Rozwiązanie problemu opcji walutowych przedmiotem prac Komitetu Rady Ministrów

18.2.2009

A.J.Zespół e-prawnik.pl

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Komitet Rady Ministrów omówił projekt ustawy o zapobieżeniu skutkom społeczno-gospodarczym związanym z wprowadzeniem do obrotu gospodarczego niektórych złożonych instrumentów pochodnych. Po zapoznaniu się z uwagami zgłoszonymi do projektu przez poszczególnych ministrów i wysłuchaniu argumentów dotyczących możliwości rozwiązania problemu umów o opcje walutowe, KRM nie zarekomendował projektu ustawy Radzie Ministrów. Uznał jednak, że rozwiązanie problemu opcji walutowych jest konieczne. Wnioski z dyskusji Komitet przedstawi premierowi.

KRM uznał, że rozwiązanie problemu umów o opcje walutowe wymaga stworzenia odpowiednich narzędzi. Opracowanie tych narzędzi musi być jednak oparte o pogłębioną analizę problemu i obowiązującego prawa. Minister Gospodarki, Minister Finansów, Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego i Prezes Głównego Urzędu Statystycznego dokonają analizy bieżącej sytuacji związanej z obowiązującymi umowami o opcje walutowe. Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego przeanalizuje umowy o opcje walutowe pod kątem zapisów, które są w nierównym stopniu korzystne dla obu stron umowy. KNF sprawdzi także czy przed podpisaniem umowy stronie kupującej została przedstawiona pełna informacja o konsekwencjach wynikających z jej realizacji. Minister Sprawiedliwości wspólnie z Prezesem Rządowego Centrum Legislacji dokonają analizy możliwości dochodzenia praw przez przedsiębiorców, będących stroną umów o opcje walutowe. Ścieżka dochodzenia tych praw w świetle obowiązujących przepisów zostanie podana do publicznej wiadomości. Ponadto zostaną przyspieszone prace nad ustawą o pozwach zbiorowych, które umożliwią grupom przedsiębiorców dochodzenie ich praw poprzez występowanie z pozwami zbiorowymi w zakresie roszczeń wynikających z umów o opcje walutowe. Rozważane jest także wprowadzenie możliwości korzystania przez przedsiębiorców z bezpłatnej pomocy prawnej w zakresie np. renegocjacji obowiązujących umów o opcje walutowe. 

Źródło: www.kprm.gov.pl

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

nieuczciwy montażysta

17.6.2018 przez: polak2468

Źle użytkowana kanapa ?

23.3.2018 przez: -

Jak długo w BIK

13.11.2017 przez: -

Oszust?

24.8.2017 przez: GaroGaro