staranności

7.3.2021

A.J.Zespół e-prawnik.pl

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Trwają konsultacje podatkowe w sprawie dokumentu „Objaśnienia podatkowe w zakresie cen transferowych nr 4 – domniemanie oraz należyta staranność, o których mowa w art. 11o ust. 1b ustawy o CIT oraz art. 23za ust. 1b ustawy o PIT”.  Konsultacje te dotyczą projektu objaśnień podatkowych dotyczących stosowania obowiązujących od 1 stycznia 2021 r. przepisów art. 11o ust. 1b ustawy o CIT oraz art. 23za ust. 1b ustawy o PIT, regulujących kwestie związane z domniemaniem oraz należytą starannością w zakresie weryfikacji rozliczeń drugiej strony transakcji z podmiotem mającym miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową. Konsultacje potrwają do 20 kwietnia 2021 r.


Zakres konsultacji

Ministerstwo Finansów rozpoczęło konsultacje dotyczące projektu ,,Objaśnień podatkowych w zakresie cen transferowych nr 4 – domniemanie oraz należyta staranność, o których mowa w art. 11o ust. 1b ustawy o CIT oraz art. 23za ust. 1b ustawy o PIT”.

Projekt objaśnień dotyczy przepisów, które weszły w życie 1 stycznia 2021 r. i które stanowią element zwalczania tzw. rajów podatkowych.

Objaśniane przepisy mają chronić podmioty niepodejmujące transferu zysków do tzw. rajów podatkowych w zachowaniu ich konkurencyjności wobec przedsiębiorców, którzy wykorzystują „kraje o korzystnym systemie podatkowym” do unikania płacenia podatków w Polsce i zyskania przewagi konkurencyjnej.

Projekt objaśnień ma na celu ułatwienie podatnikom realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego oraz zwiększenie bezpieczeństwa rozliczeń podatkowych.

Projekt objaśnia instytucję domniemania i wskazuje na standard należytej staranności, o których mowa w ww. przepisach. 

Termin i sposób zgłaszania opinii

Propozycje opinii, wniosków i uwag do projektu wraz ze szczegółowym ich uzasadnieniem należy zgłaszać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 kwietnia 2021 r. w formie elektronicznej na adres: konsultacje.ct@mf.gov.pl.

Materiały:

 

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

Allegro sprzedaż wirtualnych przedmiotów

9.1.2019 przez: bartekkuliga

Allegro sprzedaż wirtualnych przedmiotów

25.5.2018 przez: bartekkuliga

Podatek od sprzedaży nieruchomości

27.3.2018 przez: 3Magda