Składki przekazywane do ZUS a środki z rachunku VAT

21.11.2019

A.J.Zespół e-prawnik.pl

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Do opłacenia składek w ZUS możliwe jest wykorzystanie środków z rachunku VAT. Aby tak się stało, należy przekazać składki do ZUS standardowym przelewem na indywidualny rachunek składkowy (NRS).

Opłacenie składek w ZUS z rachunku VAT

Dzięki mechanizmom, które w swoich systemach mają banki, po zleceniu zwykłego przelewu z rachunku, do którego został utworzony rachunek VAT, środki z rachunku VAT automatycznie uzupełnią lub pokryją kwotę przekazywaną w celu opłacenia składek (jeżeli w systemie banku jest taka funkcja).

Porady prawne

Do opłacenia składek w ZUS nie należy stosować metody split payment (tj. podzielonej płatności), tylko zwykły przelew.

Zgodnie z przepisami, do takich rachunków jak indywidualny rachunek składkowy (NRS) metoda split payment nie ma zastosowania - bank nie prowadzi dla nich rachunku VAT. Jeśli ktoś do opłacenia składek wykorzysta metodę split payment, to otrzyma zwrot środków. W takiej sytuacji należy ponownie przekazać środki do ZUS – tym razem zwykłym przelewem.

Podstawa prawna

Podstawę prawną dla przekazywanie do ZUS składek ze środków z rachunku VAT stanowią:

  • art. 62b ust. 2 pkt 2 lit. b Prawa bankowego

Wynika z niego, iż rachunek VAT może być obciążony wyłącznie w celu wpłaty należności z tytułu składek, o których mowa w art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 300, z późn. zm.), oraz należności z tytułu składek, o których mowa w art. 32 tej ustawy, do poboru których obowiązany jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

  • art. 62c ust. 11 Prawa bankowego

Wynika z niego, iż w przypadku, gdy płatność za fakturę zostanie dokonana na podstawie komunikatu przelewu na rachunek odbiorcy, dla którego bank nie prowadzi rachunku VAT, bank dokonuje zwrotu środków przy użyciu komunikatu przelewu.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne