Projekt ustawy o Państwowym Instytucie Medycznym MSWiA

Projekt przyjęty przez rząd

18 października br. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o Państwowym Instytucie Medycznym Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, przedłożony przez ministra spraw wewnętrznych i administracji. Przewiduje on powołanie Państwowego Instytutu Medycznego MSWiA. PIM powstanie w drodze przekształcenia istniejącego obecnie Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA. Instytut stanie się placówką badawczą, która będzie prowadziła badania naukowe, także te w zakresie rozwoju nowoczesnych metod diagnostyki.

- "Jesteśmy coraz bliżej powołania wyjątkowej jednostki medycznej utworzonej na bazie wyróżniającego się w skali całego kraju Szpitala Klinicznego MSWiA" – podkreślił Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Kamiński.

- "Wierzę, że potencjał, którym dysponuje szpital w Warszawie, pozwoli na przekształcenie tej placówki w nowoczesny instytut naukowo-badawczy, z zachowaniem wszystkich funkcji, które w tej chwili spełnia to miejsce" – powiedział minister.

Projekt ustawy trafił teraz pod obrady Sejmu. 

Porady prawne

Państwowy Instytut Medyczny MSWiA 

Powstanie Państwowy Instytut Medyczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Będzie on prowadził badania medyczne i prace rozwojowe, przy jednoczesnym udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej. Nowa jednostka zostanie utworzona przez przekształcenie Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie. Oprócz standardowego świadczenia opieki zdrowotnej i prowadzenia badań naukowych, Instytut skupi m.in. się na potrzebach zdrowotnych funkcjonariuszy służb, m.in. policjantów.

Centralny Szpital Kliniczny MSWiA jest jednym z największych ośrodków medycznych w kraju. Dostarcza pacjentom z całej Polski kompleksowych usług zdrowotnych dotyczących lecznictwa zamkniętego, ambulatoryjnego, diagnostyki i rehabilitacji. W CSK MSWiA każdego roku udzielanych jest kilkaset tysięcy porad specjalistycznych, kilkadziesiąt tysięcy hospitalizacji i blisko 8 tysięcy zabiegów operacyjnych. Ponadto, CSK MSWiA posiada potencjał techniczny, organizacyjny i kadrowy do podjęcia działalności, jako instytut badawczy.

Nowa instytucja nadzorowana przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji ma powstać w oparciu o istniejący Centralny Szpital Kliniczny. Otworzy to możliwość do pozyskiwania przez instytut środków finansowych ze źródeł zewnętrznych, o które Centralny Szpital Kliniczny MSWiA, będący wyłącznie podmiotem leczniczym, nie mógł samodzielnie wnioskować.

- "Dzięki inwestycjom w wysokospecjalistyczny sprzęt i aparaturę medyczną oraz rozbudowę bazy leczniczej instytutu możliwe będzie wdrażanie innowacyjnych procedur i zabiegów medycznych, a także dalsze udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej na najwyższym światowym poziomie" – zaznaczył wiceminister Błażej Poboży, nadzorujący w MSWiA prace nad projektem ustawy. 

Instytut ma w sposób szczególny służyć funkcjonariuszom służb mundurowych podległych MSWiA. Zajmie się także opracowaniem standardów postępowania medycznego na wypadek zagrożeń bezpieczeństwa wewnętrznego państwa. 

Placówka będzie mogła kształcić doktorantów i nadawać stopnie doktorskie w dziedzinie medycyny i nauk o zdrowiu. Ponadto Instytut będzie prowadził studia podyplomowe. Wzmocni to potencjał kadrowy polskiej nauki. Ustawa przewiduje też powstanie oddzielnego pawilonu szpitalnego, który pozwoli doskonalić standardy działania w przypadku pojawienia się zagrożeń jak np. epidemia, czy katastrofa naturalna.

Wszyscy pracownicy Centralnego Szpitala Klinicznego staną się pracownikami Państwowego Instytutu Medycznego, a zmiana pracodawcy nastąpi z mocy prawa przy zachowaniu przez pracowników wszystkich przysługujących im uprawnień. 

CSK MSWiA w Warszawie 

Centralny Szpital Kliniczny MSWiA jest jednym z największych ośrodków medycznych w kraju. Każdego dnia dostarcza kompleksowych usług zdrowotnych z zakresu lecznictwa zamkniętego, ambulatoryjnego, diagnostyki i rehabilitacji pacjentom z całej Polski. 

Każdego roku w szpitalu udzielanych jest kilkaset tysięcy porad specjalistycznych, kilkadziesiąt tysięcy hospitalizacji i blisko 8 tysięcy zabiegów operacyjnych. Ponadto CSK MSWiA posiada potencjał techniczny, organizacyjny i kadrowy, który będzie mógł być wykorzystany w działalności nowego instytutu badawczego. 

Najważniejsze założenia projektu

  • Państwowy Instytut Medyczny MSWiA powstanie przez przekształcenie Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA.
  • Instytut będzie jednostką o szerokim spektrum działania i wysokim potencjale naukowym i organizacyjnym. Rozwinięcie zdolności naukowych i leczniczych zwiększy zakres opieki zdrowotnej oraz dostęp do niej dla pacjentów w ramach ubezpieczenia zdrowotnego.
  • Instytut będzie prowadził prace badawcze i naukowe w kierunku rozwoju nowoczesnych metod diagnostyki i poprawy sytuacji zdrowotnej obywateli. Będzie prowadził także badania predyspozycji do służby dla funkcjonariuszy służb mundurowych, które podlegają MSWiA.
  • Powołanie nowej jednostki pozwoli także na stałe opracowywanie i doskonalenie standardów zabezpieczenia medycznego na wypadek zagrożeń masowych. Chodzi np. o zagrożenia epidemiologiczne czy związane ze skutkami katastrof naturalnych i wewnętrznych sytuacji kryzysowych.
  • Utworzenie Instytutu otworzy ponadto dostęp do udziału w projektach badań naukowych, które finansowane są ze środków zewnętrznych, np. funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.
  • Przez organizowanie kształcenia na poziomie studiów podyplomowych i szkół doktorskich, utworzenie Instytutu wzmocni także potencjał kadrowy polskiej nauki, w obszarze związanym ze specjalistyczną dziedziną medycyny i nauk o zdrowiu.

Nowe rozwiązania mają wejść w życie 1 stycznia 2023 r.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Informacja po spotkaniu z ratownikami medycznymi w sprawie funkcjonowania i finansowania systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego

Informacja po spotkaniu z ratownikami medycznymi w sprawie funkcjonowania i finansowania systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego

W październiku 2008 roku zarządzeniem Ministra Zdrowia został powołany Zespół do spraw opracowania projektu nowelizacji ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Głównym zadaniem Zespołu są prace nad weryfikacją obszarów, co do których było najwięcej zgłaszanych uwag i postulatów środowiska medycznego oraz wymagają nowych regulacji prawnych celem poprawienia jakości funkcjonowania (...)

Informacje o lokalizacji dzwoniącego z komórki na numer alarmowy 112 mają być dostępne służbom ratunkowym

Informacje o lokalizacji dzwoniącego z komórki na numer alarmowy 112 mają być dostępne służbom ratunkowym

Zarzuty Komisji Europejskiej W dniu 15 grudnia 2006 r. (znak: SG-Greffe (2006)D/2007989; zał. K(2006)6136) przekazane zostały Polsce zarzuty formalne na mocy art. 226 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, odnośnie do nie­prawi­dłowego lub niepełnego wykonania przez RP zobowiązań wynikających z art. 26 ust. 3 dyrektywy 2002/22/WE Parlamentu Europejskiego i (...)

"W stronę Rzeczpospolitej Samorządowej" – posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

W dn. 24 września b.r. w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyło się kolejne posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. W spotkaniu udział wzięli Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Grzegorz Schetyna, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Tomasz Siemoniak, Dyrektor Departamentu Administracji (...)

Wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych

Wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych

Prezydent podpisał nowelizację ustawy ws. wynagrodzeń pracowników medycznych - czego ona dotyczy? Ustawa z dnia 13 września 2018 r. o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz ustawy o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych (...)

Rusza szpital na Stadionie Narodowym

Rusza szpital na Stadionie Narodowym

Od 29 października br. swoją działalność związaną z leczeniem pacjentów chorych na COVID-19 ma prowadzić pierwszy w kraju szpital tymczasowy. Obiekt powstał na terenie Stadionu Narodowego i jest filią Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie. O rozpoczęciu pracy placówki poinformowali na konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki, ministrowie Michał Dworczyk (...)

Od 10 października obowiązek zakrywania ust i nosa nawet na ulicy...

Od 10 października obowiązek zakrywania ust i nosa nawet na ulicy...

Premier Mateusz Morawiecki i minister zdrowia Adam Niedzielski poinformowali dziś (8 października) o nowych obostrzeniach w związku z pandemią koronawirusa. Od soboty (10 października) zostaną wprowadzone nowe zasady bezpieczeństwa. Epidemia koronawirusa – lepsza koordynacja działań i nowe zasady bezpieczeństwa rozszerzone na cały kraj Walka z pandemią COVID-19 trwa. Aby była jeszcze (...)

Zasady testowania w kierunku koronawirusa od 1 kwietnia

Zasady testowania w kierunku koronawirusa od 1 kwietnia

Od 1 kwietnia 2022 roku zmieniły się zasady zlecania i wykonywania testów na koronawirusa. O zleceniu testu decyduje lekarz. Dla pacjentów testy pozostają bezpłatne. Od 28 marca 2022 roku przestał obowiązywać wymóg wykonania testu przed wyjazdem do sanatorium lub przed przyjęciem do szpitala. Do szpitala i do sanatorium już bez wyniku testu na koronawirusa Według (...)

Jeśli źle się poczujesz...

Jeśli źle się poczujesz...

Iść do przychodni, na SOR czy do szpitala zakaźnego? Dzwonić do stacji sanitarno-epidemiologicznej czy lekarza rodzinnego? Zapoznaj się z instrukcją postępowania w razie problemów zdrowotnych. Pamiętaj, jeśli podejrzewasz zakażenie koronawirusem, nie idź na SOR ani do przychodni, gdzie możesz zakazić innych. Udając się do szpitala zakaźnego, nie korzystaj (...)

Prezydent RP wręczył nominacje profesorskie - z przesłaniem

Prezydent RP wręczył nominacje profesorskie - z przesłaniem

24 czerwca 2008 r. w Pałacu Prezydenckim odbyła się uroczystość wręczenia przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego nominacji profesorskich nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki. Tytuł profesora otrzymali: nauki biologiczne: dr hab. Jerzy Andrzej Błoszyk - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu dr hab. Marian Ciaciura - Uniwersytet Szczeciński (...)

Inspekcja o czasie pracy pracowników medycznych

Inspekcja o czasie pracy pracowników medycznych

Przestrzeganie przepisów o czasie pracy w placówkach ochrony zdrowia - było jednym z tematów obrad Rady Ochrony Pracy, która zebrała się 8 lipca br. w Sejmie na plenarnym posiedzeniu pod przewodnictwem poseł Izabeli Katarzyny Mrzygłockiej. Problem, z punktu widzenia Państwowej Inspekcji Pracy, przedstawiła Bożena Borys-Szopa, główny inspektor pracy, której (...)

Przedstawiciele EBI w Polsce

Przedstawiciele EBI w Polsce

W dniach 20-23 kwietnia br. przebywała w Polsce misja Europejskiego Banku Inwestycyjnego, która wizytowała zadania Projektu „Osłona Przeciwosuwiskowa", współfinansowanego z pożyczki Europejskiego Banku Inwestycyjnego.Projekt „Osłona Przeciwosuwiskowa" działa na podstawie Kontraktu Finansowego nr 22.070 zawartego pomiędzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Europejskim (...)

Jak wyjechać na leczenie do uzdrowiska?

Jak wyjechać na leczenie do uzdrowiska?

Dowiedz się, jak pacjent może załatwić sobie wyjazd na leczenie do uzdrowiska. Najważniejsze skierowanie Skierowanie na leczenie uzdrowiskowe lub rehabilitację uzdrowiskową wystawia lekarz ubezpieczenia zdrowotnego. Jest ono konieczne.  Dzieci w wieku od 3 do 6 lat mogą być kierowane na leczenie uzdrowiskowe pod nadzorem opiekuna prawnego.  Zob. wzór skierowania  Kto (...)

Uzdrowiska wznawiają swoją działalność

Uzdrowiska wznawiają swoją działalność

Od 15 czerwca uzdrowiska wznawiają swoją działalność. Pacjenci, którzy oczekują na leczenie uzdrowiskowe będą mogli je rozpocząć lub kontynuować w przypadku, gdy byli zmuszeni przerwać leczenie z powodu pandemii. ##baner## Przerwałeś leczenie lub nie mogłeś skorzystać ze skierowania do sanatorium? Od 15 czerwca będziesz mógł już się leczyć, pod warunkiem, (...)

Jak żyć z HIV i AIDS w Polsce?

Jak żyć z HIV i AIDS w Polsce?

HIV i AIDS HIV to ludzki wirus upośledzenia (niedoboru) odporności. Może wywołać zespół nabytego upośledzenia odporności – AIDS. Problem HIV i AIDS na świecie jest jednym z głównych problemów zdrowia publicznego. Według danych UNAIDS pod koniec 2016 r. na świecie żyło około 36,7 milionów osób z HIV/AIDS. W Polsce wirusem HIV zakażają się (...)

Jakie leczenie stomatologiczne mamy zagwarantowane?

Jakie leczenie stomatologiczne mamy zagwarantowane?

Leczenie stomatologiczne - czyli co? Stomatologia zajmuje się leczeniem chorób zębów, przyzębia i jamy ustnej. Możesz wybrać dowolną placówkę lub dentystę, którzy posiadają podpisaną umowę z NFZ na udzielanie świadczeń stomatologicznych. W ramach leczenia stomatologicznego refundowane są m.in. świadczenia: ogólnostomatologiczne, chirurgii stomatologicznej (...)

Możesz zaplanować leczenie w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG)! Zapłaci za to NFZ

Możesz zaplanować leczenie w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG)! Zapłaci za to NFZ

Od 1 maja 2004 r. osoby ubezpieczone w Narodowym Funduszu Zdrowia uzyskały prawo do ubiegania się o zgodę na udanie się do innego państwa członkowskiego UE (Austria, Belgia, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Luksemburg, Litwa, Łotwa, Malta, Niemcy, Portugalia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy) lub EOG (Islandia, (...)

Nowe wymagania dla stacji kontroli pojazdów

Nowe wymagania dla stacji kontroli pojazdów

W zasadzie 25 marca 2006 r. wchodzi w życie nowe rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 10 lutego 2006 r. w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do stacji przeprowadzających badania techniczne pojazdów.  Jakie są nowe wymagania ogólne dla stacji kontroli pojazdów? Stacja kontroli pojazdów powinna być oznaczona na zewnątrz, w miejscu widocznym, szyldem barwy niebieskiej (...)

Czy wiesz co może być dowodem w Twojej sprawie (przed sądem cywilnym)?

Czy wiesz co może być dowodem w Twojej sprawie (przed sądem cywilnym)?

Wiedza o istnieniu niektórych rodzajów dowodów, jakie mogą być powoływane przed sądem jest dość powszechna. Któż z nas nie wie, iż można przed sądem przedstawiać dokumenty, powoływać świadków czy też wnioskować o sporządzenie opinii przez biegłego. To jednak nie wszystkie dowody, na jakie możesz się powoływać przed sądem. Co jeszcze może być (...)

Obowiązek przeprowadzenia badań lekarskich pracowników

Obowiązek przeprowadzenia badań lekarskich pracowników

Pracownik zobowiązany jest do dokonywania dwóch typów badań lekarskich. Rozróżnienie to uzależnione jest od momentu, w którym powinny być one przeprowadzone. Są to: wstępne badania lekarskie, okresowe badania lekarskie.   Kto podlega obowiązkowym badaniom lekarskim? Osoba przyjmowana do pracy musi przeprowadzić wstępne badania lekarskie. Jednak nie muszą (...)

Obowiązek przeprowadzania badań lekarskich - opinia prawna

Obowiązek przeprowadzania badań lekarskich - opinia prawna

Stan faktycznyJak często powinny być przeprowadzane badania lekarskie pracowników. Skoro pracodawca mnie na badania nie skierował, to można takie zaniedbanie uznać za przyczynienie do wypadku przy pracy? Jakie powinny zostać przeprowadzone badania przy przyjmowaniu do pracy? Opinia prawnaWstępnym badaniom lekarskim podlegają:osoby przyjmowane do pracy,pracownicy młodociani przenoszeni (...)

Program Profilaktyka 40 Plus

Program Profilaktyka 40 Plus

Program Profilaktyka 40 Plus obejmie blisko 11 mln Polaków od 40 do 65 roku życia w ciągu 5 lat. Jest to pierwszy tak szeroko zakrojony program badań profilaktycznych w Polsce. ##baner## Rząd wprowadza Program Profilaktyka 40 Plus W ramach Program Profilaktyka 40 Plus lekarz oceni indywidualne czynniki ryzyka zachorowania na najbardziej rozpowszechnione  choroby, w tym celu wykona (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Strona nieznana z miejsca zamieszkania

Strona nieznana z miejsca zamieszkania

Chciałabym uzyskać poradę w następującej sprawie. Otóż 15 września b.r. złożyliśmy z mężem w Starostwie Powiatowym wniosek o wydanie pozwolenia na budowę domu jednorodzinnego. Dokumentacja (...)

Leczenie sanatoryjne ze skierowania z ZUS

Leczenie sanatoryjne ze skierowania z ZUS

Otrzymałam w bieżącym roku skierowanie na leczenie sanatoryjne z NFZ. Podobno niezależnie mogę również otrzymać skierowanie do sanatorium z ZUS. Mam 58 lat i pobieram rentę rodzinną po zmarłym (...)

Przesunięcie terminu leczenia sanatoryjnego.

Przesunięcie terminu leczenia sanatoryjnego.

Witam, czy muszę złożyć wniosek do NFZ o przesunięcie terminu leczenia sanatoryjnego? Kwestia kierowania ubezpieczonych na leczenie sanatoryjne (formalnie leczenie uzdrowiskowe) jest bardzo skąpo (...)

Skierowanie na przymusowe leczenie

Skierowanie na przymusowe leczenie

W jaki sposób można skierować osobę z zaburzeniami psychicznymi na przymusowe leczenie w Szpitalu Psychiatrycznym? W jaki sposób można skierować osobę uzależnioną od alkoholu na leczenie przymusowe? (...)

Skierowanie na przymusowe leczenie odwykowe

Skierowanie na przymusowe leczenie odwykowe

Mojej koleżance od pewnego czasu nie układa się z mężem. Około miesiąc temu, po spożyciu przez nią alkoholu zrobiła karczemną awanturę, rzucała się z rękami, krzyczała, w której udział (...)

Zwolnienie z kurateli

Zwolnienie z kurateli

Jakiego rodzaju powody są dla osoby stanowiącej kuratelę nad osobą ubezwłasnowolnioną skuteczne dla zaprzestania bycia opiekunem prawnym? Jest to sytuacja, kiedy podopieczny wymyka się spod kontroli (...)

Sprawdzanie nietrzeźwości kierowcy

Sprawdzanie nietrzeźwości kierowcy

Zostałem zatrzymany samochodem po spożyciu alkoholu. Przyznałem się do wypicia krótko przed zatrzymaniem jednego piwa i poprosiłem o badanie krwi. Policjanci odmówili i namówili mnie na badanie (...)

ZUS cofnął mi zasiłek chorobowy.

ZUS cofnął mi zasiłek chorobowy.

Mam duży problem z ZUS-em. Została mi cofnięty zasiłek chorobowy za niewstawienie się na badania kontrolne w ZUS-ie. Problem polega na tym że nie dotarło do mnie zawiadomienie o wstawienie się. (...)

Koszty badania okresowego pracowników

Koszty badania okresowego pracowników

Jestem pracownikiem firmy zatrudniającej ponad 100 osób, z główną siedzibą w Radomiu, ja pracuję w Warszawskim oddziale firmy, dostałam skierowanie na badania okresowe. Koszt takich badań w Warszawie (...)

Badanie trzeżwości pracownika

Badanie trzeżwości pracownika

Pracodawca obligatoryjnie, za zgodą pracownika na piśmie, wprowadził obowiązek badania trzeźwości przez uprawnionego pracownika pracodawcy.Jak te kwestie są uregulowane prawnie? Kto i kiedy może (...)

Wymiana dowodu rejestracyjnego pojazdu

Wymiana dowodu rejestracyjnego pojazdu

Od kilku lat dokonuję coroczne przeglądy techniczne samochodu bez wbicia pieczęci do dowodu rejestracyjnego z powodu braku miejsca. W razie potrzeby legitymuję się zaświadczeniem od diagnosty o przeprowadzonym (...)

FORUM PRAWNE

KGHM zapłaci państwu aż 97 % zysku

KGHM zapłaci państwu aż 97 % zysku projekt ustawy o podatku od kopalin która będzie pbardzo niekorzystna dla kghm, szef kghm przewiduje że będzie trzeba poświecic az 97% zarobków firmy. i martwi (...)

Sprzedam leki pasozyty prazykwantel iwermektyna zentel vermox yomesan

Sprzedam leki pasozyty prazykwantel iwermektyna zentel vermox yomesan Sprzedam leki pasozyty prazykwantel iwermektyna zentel vermox yomesan metronidazol tinidazol Oferuje leki przeciw pasozytom: Iwermektyna (...)

Nowe leki na raka przeciwpasozytnicze przeciwgrzybicze disulfiram cymetydyna

Nowe leki na raka przeciwpasozytnicze przeciwgrzybicze disulfiram cymetydyna W uznanej za przegraną wojnie z nowotworami pojawiła się nadzieja W wojnie z nowotworami złośliwymi zapowiadała się (...)

Rak krtani przyczyny, objawy, diagnostyka, leczenie rokowania leki przeciwpasozytnicze

Rak krtani przyczyny, objawy, diagnostyka, leczenie rokowania leki przeciwpasozytnicze Rak krtani ? przyczyny, objawy, diagnostyka, leczenie i rokowania. Sprawdź, jak długo rozwija się rak krtani! https://stronazdrowia.pl/rak-krtani-przyczyny-objawy-diagnostyka-leczenie-i-rokowania-sprawdz-jak-dlugo-rozwija-sie-rak-krtani/ar/c14-13907086 "Rak (...)

Ile kosztuje leczenie raka piersi w Polsce? Leki przeciwpasozytnicze przeciwgrzybicze disulfiram cymetydyna

Ile kosztuje leczenie raka piersi w Polsce? Leki przeciwpasozytnicze przeciwgrzybicze disulfiram cymetydyna Kiedy człowiek dowiaduje się, że ma raka i musi zacząć leczenie, problemem finansowym nie (...)

Dobrać raka do leków przeciwpasozytnicze przeciwgrzybicze cymetydyna disulfiram

Dobrać raka do leków przeciwpasozytnicze przeciwgrzybicze cymetydyna disulfiram Zamiast projektować leki działające na dany nowotwór, można zmienić nowotwór tak, aby stał się wrażliwy na istniejące (...)

Badania w RODK

Badania w RODK Czy ktoś wie jak wyglądają badania w Rodzinnym Osrodku Diagnostyczno-Konsultacyjnym ? Wiem, jestem juz po. Nie sądziłam, że będą tak wyglądały. Trwały prawie pięć godzin! Każdy (...)

Korupcja w DNA badaniach

Korupcja w DNA badaniach Czy to mozliwe....?????????? Czy ktos slyszal cos o przekretach w wynikach badan DNA ???? U.r. ozenilem sie, poniewaz moja dziewczyna byla w ciazy... - Jak sie pozniej okazalo (...)

ZAPRZECZENIE OJCOSTWA!!!

ZAPRZECZENIE OJCOSTWA!!! Jak zaprzeczyć ojcostwu po upływie ustawowym okresie 6 miesięcy?Proszę o pomoc. (sylwek) ...powiem szczerze.... - mozna dobrym argumentem.... - prosze mi w skrocie opisac swoja (...)

Cymetydyna leczenie raka sprzedam lek nowotwor cymedytyna cimetidine

Cymetydyna leczenie raka sprzedam lek nowotwor cymedytyna cimetidine Cymetydyna leczenie raka sprzedam lek nowotwor cymedytyna cimetidine Artykuł poniżej jest automatycznym tłumaczeniem z angielskiego (...)

Badania okresowe

Badania okresowe Czy po trwającym 1 rok urlopie wychowawczym pracodawca może rządać wykonania badań okresowych PRZED powrotem do pracy? Dodam, że jest możliwe wykonanie takich badań w czasie pracy, (...)

Porady prawne