Powszechny Rejestr Testamentów (NORT) już w październiku

5 października rusza rejestr testamentów (w skrócie NORT). To drugi rejestr Krajowej Izby Notarialnej obok rejestru aktów poświadczenia dziedziczenia. Jaki jest cel utworzenia tego zbioru? Kto będzie mógł z niego skorzystać? Co daje odnalezienie testamentu w rejestrze?

Rejestracja testamentu odbędzie się u notariusza. Każdy kto spisze ostatnią wolę (czy to u notariusza - w formie aktu notarialnego, czy też samodzielnie i własnoręcznie) będzie mógł zarejestrować testament. W przypadku testamentu własnoręcznego, konieczne jednak będzie jednak pozostawienie go w depozycie u notariusza.

Porady prawne

Tylko w kancelarii notarialnej będzie można także sprawdzić, czy dana osoba sporządziła testament – możliwe to jednak będzie dopiero po śmierci spadkodawcy, po okazaniu aktu zgonu.

Za zarejestrowanie testamentu nie będzie pobierana opłata – notariuszowi zapłacimy jednak za sprawdzenie, czy testament został zarejestrowany.

Rejestr testamentów ma wiele zalet – nie jest jednak pozbawiony i wad. Z pewnością NORT ułatwi ustalenie, czy dana osoba w ogóle, kiedykolwiek sporządziła testament. Aktualnie, jeśli spadkodawca z Krakowa sporządzi testament w Szczecinie (a ma do tego prawo) trudności sprawi odszukanie go przez potencjalnych spadkobierców po śmierci testatora. Nawet jednak w typowych okolicznościach, jeśli testament zostanie sporządzony w kancelarii notarialnej w dużym mieście, biorąc pod uwagę ich liczbę, ustalenie czy został sporządzony testament może okazać się dużym wyzwaniem dla spadkobierców.

Po wprowadzeniu centralnego rejestru ustalenie, czy i jeśli tak, to gdzie został sporządzony testament, będzie wymagało wizyty u dowolnego notariusza.

NORT będzie zawierał jednak wyłącznie potwierdzenie, czy spadkodawca – testator, sporządził za swojego życia testament. Nie będzie żadnym dowodem na to, że ostatnia wola ujawniona w rejestrze, to rzeczywiście „ostatnia wola” testatora. Wystarczy bowiem, że spadkodawca sporządzi kolejny testament, w którym odwoła poprzedni i go nie zarejestruje – w takim przypadku będzie oczywiście obowiązywała wola wyrażona w ostatnim dokumencie, bez względu na to co pokaże nam rejestr. Problematyczne może stać się także odwołanie testamentu własnoręcznego – skoro pozostanie on u notariusza, aby go przykładowo zniszczyć, konieczna będzie kolejna wizyta u tegoż, a dla osoby starszej może to być czasem problematyczne. Oczywiście, w takiej sytuacji możliwe jest sporządzenie kolejnego dokumentu, ale odwołanie przez zniszczenie (porwanie, skreślenie etc.) będzie wymagało większej inicjatywy ze strony testatora.

Grzegorz Pawelec

e-prawnik.pl

Porady prawne

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika