Oświadczenie pracownika do PIT zero dla młodych

1.8.2019

A.J.Zespół e-prawnik.pl

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Przepisy o zerowym PIT dla młodych wchodzą w życie już 1 sierpnia 2019 r. Poznaj przykładową treść oświadczenia dla osób do 26. roku życia, które będą korzystać ze zwolnienia w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT). 

 

Zwolnienie już od 1 sierpnia 2019 r.

Przepisy o zwolnieniu podatkowym wchodzą w życie 1 sierpnia 2019 r. i będą mieć zastosowanie do przychodów uzyskanych od tego dnia.

Porady prawne

W 2019 r. płatnik nie będzie miał obowiązku obliczania i pobierania zaliczek na PIT (od sierpnia do grudnia), jeżeli młody podatnik złoży mu oświadczenie, że jego dochody w całości korzystają ze zwolnienia od PIT. Podatnicy, którzy nie złożą takiego oświadczenia, zwrot podatku z tytułu "ulgi" otrzymają dopiero w zeznaniu rocznym za 2019 r.

Do przychodów uzyskanych od 1 stycznia 2020 r. ulga będzie uwzględniana już przy obliczaniu zaliczek na podatek (bez konieczności składania oświadczenia przez podatnika).

Dzięki zwolnieniu ponad 2 mln osób pracujących poniżej 26. roku życia nie będzie płacić PIT, co pomoże im w starcie na rynku pracy.

Przykładowe oświadczenie pracownika

Jako pracownicy bądź zleceniobiorcy mogą złożyć takie oświadczenie płatnikowi, aby ten nie pobierał zaliczki na PIT od przychodów z pracy, które są objęte zwolnieniem.

Płatnik, który otrzyma oświadczenie od pracownika bądź zleceniobiorcy, nie będzie pobierał zaliczek na podatek najpóźniej od kolejnego miesiąca, w którym otrzymał oświadczenie (nie dłużej jednak niż do końca miesiąca, w którym przychody z pracy uzyskane od tego płatnika w 2019 r. podlegały zwolnieniu od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy o PIT).

 

Przykładowa treść oświadczenia wg MF

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne