Kiedy e-dowody? Rozporządzenie do ustawy o e-dowodach

22.8.2018

A.J.Zespół e-prawnik.pl

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Kiedy e-dowody?

Pod koniec lipca br. projekt ustawy o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw został skierowany do pierwszego czytania w Sejmie. Wcześniej został zaakceptowany przez Radę Ministrów. Równolegle projekt został przekazany do notyfikacji Komisji Europejskiej. Zakłada on wprowadzenie nowego dowodu osobistego, który będzie zawierał warstwę elektroniczną.

Projekt ustawy zakłada wdrożenie i powszechne wydawanie dowodów osobistych zawierających warstwę elektroniczną, pozwalającą obywatelowi na posługiwanie się uwzględnionymi w niej środkami elektronicznymi. Dowód osobisty ma być wyposażony w środek identyfikacji elektronicznej nazywany "profilem osobistym", zapewniający wysoki poziom zaufania, który będzie dawał możliwość potwierdzenia swojej tożsamości w usługach online.

 

Porady prawne

Bezpieczeństwo funkcjonowania e-dowodu

Wymagania techniczne dla warstwy elektronicznej dowodu osobistego, które pozwolą zapewnić najwyższe standardy bezpieczeństwa, określi rozporządzenie MSWiA. W projekcie rozporządzenia uszczegółowiono sposób zmiany kodów umożliwiających użycie certyfikatu identyfikacji i uwierzytelnienia (kod PIN1) oraz certyfikatu podpisu osobistego (kod PIN2). Ponadto określono sposób i tryb zawieszania certyfikatów zawartych w dokumencie. Jeśli posiadacz czasowo straci kontrolę nad dowodem osobistym (posiadacz nie wie gdzie jest dokument) będzie istniała możliwość zawieszania, maksymalnie na 14 dni, certyfikatów zamieszczonych w warstwie elektronicznej dowodu osobistego. Zawieszenie certyfikatów identyfikacji i uwierzytelnienia oraz podpisu osobistego zawsze będzie powodowało zawieszenie ważności dowodu osobistego. Czynności dokonane w okresie zawieszenia albo unieważnienia certyfikatów nie wywołają skutków prawnych. Po upływie 14 dni i nie cofnięciu przez posiadacza dowodu zawieszenia certyfikatów, dowód osobisty automatycznie zostanie unieważniony.

Projekt rozporządzenia zakłada, że trzykrotne nieprawidłowe wprowadzenie kodu PIN1 lub kodu PIN2 będzie skutkowało zablokowaniem możliwości korzystania z danego certyfikatu. Jego przywrócenie będzie możliwe po wprowadzeniu kodu PUK.

E-dowód - bezpiecznie i wygodnie

Nowy dowód, tak jak dotychczas, będzie potwierdzał tożsamość i obywatelstwo jego posiadacza oraz uprawniał do przekraczania granic niektórych państw. Będzie bezpiecznym i bezpłatnym narzędziem do komunikacji elektronicznej z administracją, służbą zdrowia i podmiotami komercyjnymi. 

E-dowód będzie służyć do uwierzytelnienia obywatela w e-usługach administracji publicznej oraz do podpisywania dokumentów elektronicznych. Dzięki nowemu dowodowi będziemy mogli bezpiecznie logować się do e-usług administracji publicznej oraz podpisać każdy dokument elektroniczny, który będziemy wysyłać do urzędu, np. wniosek o odpis aktu stanu cywilnego, zgłoszenie zameldowania, używając do tego celu podpisu elektronicznego (zwanego podpisem osobistym). Jego użycie będzie przez urząd traktowane tak samo, jak użycie podpisu własnoręcznego. Zamieszczenie podpisu osobistego w dowodzie będzie następowało za zgodą posiadacza dokumentu. 

Dowody osobiste z warstwą elektroniczną funkcjonują już w Austrii, Belgii, Chorwacji, Portugalii, Estonii, Finlandii, Francji, Hiszpanii, Niemczech, Szwecji, a także na Litwie, Węgrzech czy we Włoszech. Dokument ten najczęściej jest wykorzystywany do potwierdzania tożsamości i uwierzytelniania oraz do składania elektronicznego podpisu.

 

Zob. też:

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne