Transgraniczne ściganie przestępców

24.11.2008

A.J.Zespół e-prawnik.pl

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Polscy policjanci odzyskują auta skradzione za granicą i zatrzymują przestępców poszukiwanych przez wymiar sprawiedliwości poszczególnych państw europejskich. Możliwe jest to ponieważ polska policja ma dostęp do Systemu Informacyjnego Schengen, w którym znajdują się informacje m.in. o skradzionych przedmiotach i osobach poszukiwanych w krajach należących do obszaru Schengen. Nie ma granic, swobodnie można przemieszczać się po Europie, ale nie oznacza to, że przestępcy są bezkarni. SIS jest skutecznym narzędziem pozwalającym ścigać ich za przestępstwa, które popełnili.

Od momentu, kiedy Polska stała się jednym z państw obszaru Schengen możemy w sposób nieograniczony poruszać się w jego obrębie. Także osoby, które przekroczyły granicę Polski będącą jednocześnie granicą Unii Europejskiej mogą swobodnie poruszać się po krajach będących członkami obszaru. Jednak przestępcy uciekający przed polskim wymiarem sprawiedliwości do innego kraju europejskiego tylko pozornie są bezkarni. Nie ma granic, kontroli granicznych, ale są inne narzędzia, które pozwalają policjom europejskim współpracować, wymieniać informacje o przestępcach, osobach poszukiwanych i skradzionych przedmiotach i skutecznie ścigać przestępców. System Informacyjny Schengen oraz sieć biur SIRENE zapewnia szybką i skuteczną wymianę informacji pomiędzy państwami.

Bazy danych Systemu Informacyjnego Schengen (SIS)

System Informacyjny Schengen to złożony system zbierania i przekazywania informacji, do których dostęp mają m.in. policja, krajowe organy odpowiedzialne za kontrole graniczne oraz inne organy prowadzące kontrole celne przeprowadzane wewnątrz kraju, służby koordynujące te kontrole oraz właściwe do wydawania wiz.

Źródło: www.policja.pl / KGP, 22 listopada 2008

SIS umożliwia wymianę informacji pomiędzy państwami obszaru Schengen o:

  • cudzoziemcach, którym należy odmówić prawa wjazdu na terytorium państw strefy Schengen,

  • osobach poszukiwanych europejskim nakazem aresztowania,

  • osobach zaginionych,

  • świadkach oraz innych osobach, których miejsce pobytu należy ustalić w związku z prowadzonym postępowaniem karnym,

  • osobach i przedmiotach poszukiwanych do celów niejawnego nadzoru lub szczególnej kontroli.

Ponadto w SIS znajdują się informację dotyczące skradzionych pojazdów, zaginionej broni, skradzionych i zagubionych dokumentów tożsamości oraz numerów skradzionych banknotów.

Każde państwo należące do obszaru Schengen w celu prawidłowego korzystania z SIS tworzy na swoim terytorium krajowy moduł Systemu Informacyjnego Schengen (N.SIS) oraz biuro SIRENE. N.SIS jest kopią jednostki centralnej Systemu Informacyjnego Schnegen (C.SIS) usytuowanej w Strasburgu.

Dzięki Systemowi Informacyjnemu Schengen polskie organy ścigania i wymiaru sprawiedliwości mają stały dostęp do informacji o przestępcach poszukiwanych w innych krajach, a policje innych krajów posiadają informacje o poszukiwanych przez polski wymiar sprawiedliwości. Dane wprowadzone do systemu przez Polskę dostępne są dla służb i organów pozostałych państw. Wymiana informacji działa oczywiście w dwie strony. Mamy więc większe szanse na sprowadzanie i ukaranie tych, którzy popełnili w naszym kraju przestępstwo i uciekli za granicę. Mając dostęp do danych pozostałych państw możemy zatrzymywać na terenie naszego kraju osoby, które popełniły przestępstwo w innym kraju i przekazać je w ręce tamtejszego wymiaru sprawiedliwości.

Jak działa wymiana informacji?

Na granicy, która jest granicą zewnętrzną Unii Europejskiej oraz na terenie całego kraju podczas kontroli granicznych, celnych lub kontroli policyjnych wykonywanych zgodnie z przepisami krajowymi, funkcjonariusze uprawnionych służb korzystają z danych przetwarzanych w SIS w celu sprawdzenia, czy osoba lub przedmiot poddany kontroli jest odnotowany w SIS i dlaczego tam się znalazł. W przypadku gdy podczas kontroli granicznej na granicy zewnętrznej lub kontroli dokonywanej na terytorium kraju dojdzie do odnalezienia osoby lub przedmiotu zarejestrowanych w SIS, funkcjonariusze podejmują wobec tej osoby lub przedmiotu stosowne działania. Działania te są różne dla każdej kategorii wpisu. Na przykład, jeżeli kontrola odbywa się na granicy zewnętrznej, a osoba kontrolowana figuruje w SIS jako cudzoziemiec, któremu należy odmówić wjazdu na terytorium obszaru Schengen, wówczas odmawia się jej prawa przekroczenia granicy. Natomiast, w przypadku gdy podczas kontroli w ruchu drogowym na terytorium kraju kontrolowany pojazd okaże się być poszukiwanym jako skradziony, wówczas funkcjonariusze podejmą czynności w celu wyjaśnienia sprawy i zatrzymania pojazdu.

W każdym przypadku odnalezienia osoby lub przedmiotu, których dane figurują w SIS, dokonujący kontroli policjanci lub strażnicy graniczni kontaktują się z biurem SIRENE, które funkcjonuje w ramach struktury organizacyjnej komendy głównej Policji. Biuro SIRENE wymienia ze swoim odpowiednikiem w kraju, które wprowadziło wpis do systemu, informacje uzupełniające niezbędne do podjęcia działań w stosunku do odnalezionych osób i przedmiotów.


Obecnie trwają prace nad stworzeniem unowocześnionej wersji Systemu Informacyjnego Schengen - tzw. Systemu Informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II). System zostanie wdrożony na nowoczesnej platformie technicznej oraz wyposażony w nowe funkcjonalności. Między innymi możliwe będzie przetwarzanie danych biometrycznych jako załączników do poszczególnych wpisów. Taka modyfikacja systemu pozwoli jeszcze skuteczniej ścigać przestępców na terenie krajów obszaru Schengen.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Transgraniczne egzekwowanie przepisów drogowych

Transgraniczne egzekwowanie przepisów drogowych

W ostatnich dniach odbyło się spotkanie europejskich ministrów transportu, którego celem było przedyskutowanie dyrektywy o transgranicznym egzekwowaniu przepisów drogowych we wszystkich 27 krajach członkowskich Unii Europejskiej. Głównym zadaniem jest wprowadzenie środków karnych pozwalających na ściganie zagranicznych kierujących łamiących prawo poprzez (...)

Wspólna prokuratura Unii Europejskiej

Wspólna prokuratura Unii Europejskiej

- Potrzebujemy Prokuratury Europejskiej z jasną misją i uprawnieniami do prowadzenia dochodzeń w sprawach dotyczących przestępstw przeciwko budżetowi UE – piszą we wspólnym artykule komisarze: Kristalina Georgieva i Vera Jourova oraz europosłanka Monica Macovei. Parlament Europejski właśnie poparł inicjatywę Komisji Europejskiej dotyczącą utworzenia instytucji zwalczającej nadużycia (...)

Kodeks karny czekają istotne zmiany. Gowin ma projekt

Kodeks karny czekają istotne zmiany. Gowin ma projekt

Większa ochrona dzieci przed pedofilami, lepsze zwalczanie pornografii dziecięcej, izolowanie od społeczeństwa szczególnie niebezpiecznych przestępców - zakłada projekt nowelizacji Kodeksu karnego przygotowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości. W najbliższym czasie dokument trafi do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych. - Chcemy zaostrzyć przepisy dotyczące bezwarunkowego (...)

Dostęp do unijnych informacji o przestępczości

Dostęp do unijnych informacji o przestępczości

Już od nowego roku sądy i organy ścigania będą mogły korzystać z Systemu Informacyjnego Schengen (SIS) - unijnej bazy na temat przestępczości. Od tej pory łatwiejsze będzie ściganie przestępców - w szczególności w przypadku kradzieży samochodów. W bazie będa się bowiem znajdować drobiazgowe informacje o skradzionych samochodach (typ, model, nr silnika, nr rejestracyjny), tak (...)

Co oznacza dla Polski i Polaków wejście do strefy Schengen?

Co oznacza dla Polski i Polaków wejście do strefy Schengen?

Co to jest strefa Schengen?Strefa Schengen jest obszarem, na którym zniesiona została kontrola graniczna na wspólnych granicach i zapewniona została swoboda przepływu osób. Swoboda przepływu osób wewnątrz dotyczy nie tylko obywateli państw - sygnatariuszy, ale wszystkich osób dowolnej narodowości i o dowolnym obywatelstwie, które przekraczają granice (...)

Jak nie zostać wakacyjnym przemytnikiem?

Jak nie zostać wakacyjnym przemytnikiem?

Wracając z urlopu, zamiast do pracy, możesz trafić do więzienia! Wystarczy, że zabierzesz ze sobą kawałek rafy koralowej lub muszlę chronionego gatunku. Wbrew pozorom w strefie Schengen nie wszystkie towary można swobodnie przewozić. Uwaga, przemytnicy wykorzystują nieświadomych turystów jako swoich pośredników! Sprawdź, jak się przed tym chronić. Kłopotliwe (...)

Europejskie niebo bez granic

Europejskie niebo bez granic

Już od niedzieli Unia Europejska poszerza obszar Schengen o przestrzeń powietrzną dziewięciu państw, należących do UE od 2004 r. Zniesione zostają kontrole graniczne na lotniskach dla obywateli tych krajów członkowskich, udających się do innego z krajów Europy bez granic.(...) Do Schengen należą ponadto Norwegia i Islandia - dwa kraje nie wchodzące w skład UE, podczas gdy (...)

Półroczna ocena dialogu UE-Białoruś

Półroczna ocena dialogu UE-Białoruś

 Parlament Europejski przyjął rezolucję w sprawie półrocznej oceny dialogu UE-Białoruś, w której posłowie wyrażają zaniepokojenie sytuacją w dziedzinie praw człowieka i oczekują podjęcia w nieodległej przyszłości dialogu z Białorusią na ten temat.Wzywają władze w Mińsku do rejestracji telewizji Belsat i udzielenia zgody na działalność Europejskiego Uniwersytetu Humanistycznego. (...)

Święto Policji - o codziennych trudach pracy dla bezpieczeństwa obywateli

Święto Policji - o codziennych trudach pracy dla bezpieczeństwa obywateli

25 lipca br. w Komendzie Głównej Policji zainaugurowane zostaną ogólnopolskie obchody Święta Policji. Uroczystości otworzy spotkanie kierownictwa Policji z rodzinami zasłużonych funkcjonariuszy pod tablicą upamiętniającą Poległych Policjantów w służbie oraz pod obeliskiem „Poległym Policjantom – Rzeczpospolita Polska”. W dniach 25-27 lipca (...)

Weekend andrzejkowy na polskich drogach

Weekend andrzejkowy na polskich drogach

Weekend andrzejkowy na polskich drogach to 446 wypadków, 589 rannych i 62 osoby zabite. Z policyjnych statystyk wynika, że andrzejkowy nastrój przeniósł się na polskie drogi. W ciągu trzech dni weekendu policjanci zatrzymali ponad 1500 nietrzeźwych kierowców.  Jak wynika z policyjnych spostrzeżeń apele o bezpiecznej i bezalkoholowej jeździe nie trafiają do (...)

Policjanci ratują przed zamarznięciami

Policjanci ratują przed zamarznięciami

Każdego roku, w okresie jesienno-zimowym, odnotowuje się przypadki zgonów osób (szczególnie bezdomnych i samotnych), których przyczyną jest ujemna temperatura powietrza, a w konsekwencji nadmierne wychłodzenie organizmu. Policjanci codziennie kontrolują dworce, opuszczone budynki czy ogródki działkowe szukając osób wymagających pomocy. Tylko przedwczoraj policjanci w całej Polsce uratowali (...)

"Simone" uderza w pedofilów

Przeszukanych blisko 120 mieszkań, firm i domów na terenie prawie całego kraju, 138 osób zatrzymanych, zabezpieczone komputery, płyty CD i DVD to efekt wczorajszej operacji policyjnej o kryptonimie "Simone" skierowanej przeciwko pedofilom w sieci. Oprócz materiałów pornograficznych policjanci zabezpieczyli również nielegalne oprogramowanie, filmy, narkotyki, (...)

Cmentarni złodzieje

Cmentarni złodzieje

Policjanci z Drezdenka zatrzymali kolejne osoby okradające groby zmarłych. Jeden ze złodziei, 17 - latek z Drezdenka, został dzisiaj aresztowany na miesiąc czasu. Grozi mu nawet do 8 lat pozbawienia wolności. Po zatrzymaniach z 20 kwietna, policjanci z Komisariatu Policji w Drezdenku, (powiat strzelecko - drezdenecki) zatrzymali kolejnych młodych mężczyzn, mieszkańców Drezdenka, którzy (...)

Mniej wolności i prywatności dla większego bezpieczeństwa...

Mniej wolności i prywatności dla większego bezpieczeństwa...

Bezpieczeństwo bez kompromisów Łatwiejszy dostęp organów ścigania do informacji finansowych osób podejrzanych o terroryzm, dane biometryczne we wszystkich dowodach tożsamości, nowa lista zakazanych substancji, które mogą być wykorzystywane do produkcji materiałów wybuchowych - Komisja Europejska podejmuje kolejne kroki, aby ograniczyć (...)

Nadzwyczajne złagodzenie kary w kodeksie karnym

Nadzwyczajne złagodzenie kary w kodeksie karnym

Kiedy sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kar? Kodeks karny przewiduje dwa tryby zastosowania nadzwyczajnego złagodzenia kary - fakultatywny oraz obligatoryjny (obowiązkowy). Sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary (fakultatywnie) w sytuacjach określonych w kodeksie karnym oraz wobec młodocianego, jeśli przemawiają za tym względy określone w art. 54 § 1 kodeksu (...)

Uważaj na podejrzany telefon z infolinii banku...

Uważaj na podejrzany telefon z infolinii banku...

Rzecznik Finansowy ostrzega przed nową metodą oszustów Do Rzecznika Finansowego trafiają skargi od klientów, którym oszuści wyczyścili konta bankowe, wykorzystując do tego zaufanie klientów do banków. Oszuści znaleźli nową metodę – podszywają się pod pracownika banku i nakłaniają klientów do przekazywania środków oraz instalacji (...)

Formy elektronicznej przestępczości bankowej

Formy elektronicznej przestępczości bankowej

Rozwój technologiczny i - co za tym idzie - wprowadzenie elektronicznych form płatniczych pociągnęły za sobą wykształcenie i rozwój nowych form przestępczości bankowej. Okradanie kont bankowych to metoda stosowana także przez złodziei w Polsce. Najpopularniejsze i najpoważniejsze przestępstwa tego typu to "skimming" i "phishing". Co oznaczają te obco brzmiące nazwy? (...)

Na czym polegają wyłudzenia VAT?

Na czym polegają wyłudzenia VAT?

Czym jest oszustwo podatkowe? Oszustwo podatkowe to uniknięcie opodatkowania lub zmniejszenie jego wysokości. To działanie umyślne, a nie nieumyślny błąd, który może się zdarzyć każdej osobie, zwłaszcza prowadzącej działalność gospodarczą. Przestępcom chodzi o duże, często wielomilionowe kwoty, osiągane dzięki nielegalnemu procederowi. Za oszustwami najczęściej (...)

System Informacyjny Schengen oraz System Informacji Wizowej

System Informacyjny Schengen oraz System Informacji Wizowej

W związku z wejściem do strefy Schengen obowiązuje w naszym kraju ustawa o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Systemie Informacji Wizowej. Potrzeba przyjęcia takiej ustawy wynikała z członkostwa Polski w Unii Europejskiej, a w szczególności w tzw. dorobku prawnym Schengen, którego urzeczywistnienie w pełnym zakresie było uwarunkowane włączeniem (...)

Pora na dostosowania do systemów informacyjnych Schengen

Pora na dostosowania do systemów informacyjnych Schengen

Sejm zajmuje się obecnie rządowym projektem ustawy o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Systemie Informacji Wizowej. Potrzeba przyjęcia takiej ustawy wynika z członkostwa Polski w Unii Europejskiej, a w szczególności w tzw. dorobku prawnym Schengen, którego urzeczywistnienie w pełnym zakresie jest uwarunkowane włączeniem do Systemu Informacyjnego Schengen. Czym (...)

Uprawnienie każdego polskiego sądu do wystąpienia z pytaniem prawnym do ETS w trybie prejudycjalnym w zakresie współpracy policyjnej i sądowej w sprawach karnych

Uprawnienie każdego polskiego sądu do wystąpienia z pytaniem prawnym do ETS w trybie prejudycjalnym w zakresie współpracy policyjnej i sądowej w sprawach karnych

18 lutego 2009 r. Trybunał Konstytucyjny w pełnym składzie rozpoznał wniosek Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej dotyczący uprawnienia każdego polskiego sądu do wystąpienia z pytaniem prawnym do Trybunału Sprawiedliwości w trybie prejudycjalnym w zakresie współpracy policyjnej i sądowej w sprawach karnych. Trybunał Konstytucyjny rozpoznał wniosek w sprawie zgodności art. 1 ustawy z (...)

Współpraca transgraniczna mundurowych. Kiedy będzie możliwa?

Współpraca transgraniczna mundurowych. Kiedy będzie możliwa?

Prezydent podpisał ustawę określającą zasady udziału zagranicznych funkcjonariuszy lub pracowników państw członkowskich Unii Europejskiej i innych państw stosujących dorobek Schengen oraz państw trzecich we wspólnych operacjach lub wspólnych działaniach ratowniczych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, prowadzonych przez funkcjonariuszy lub pracowników Policji, Straży Granicznej, (...)

Posiedzenie Polsko-Słowackiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Transgranicznej

Posiedzenie Polsko-Słowackiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Transgranicznej

W dniach 13-14 listopada 2008 roku w Bešeňovej odbyło się XIV posiedzenie Polsko-Słowackiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Transgranicznej. Obradom przewodniczyli Pan Piotr Stachańczyk, Podsekretarz Stanu w MSWiA RP i Pan Vladimír Čečot, Sekretarz Stanu w MSW RSł.Głównymi tematami obrad Komisji były zagadnienia dotyczące:rozwoju infrastruktury transgranicznej (...)

Z Macedonią przeciw przestępczości...

Z Macedonią przeciw przestępczości...

W dniu 16 czerwca br. Podsekretarz Stanu w MSWiA Pan Piotr Stachańczyk oraz Ambasador Republiki Macedonii w RP Pan Dimko Kokaroski podpisali Umowę między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej i Rządem Republiki Macedonii o współpracy w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej i innych form przestępczości. Umowa zacieśnia współpracę polsko-macedońską w zwalczaniu takich przestępstw (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Uprawnienia policjantów

Uprawnienia policjantów

U mnie w domu odbyła się awantura ze wspólnikiem z firmy. Było bardzo głośno, a ponieważ były to godziny nocne po 24.00, sąsiadka wezwała policję do awantury w domu. W międzyczasie wspólnik (...)

Sprawdzanie nietrzeźwości kierowcy

Sprawdzanie nietrzeźwości kierowcy

Zostałem zatrzymany samochodem po spożyciu alkoholu. Przyznałem się do wypicia krótko przed zatrzymaniem jednego piwa i poprosiłem o badanie krwi. Policjanci odmówili i namówili mnie na badanie (...)

Przeszukanie pomieszczeń

Przeszukanie pomieszczeń

W jaki sposób można wnieść zażalenie i do kogo na postępowanie policji podczas przeszukania domu? Co to znaczy "uzasadnione przyczyny do przeszukania"? Czy policja powinna przedstawić powód tego (...)

Odznaka policyjna

Odznaka policyjna

Czy Każdy może posiadać, sprzedawać, kupować odznakę policyjną? Przedmiot potocznie określany jako „odznaka policyjna” w myśl przepisów prawa stanowi znak identyfikacji indywidualnej (...)

Kopia raportu z przeszukania

Kopia raportu z przeszukania

W piątek 25 maja zapukała do moich drzwi Policja z nakazem przeszukania mieszkania w poszukiwaniu "nielegalnej działalności/produkcji". Niczego nie znaleziono; ktoś najprawdopodobniej wprowadził (...)

Czynności Policji na podstawie anonimu

Czynności Policji na podstawie anonimu

Spotkała mnie dzisiaj bardzo nieprzyjemna sytuacja. Posiadam dom wraz z przylegającym ogrodem. Wszystko mam ogrodzone. Posiadam też psa (boksera), który znajduje się na co dzień na uwięzi. Jednak (...)

Odpowiedzialność za składanie fałszywych zeznań

Odpowiedzialność za składanie fałszywych zeznań

Niektóre z przestępstw są ścigane przez prokuratury (później sądy) na wniosek pokrzywdzonego. W niektórych sytuacjach zdarza się też, że od ścigania tych przestępstw, na wniosek pokrzywdzonego, (...)

Rozpytywanie sąsiadów przez Policję

Rozpytywanie sąsiadów przez Policję

Spotkała mnie dzisiaj bardzo nieprzyjemna sytuacja. Posiadam dom wraz z przylegającym ogrodem. Wszystko mam ogrodzone. Posiadam też psa (boksera), który znajduje się na co dzień na uwięzi. Jednak (...)

Pobranie odcisków palców podejrzanego

Pobranie odcisków palców podejrzanego

W wyniku kłamliwych oraz niezgodnych z prawdą i stanem faktycznym działań zostałem oskarżony z art. 190 § 1 kk o wypowiadanie gróźb karalnych przez doniesienie do prokuratury. Prokurator wezwał (...)

Zgłoszenie popełnienia przestępstwa przez sprawcę

Zgłoszenie popełnienia przestępstwa przez sprawcę

Jakie muszą być podane dane osoby popełniającej przestępstwo do zgłoszenia do Prokuratury o jego popełnieniu? Czy wystarczy podać imię i nazwisko, datę urodzenia oraz adres ostatniego miejsca (...)

Osoby niepożądane

Osoby niepożądane

Kraje skandynawskie stosują wobec osób które uważają za niepożądane zakaz wjazdu na ich terytorium. Czy w Polsce można sprawdzić czy figuruje się na takiej liście?Kto mógłby mi udzielić informacji (...)

FORUM PRAWNE

egzekucja długu z prawomocnego wyroku jeśli dłużnik pracuje za granicą

egzekucja długu z prawomocnego wyroku jeśli dłużnik pracuje za granicą Bardzo prosze o rade . Dłużnik winien jest mi znaczą kwotę widuje go codziennie na ulicy śmieje mi się w twarz, ponieważ (...)

Środki przymusu bezpośredniego

Środki przymusu bezpośredniego Witam państwa serdecznie, pokrótce opiszę sytuację jaka miała miejsce po czym zadam kilka pytań. Byłbym bardzo wdzięczny za profesjonalną odpowiedź, która by (...)

NAĆPANY KIEROWAŁ SAMOCHODEM I MIAŁ NARKOTYKI NA PÓŹNIEJ

NAĆPANY KIEROWAŁ SAMOCHODEM I MIAŁ NARKOTYKI NA PÓŹNIEJ 08,11,2013 W PIĄTKOWY WIECZÓR POLICJANCI Z REFERENTU RUCHU DROGOWEGO ZATRZYMALI 25 LETNIEGO MĘŻCZYZĘ ,KTÓRY KIEROWAŁ SAMOCHODEM BĘDĄC (...)

rewizja komputera

rewizja komputera policja ma prawo przeprowadzić rewizję podczas nieobecności właściciela, gdy znajduje się tam ktoś inny? co jeśli w domu jest tylko nie letni. nie może, muszą mieć przede (...)

nie chcę wyroku za friko co zrobić? wszystko opisałem

nie chcę wyroku za friko co zrobić? wszystko opisałem Prowadzący śledztwo: W dniu 14 marca 2005 roku zostałem zatrzymany w Kaliszu w areszcie pod zarzutem kradzieży auta marki mercedes bus, wraz (...)

Żenada na campusie-100zł na spożycie

Żenada na campusie-100zł na spożycie Ostatnio odmówiłem przyjęcia mandatu wynoszącego 100zł za spożycie alkoholu na... campusie:-). Z grupki osób liczącej około 10 osób policjanci zawołali (...)

Pozew przeciwko wiodącemu operatorowi telefonii komórkowej - udostępnił mój PESEL przestępcy i podpisał na niego umowę.

Pozew przeciwko wiodącemu operatorowi telefonii komórkowej - udostępnił mój PESEL przestępcy i podpisał na niego umowę. Dzień dobry, Niedawno pracownik jednej z największych polskich operatorów (...)

zy najbliższa rodzina (powinowaty 1go stopnia) może być oskarżony o pomoc w ukrywaniu się przestępcy

zy najbliższa rodzina (powinowaty 1go stopnia) może być oskarżony o pomoc w ukrywaniu się przestępcy zy najbliższa rodzina (powinowaty 1go stopnia) może być oskarżony o pomoc w ukrywaniu się (...)

Czy Bielsko-Biała posiada jeszcze resztki sprawiedliwości w Sadzie?

Czy Bielsko-Biała posiada jeszcze resztki sprawiedliwości w Sadzie? Witam, chciał bym prosić Państwa o zainteresowanie niezwykłą i szokującą sprawą która toczy się przed sądem w Bielsku- Białej. (...)

Nietypowa sprawa, proszę o pomoc!

Nietypowa sprawa, proszę o pomoc! Witam! Mój znajomy był niedawno świadkiem popełnienia przestępstwa. Zadzwonił na nr 112 i został połączony z komisariatem policji. Złożył zawiadomienie po (...)

Więziennictwo

Więziennictwo Kobiety w więzieniach, zagadnienia penitencjarne (Magda) TO wszystko to LIPA. Przyklad: mlody chlopaczek (JESZCZE nigdy nie karany) zostaje zlapany na goracym za kradziez radia (!), zostaje (...)

Strona internetowa prawkosi com

Strona internetowa prawkosi com UWAGA UWAGA ?? Strona prawkosi com to scan !!!!?? OSZUSTWO OSZUSTWO OSZUSTWO Szukam osób oszukanych przez Mariusza Moczydłowskiego !!!!!!! Strona prawkosi.com Kosmo94 (...)

Czy Wielka Brytania ma wgląd do Systemu Informacji Schengen skoro nie należy do strefy Schengen ? Czy

Czy Wielka Brytania ma wgląd do Systemu Informacji Schengen skoro nie należy do strefy Schengen ? Czy Czy Wielka Brytania ma wgląd do Systemu Informacji Schengen skoro nie należy do strefy Schengen (...)

Kto powinien wypłacić roszczenie pod wypadku.?

Kto powinien wypłacić roszczenie pod wypadku.? W ubiegłym miesiącu miałem wypadek samochodowy w drodze do pracy. Policja na miejscu zdarzenia spisała protokół, sprawca został ukarany mandatem, (...)

plagiat

plagiat witam Właśnie skończyłam swoją pracę licencjacką w której wykorzystałam dane Urzędu Miasta, oczywiści w pracy zaznaczyłam źródła materiałów, które wykorzystałam. Wysłałam prace (...)

Szukam dobrego,sprawdzonego skutecznego adwokata-prawa rodzinnego z Bydgoszczy

Szukam dobrego,sprawdzonego skutecznego adwokata-prawa rodzinnego z Bydgoszczy Jak w temacie szukam dobrego,sprawdzonego i co najwazniejsze skutecznego adwokata-prawa rodzinnego z Bydgoszczy. Witam. Bardzo (...)

Porady prawne