Projekt Baltic Master - najlepszy morski projekt europejski roku 2007

13.10.2008

A.J.Zespół e-prawnik.pl

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Projekt Baltic Master został wybrany najlepszym morskim projektem europejskim przez European Regional Champion Awards. Projekt wchodzi w skład programu Interreg IIIB, który ma na celu poprawę bezpieczeństwa morskiego poprzez wymianę informacji w skali lokalnej i regionalnej. Swoim zakresem obejmuje sprawy dotyczące gotowości, prewencji oraz morskiego planowania przestrzennego w regionie Morza Bałtyckiego.

Projekt trwał od początku 2005 do końca 2007.  

Budżet projektu wyniósł 3,6 milionów euro, częściowo wsparty ze środków Unii Europejskiej.  

Partnerem wiodącym projektu jest Region Blekinge (Szwecja). W projekcie uczestniczyło 40 partnerów z siedmiu krajów z regionu Morza Bałtyckiego. Z Polski w projekcie uczestniczyli: Instytut Morski w Gdańsku (koordynator jednego z czterech działań), Akademia Morska w Szczecinie, Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni oraz Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego oraz Ministerstwo Infrastruktury jako partner stowarzyszony.  

Partnerstwo w projekcie wykracza ponad podziały polityczne, włączając samorządy miast, regiony, władze państwowe oraz organizacje międzynarodowe w celu ułatwienia współpracy pomiędzy poszczególnymi szczeblami.  

Więcej informacji o projekcie można uzyskać na stronach: http://www.balticmaster.org/ oraz http://irm.am.szczecin.pl/bm/ (skrócona wersja polska).  

Obecnie w trakcie recenzji jest druga edycja projektu Baltic Master II (więcej informacji na stronie głównej projektu http://www.balticmaster.org/).

Źródło: www.mi.gov.pl

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: