Zmiany w KRS

30.7.2022

A.J.Zespół e-prawnik.pl

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Ułatwienie rejestracji i składania dokumentów do Krajowego Rejestru Sądowego, uproszczenie rejestracji spółki z o.o. przez Internet, zwiększenie dostępności danych zawartych w KRS oraz rozszerzenie wymiany pomiędzy rejestrami handlowymi państw członkowskich UE – to najważniejsze założenia przyjętego 26 lipca br. przez Radę Ministrów projektu nowelizacji ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Porady prawne

Rozwój e-KRS

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra sprawiedliwości.

Projekt dostosowuje polskie przepisy do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej stosowania narzędzi i procesów cyfrowych w prawie spółek. Chodzi o ułatwienie rejestracji/składania dokumentów do Krajowego Rejestru Sądowego, uproszczenie rejestracji spółki z.o.o. przez Internet, zwiększenie dostępności do danych zawartych w Krajowym Rejestrze Sądowym na unijnym portalu oraz rozszerzenie wymiany pomiędzy rejestrami handlowymi państw członkowskich Unii Europejskiej.

Od 1 lipca 2021 r. wszystkie wnioski do rejestru przedsiębiorców KRS są składane elektronicznie. To przełomowe ułatwienie dla przedsiębiorców, którzy wszystkie sprawy związane z rejestrem załatwią szybko i wygodnie przez Internet.

E-KRS jest stale doskonalony. Ułatwienie rejestracji i składania dokumentów do KRS będzie możliwe dzięki zamieszczeniu wzorców umów i informacji o zasadach rejestracji spółek i ich oddziałów w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości w języku polskim oraz przynajmniej jednym języku obcym.

Po wejściu w życie nowych przepisów można będzie zarejestrować spółkę z o.o. przez Internet. Zwiększy się dostępność do danych zawartych w Krajowym Rejestrze Sądowym dla użytkowników obcojęzycznych. Dane będą udostępniane za pośrednictwem systemu integracji rejestrów, poprzez portal e-Sprawiedliwość. Rozwiązanie przyczyni się do zwiększenia aktywności gospodarczej inwestorów zagranicznych w Polsce.

Zostanie rozszerzona możliwość wymiany pomiędzy rejestrami za pośrednictwem systemu ich integracji. Będzie to dotyczyć informacji o zmianach w podstawowych danych dotyczących przedsiębiorcy zagranicznego oraz o rejestracji i wykreśleniu oddziału. Rozwiązanie zwolni przedsiębiorców z obowiązku składania do KRS.

Nowe przepisy dostosowują polski system prawny do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej stosowania narzędzi i procesów cyfrowych w prawie spółek.

Najważniejsze rozwiązania

Ułatwiona zostanie rejestracja/składanie dokumentów do Krajowego Rejestru Sądowego.

Będzie to możliwe dzięki zamieszczeniu wzorców umów i informacji o zasadach rejestracji spółek/oddziałów w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości – co najmniej w języku polskim oraz innym języku zrozumiałym dla jak największej liczby użytkowników obcojęzycznych. Rozwiązanie to przyczyni się do zwiększenia aktywności gospodarczej inwestorów/kontrahentów zagranicznych w Polsce.

Ułatwiona zostanie rejestracja spółki z.o.o. on-line. Będzie to możliwe poprzez dokonywanie rozliczeń dotyczących wpłat na udziały przy użyciu usługi płatniczej przez Internet.

Zwiększona zostanie dostępność do danych zawartych w Krajowym Rejestrze Sądowym. Chodzi o zwiększenie dostępności dla użytkowników obcojęzycznych, udostępnianych za pośrednictwem systemu integracji rejestrów (tj. na portalu E-Sprawiedliwość). Rozwiązanie to przyczyni się do zwiększenia aktywności gospodarczej inwestorów/kontrahentów zagranicznych w Polsce.

Rozszerzona zostanie wymiana pomiędzy rejestrami za pośrednictwem systemu integracji rejestrów. Będzie to dotyczyć  informacji o zmianach podstawowych danych dotyczących przedsiębiorcy zagranicznego oraz o rejestracji/wykreśleniu oddziału. Rozwiązanie to ma na celu zwolnienie przedsiębiorców z obowiązku składania do Krajowego Rejestru Sądowego wniosków w zakresie danych objętych tą wymianą.

Nowe przepisy mają wejść w życie 1 grudnia 2022 r.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne