Znalezione pieniądze będzie można zatrzymać

Nowelizacja przepisów znosi obowiązek przekazania staroście znalezionej niewielkiej kwoty pieniędzy – do 100 zł lub jej równowartości w walucie obcej. Znalazca kwoty poniżej 100 zł nie będzie więc zobowiązany do przekazania jej staroście, w przypadku gdy nie da się ustalić właściciela. Dotychczas znalazca, jeśli nie był w stanie ustalić właściciela pieniędzy, miał obowiązek przekazać je właściwemu staroście.

Co przewiduje ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o rzeczach znalezionych?

Celem ustawy jest takie ukształtowanie przepisów ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych, aby osoba, która znajdzie kwotę pieniędzy w wysokości nie większej niż 100 zł lub równowartość tej kwoty w walucie obcej, i która nie jest w stanie ustalić ich właściciela, nie była obowiązana do niezwłocznego oddania tych pieniędzy staroście. Nowelizacja wprowadza zatem wyjątek od obowiązku zwrotu rzeczy znalezionej. Zgodnie z nowelizacją znalazca będzie zwolniony z obowiązku zwrotu rzeczy, gdyby znalezione zostały jedynie pieniądze, których kwota nie przekroczy 100 zł lub równowartości tej kwoty. 

Porady prawne

Zgodnie z dotychczas obowiązującymi przepisami osoba, która znajdzie nawet bardzo niewielką sumę pieniędzy i nie zna jej właściciela ani nie jest w stanie ustalić tego właściciela, jest obowiązana niezwłocznie oddać znalezione pieniądze właściwemu staroście. Ustawa o rzeczach znalezionych nie przewiduje w tym zakresie żadnego wyjątku. Zgodnie zobowiązującą ustawą znalazca, jeśli nie zna osoby uprawnionej do odbioru rzeczy lub nie zna miejsca pobytu tej osoby, oddaje więc rzecz właściwemu staroście.

Jednocześnie ustawa o rzeczach znalezionych stanowi, że starosta może odmówić przyjęcia rzeczy, w tym pieniędzy, jeżeli szacunkowa wartość rzeczy nie przekracza 100 zł. Jak wskazano w uzasadnieniu, rodzi to po stronie znalazcy nadmierne obciążenia (np. dojazd do siedziby starosty, poświęcony czas).

Kiedy nowe przepisy wejdą w życie?

Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne