Płaca minimalna w górę

Płaca minimalna w górę

W przyszłym roku minimalne pensje wzrosną do poziomu 3010 zł, a stawka godzinowa wyniesie 19,70 zł.

Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie

Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej w 2022 r., przedłożone przez ministra rodziny i polityki społecznej. 

Rząd na przyjęcie rozporządzenia w sprawie minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2022 roku miał czas do 15 września. Wcześniej, na forum Rady Dialogu Społecznego, partnerom społecznym nie udało się dojść do porozumienia w tej kwestii, co nałożyło na Radę Ministrów obowiązek ustalenia wysokości minimalnej pensji właśnie w formie rozporządzenia.

Rozporządzenie wejdzie w życie 1 stycznia 2022 r.

Porady prawne

Płaca minimalna w 2022 roku

Podwyższenie minimalnego wynagrodzenia nastąpi z dniem 1 stycznia 2022 roku. 

Zgodnie z rozporządzeniem, w 2022 roku minimalne wynagrodzenie za pracę będzie wynosiło 3010 zł. To o 210 zł więcej niż wynosi minimalna pensja w bieżącym roku (2800 zł), co oznacza wzrost o 7,5%. W rezultacie w 2022 r. minimalne wynagrodzenie za pracę będzie stanowić 50,8% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej na 2022 r. (5922 zł).

Z kolei powiązana z wysokością minimalnej pensji najniższa stawka godzinowa dla określonych umów cywilnoprawnych została ustalona w 2022 r. na poziomie minimum 19,70 zł. Oznacza to wzrost o 1,40 zł względem roku 2021.

W Polsce płacę minimalną otrzymuje ok. 2,4 mln osób.

– "Podwyższenie minimalnego wynagrodzenia za pracę pozytywnie wpłynie na sytuację finansową gospodarstw domowych, podnosząc dochody pracowników wymagających szczególnej ochrony, zwłaszcza w czasie pandemii" – tłumaczyła minister Maląg.

Rząd konsekwentnie chce poprawić sytuację pracowników, którzy dostają najniższe wynagrodzenie. W 2022 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wzrośnie w porównaniu do 2015 r. o 1260 zł.

Porady prawne

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika