Kryterium dochodowe 2018 - Kryteria dochodowe w pomocy społecznej od 1 października 2018 r.

Propozycje weryfikacji kryteriów dochodowych uprawniających do świadczeń z pomocy społecznej

Rada Ministrów przyjęła propozycje weryfikacji kryteriów dochodowych uprawniających do świadczeń z pomocy społecznej, przedłożone przez ministra rodziny, pracy i polityki społecznej. 

Ile mają wynieść kryteria dochodowe od 1 października 2018 r.?

Rząd zaproponował, aby od 1 października 2018 r. podwyższone zostały kryteria dochodowe w pomocy społecznej:

  • dla osoby samotnie gospodarującej do 701 zł (obecnie jest to 634 zł, co oznacza wzrost o 67 zł, czyli o ok. 11 proc.);
  • dla osoby w rodzinie do 528 zł (obecnie jest to 514 zł, co oznacza wzrost o 14 zł, czyli o ok. 3 proc.).

Podwyższając te kryteria, dochodowe rząd wziął pod uwagę wyniki badań progu interwencji socjalnej dokonanych w 2018 r. przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych.

Zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społecznej, weryfikacja kryteriów dochodowych jest dokonywana co 3 lata – ostatnia miała miejsce w 2015 r., dlatego kolejna  przypada na 2018 r.

Zob. też: Na jaką pomoc społeczną można liczyć?

Porady prawne

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika