6.10.2008

A.J.Zespół e-prawnik.pl

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Nowe zadania IJHARS na rynku wina

Z dniem 8 sierpnia weszła w życie ustawa z dnia 10 lipca 2008 roku o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina.

Akt ten umożliwia małym przedsiębiorcom produkcję wina gronowego uzyskanego z winogron pochodzących z upraw własnych, bez konieczności prowadzenia składu podatkowego. Zawiera on również wymagania, jakie musi spełnić producent wina gronowego.

Podmioty wyrabiające wino gronowe, przeznaczone do obrotu mają obowiązek zgłoszenia działalności do Prezesa Agencji Rynku Rolnego. W bieżącym roku termin składania zgłoszeń (z uwagi na zmianę ustawy) został przesunięty z 31 lipca, na 12 września 2008 roku.

W ustawowym terminie zgłoszeń dokonało 36 producentów, o czym zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy zostały poinformowane wojewódzkie inspektoraty JHARS, właściwe miejscowo ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę producenta.

IJHARS sprawuje nadzór nad rynkiem wyrobów winiarskich na podstawie:

  • ustawy z dnia 21 grudnia 2000 roku o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U z 2005 roku Nr 187, poz. 1577 z późn. zm.),
  • ustawy  z dnia 22 stycznia 2004 roku o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina (Dz. U. Nr 34, poz. 292 z późn. zm.),
  • oraz przepisów Unii Europejskiej, w tym głównie rozporządzenia Rady (WE) Nr 479/2008 z dnia 29 kwietnia 2008 roku  w sprawie wspólnej organizacji rynku wina, zmieniające rozporządzenia (WE) nr 1493/1999, (WE) nr 1782/2003, (WE) nr 1290/2005 i (WE) 3/2008 oraz uchylające rozporządzenia (EWG) nr 2392/86 i (WE) nr 1493/1999.

Począwszy od bieżącego roku winiarskiego  do obowiązków Inspekcji JHARS dodatkowo, oprócz kontroli jakości handlowej wyrobu gotowego, jakim jest wino gronowe, będzie należał nadzór nad następującymi procesami enologicznymi:

  • wzbogacaniem (zwiększenie naturalnej zawartości alkoholu),
  • odkwaszaniem (zmniejszenie kwasowości wyrobu),
  • słodzeniem (poprawa walorów smakowych wina)
  • kontrola wycofania produktów ubocznych powstałych przy wyrobie wina gronowego, zgłoszonych przez podmiot wyrabiający wino gronowe lub moszcz gronowy.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami krajowymi i unijnymi podmioty wyrabiające wino gronowe lub moszcz gronowy przeznaczone do obrotu mają obowiązek zgłoszenia do wojewódzkiego inspektora JHARS zamiaru przeprowadzenia danego zabiegu.
Wzory formularzy zgłoszeń dostępne są w siedzibie i na stronie internetowej wojewódzkich inspektoratów JHARS.

Źródło: Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, www.ijhar-s.gov.pl

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Lepszy nadzór nad jakością żywności?

Lepszy nadzór nad jakością żywności?

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi. Co przewiduje projekt ustawy o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz niektórych innych ustaw?  Nadzór nad jakością handlową (...)

Nowa jakość kontroli żywności

Nowa jakość kontroli żywności

Fuzja kontroli jakości żywności  Od 1 lipca nastąpi fuzja kontroli jakości żywności w jednej wyspecjalizowanej instytucji – Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (IJHARS). Dzięki temu możliwe będzie efektywniejsze wykorzystanie potencjału inspektorskiego, a kontrole będą prowadzone przez jeden organ w sposób kompleksowy w całym łańcuchu (...)

Rynki rolne

Rynki rolne

Czego dotyczą zmiany w zakresie rynków rolnych? 6 grudnia 2006 r. wchodzi w życie ustawa o zmianie ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja ta została opracowana przez Sejm na podstawie projektu rządowego. Zmiany istniejącego stanu prawnego są następstwem zmian w przepisach UE w zakresie regulacji rynku cukru i rynku (...)

Nowelizacja ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych

Nowelizacja ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych

Jakie zmiany dotyczą jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych?Najnowsza nowelizacja ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych dotyczy wdrożenia przepisów UE oraz wprowadzenie kilku zmian w przepisach aktualizujących ustawę.Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych została powołana, by nadzorować jakość handlową artykułów (...)

Lepszy nadzór nad artykułami rolno-spożywczymi

Lepszy nadzór nad artykułami rolno-spożywczymi

Celem ustawy z dnia 7 października 2022 r. o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz ustawy o ochronie roślin przed agrofagami jest zwiększenie efektywności nadzoru nad artykułami rolno-spożywczymi, w tym przede wszystkim nad ich jakością handlową w produkcji i obrocie. Co przewiduje ustawa z dnia 7 października 2022 r. o zmianie ustawy o jakości (...)

Produkcja wina

Produkcja wina

Jakie nowe przepisy dotyczą rynku wina?Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o zmianie ustawy o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina obowiązuje od 27 marca 2009 r.Czemu służą nowe przepisy? Zmiany ustawy o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina są spowodowane koniecznością implementacji zmian (...)

Piwo i wino może być różnie opodatkowane

Piwo i wino może być różnie opodatkowane

Szwedzkie przepisy dotyczące akcyzy stosowanej do napojów alkoholowych przewidują odmienny podatek akcyzowy od piwa i od wina. Komisja Europejska uznała, iż różnica między opodatkowaniem piwa i wina może pośrednio chronić piwo, produkowane przede wszystkim w Szwecji, na niekorzyść wina, przede wszystkim przywożonego z innych państw członkowskich, co byłoby sprzeczne z prawem (...)

Jak nie zostać wakacyjnym przemytnikiem?

Jak nie zostać wakacyjnym przemytnikiem?

Wracając z urlopu, zamiast do pracy, możesz trafić do więzienia! Wystarczy, że zabierzesz ze sobą kawałek rafy koralowej lub muszlę chronionego gatunku. Wbrew pozorom w strefie Schengen nie wszystkie towary można swobodnie przewozić. Uwaga, przemytnicy wykorzystują nieświadomych turystów jako swoich pośredników! Sprawdź, jak się przed tym chronić. Kłopotliwe (...)

Będzie można bez ograniczeń produkować wino gronowe...

Będzie można bez ograniczeń produkować wino gronowe...

Jakie przepisy mają dotyczyć branży winiarskiej?Do Sejmu trafił rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina. Dotyczy on zniesienia limitu produkcji wina gronowego oraz ograniczeń sadzenia winorośli w Polsce, rozszerzenia liczby odmian winorośli, z których będzie można produkować wino gronowe; umożliwienia (...)

Nowe przepisy winiarskie

Nowe przepisy winiarskie

Nowe regulacje 7 marca 2022 roku weszła w życie ustawa z 2 grudnia 2021 roku o wyrobach winiarskich (Dz.U. z 2022 r. poz. 24). Zastąpiła ona ustawę z 12 maja 2011 roku o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina (Dz.U. z 2020 r. poz. 1891). Dodatkowo w obrocie prawnym będzie ustawa o oznaczeniach geograficznych win oraz aromatyzowanych produktów (...)

Uwaga na produkt niebezpieczny! Odpowiedzialność producenta za produkt niebezpieczny

Uwaga na produkt niebezpieczny! Odpowiedzialność producenta za produkt niebezpieczny

Co to jest produkt niebezpieczny? Kodeks cywilny stwierdza, że produktem jest rzecz ruchoma. Rzecz ruchoma pozostanie produktem nawet, jeśli później produkt ten zostanie połączony z inną rzeczą. Za produkt uważa się także zwierzęta i energię elektryczną. Produkt jest niebezpieczny, jeśli okaże się, że pomimo normalnego użycia tego produktu, zwyczajowo przyjętego wykorzystywania (...)

Przygotuj się na wakacje

Przygotuj się na wakacje

Wakacje za granicą Przed każdą taką zagraniczną podróżą, czy to samodzielną, czy w grupach zorganizowanych, niezależnie od tego, czy to wyjazd wakacyjny czy w celach biznesowych – warto poświęcić kilka chwil, aby zadbać o spokojny pobyt, z którego przywieziemy wyłącznie dobre wspomnienia. Zacznij od zaplanowania wyjazdu i rozsądnie zaplanuj podróż stosownie (...)

Oznaczanie produktów spożywczych informacją o kraju pochodzenia

Oznaczanie produktów spożywczych informacją o kraju pochodzenia

Przepisy wymagają oznaczania produktów spożywczych informacją o kraju pochodzenia. Wskazywanie kraju pochodzenia produktów spożywczych wynikające z przepisów unijnych Dla większości nieprzetworzonych produktów spożywczych prawo unijne wprowadziło wymóg podawania kraju pochodzenia obowiązujący jednakowo we wszystkich państwach UE. ##baner## Obowiązkowe (...)

Komunikat o zasadach prowadzenia eksportu, z Polski do Federacji Rosyjskiej, świeżych owoców i warzyw

Komunikat o zasadach prowadzenia eksportu, z Polski do Federacji Rosyjskiej, świeżych owoców i warzyw

Podajemy komunikat Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, Państwowej Inspekcji Sanitarnej i Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa o zasadach prowadzenia eksportu, z Polski do Federacji Rosyjskiej, świeżych owoców i warzyw w odniesieniu do obowiązujących wymagań dotyczących: jakości handlowej, bezpieczeństwa żywności i stanu fitosanitarnego (...)

Komisja pozwoli na sprzedaż „krzywych

Komisja pozwoli na sprzedaż „krzywych" owoców i warzyw

Przepisy dotyczące rozmiaru i kształtu owoców i warzyw przejdą do historii w wyniku dzisiejszego głosowania państw członkowskich Unii Europejskiej nad wnioskami Komisji dotyczącymi odrzucenia specjalnych norm handlowych dla 26 rodzajów owoców i warzyw. Inicjatywa Komisji, mająca na celu odrzucenie tych norm, jest głównym elementem obecnych starań ukierunkowanych (...)

Jakość handlowa owoców i warzyw

Jakość handlowa owoców i warzyw

Zgodnie z Rocznym ramowym planem kontroli Inspekcji JHARS na 2008 rok, w I kwartale wszystkie wojewódzkie inspektoraty JHARS przeprowadziły kontrolę w zakresie jakości handlowej świeżych owoców i warzyw.CEL KONTROLICelem kontroli było sprawdzenie jakości handlowej świeżych owoców: jabłek, kiwi, owoców cytrusowych i winogron oraz warzyw: cebuli, marchwi, selera (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Zakup ziemi rolnej a zgoda ANR

Zakup ziemi rolnej a zgoda ANR

Chcę kupić działkę budowlano-rolną. Dowiedziałam się, że na zakup działki rolnej musi wyrazić zgodę Agencja Rynku Rolnego. Czy to prawda, że tylko Notariusz/Rejent jest uprawniony do załatwienia (...)

Sprzedaż wadliwego obuwia

Sprzedaż wadliwego obuwia

Kupiłem buty, w których po jakimś czasie poprzerywały się samoczynnie nitki. Producent nie uznał mi gwarancji stwierdzając, że nici zostały przerwane mechanicznie. Co mogę w tej sprawie zrobić, (...)

FORUM PRAWNE

sprawa o alimenty na matkę

sprawa o alimenty na matkę Witam!! mam problem mój były mąż płaci alimenty na naszego syna w chwili obecnej nasza sytuacja się zmieniła nie mam pracy czy mogę zażądać od niego alimentów i (...)

Błagam pomóżcie,mam problem z INTRUM JUSTITIA!!

Błagam pomóżcie,mam problem z INTRUM JUSTITIA!! Sprawa wyglada następująco,w maju tego roku idea zerwała ze mna umowę,za niepłacenie rachunków za 2 telefony.W lipcu zaczęła wypisywac do mnie (...)

Dobry prawnik prawo rodzinne Poznań

Dobry prawnik prawo rodzinne Poznań Hej czy znacie z doświadczenia jakiegoś dobrego adwokata lub radcę prawnego który zna się nie teoretycznie ale praktycznie na prawie rodzinnym? Mam trudną sprawę (...)

OJCIEC PŁACI ALIMENTY,A MATKA JAKIE MA OBOWIĄZKI?

OJCIEC PŁACI ALIMENTY,A MATKA JAKIE MA OBOWIĄZKI? Kto ustala w jakiej kwocie ,czy w jakim stopniu to matka opiekujaca sie dzieckiem ma łożyć na nie?Czy mozna wystapić o określenie takiego minimum?Czy (...)

Szukam dobrego prawnika!!!! Pomocy!!!

Szukam dobrego prawnika!!!! Pomocy!!! Szukam bardzo dobrego prawnika!!! Chodzi o rozwód z orzeczeniem o winie. Czy możecie mi kogoś polecić? Rejon Poznania. Słyszałem o kancelarii Grzybkowski & Guzek. (...)

Nielegalny wynajem mieszkania, a meldunek...

Nielegalny wynajem mieszkania, a meldunek... Witam! Poszukuję pilnie informacji na następujący temat. Wynajmowałem mieszkanie - jak się okazało właścicielka nie odprowadzała za nie podatku dochodowego (...)

uciążliwi sąsiedzi...

uciążliwi sąsiedzi... Wynajmujemy z koleżanką mieszkanie w nowym bloku i od roku mamy problemy z sąsiadką, która mieszka pod nami. Nie jesteśmy złośliwe, prowadzimy zwyczajny tryb życia, przychodzimy (...)

Legalizacja miękkich narkotyków

Legalizacja miękkich narkotyków Chciałem w szanownym gronie osób zajmujących się prawem zadać pytanie: Czy jesteście za legalizacją miękkich narkotyków (np. marihunana) oraz czym Waszym zdaniem (...)

Jaki fundusz emerytalny???

Jaki fundusz emerytalny??? Witam! Mam prośbę do wszystkich, którzy się na tym troche znają, bo ja na razie się nie orientuję w temacie. Pomózcie wybrać mi jakiś dobry fundusz emerytalny, bo dostałem (...)

Chcę rozwodu - SZUKAM b. dobrego ADWOKATA

Chcę rozwodu - SZUKAM b. dobrego ADWOKATA Jeśli ktoś z Państwa może mi polecić bardzo dobrego adwokata z Warszawy specjalizującego się w rozwodach i sprawach mająkowych to bardzo proszę o podanie (...)

Reklamacja butów - zwrot gotówki

Reklamacja butów - zwrot gotówki Witam, moja narzeczona kupiła z koncem listopada kozaki za ca. 300 pln. Po niecałym miesiącu zareklamowaliśmy je, bo skóra zaczęła się łuszczyć i pękać mimo (...)

legalna produkcja wina ?

legalna produkcja wina ? Łatwiej będzie sprzedać trunek z przydomowej winnicy! Nowe ustawy dają możliwości produkowania trunku z winogron nie tylko przez przedsiębiorców, ale i przez rolników! (...)

Wyrób alkoholu

Wyrób alkoholu Niedawno przeczytałem w świerzo wydanej (2002) książce "Domowe piwa, cydry, wina, miody, nalewki" autorstwa pana Nowickiego, że produkcja alkoholu (pędzenie bimbru) na własne (...)

sklep internetowy

sklep internetowy Witam Obecnie rezyduję w Anglii i rozważam założenie sklepu internetowego w ramach portalu Allegro zajmującego się sprzedażą towarów zakupionych na wyspach. Posiadałbym zatem (...)

Reklamacja

Reklamacja Zlozylem u sprzedawcy wniosek (zgloszenie reklamacyjne) o zwrot gotowki, lub wymiany towaru (sprzet AGD) na nowy wolny od wad. Minelo 3 tygodnie bez odzewu z ich strony. Czy tylko na podstawie (...)

Zwrot towaru, reklamacja?

Zwrot towaru, reklamacja? Witam. Prowadzę sklep z odzieżą damską i mam problem z klientem. Proszę Was o poradę. We wrześniu klientka zakupiła torebkę skórzaną, która podobno po opadach deszczu (...)

Problemy z firmą Provident

Problemy z firmą Provident Pożyczka została wzięta na jednego z "zaprzyjaźnionych" przedstawicieli firmy Provident. Jak się później okazało nie była spłacana. Pożyczka była brana (...)

Reklamacja telefonu kom.

Reklamacja telefonu kom. Kupiłam telefon komórkowy 9 stycznia 2004 r.po tygodniu okazało sie ze telefon posiada kilka wad (nie miały w tym czasie mijsca żadne uszkodzenia techniczne).odniosłam telefon (...)

Porady prawne