Rynek obrotu kotłami do uszczelnienia

18.2.2019

A.J.Zespół e-prawnik.pl

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Wyeliminowanie możliwości wprowadzania na polski rynek wysokoemisyjnych urządzeń grzewczych, co wpłynie na poprawę jakości powietrza w Polsce – to główny cel proponowanych przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii zmian w prawie. Właśnie trwają uzgodnienia międzyresortowe projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o inspekcji handlowej. Konsultacje zakończą się do 28 lutego br.

Na czym polega problem?

Na mocy rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie wymagań dla kotłów na paliwa stałe, od 1 lipca 2018 r. w obrocie mogą znajdować się wyłącznie kotły na paliwo stałe klasy 5. W reakcji na praktykę stosowaną przez niektóre podmioty na rynku kotłów, w MPiT opracowano projekt nowelizacji niektórych przepisów rozporządzenia. Istniejący system wymagań dla kotłów na paliwo stałe wprowadzanych do obrotu na terenie kraju, uzupełni wspomniana nowelizacja. Jej celem jest też wzmocnienie kontroli przepisów przez organy inspekcji handlowej oraz ograniczenie importu kotłów niespełniających wymogów z krajów Unii Europejskiej, Islandii, Norwegii i Republiki Turcji.

Porady prawne

Szacuje się, że na polski rynek trafia około 200 – 250 tys. kotłów na paliwa stałe rocznie. Dokładnych danych brakuje ze względu na duże rozproszenie rynku i „szarą strefę” w handlu takimi urządzeniami, którą ocenia się na 20 - 25% rynku.

Z obserwacji rynku kotłów na paliwo stałe wynika, że w sprzedaży stacjonarnej i za pośrednictwem internetu w dalszym ciągu znajdują się urządzenia niespełniające wymagań rozporządzenia. Stanowią znaczny odsetek ofert. Niestety wciąż pojawiają się podmioty, jak i osoby fizyczne, które próbują obchodzić istniejące przepisy.

Jakie zmiany wprowadza nowelizacja?

Nowelizowana ustawa precyzyjnie wskazuje instytucje uprawnione do przeprowadzenia kontroli podmiotów wprowadzających do obrotu kotły na paliwo stałe. Sprawdzane będą m.in.: zgodność urządzeń z wymaganiami, posiadanie odpowiedniej dokumentacji, certyfikatów itp. Nowelizacja pozwala także organom inspekcji na ograniczenie wprowadzania urządzeń do obrotu i nakładanie kar w przypadku wykrytych nieprawidłowości. Zmiany pozwolą też zapewnić instytucjom kontrolnym odpowiednie zasoby organizacyjne i finansowe.

Proponuje się również wprowadzenie narzędzi, które pozwolą zablokować import z krajów Unii Europejskiej, Islandii i Norwegii (będących stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym spoza UE) oraz Republiki Turcji kotłów niespełniających polskich wymogów.

Dzięki nowelizacji producenci z wymienionych wyżej krajów oraz z Polski będą tak samo podlegać krajowym wymaganiom dot. kotłów na paliwo stałe.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne