UOKiK notyfikował przedłużenie programów pomocowych

16.11.2020

A.J.Zespół e-prawnik.pl

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

13 listopada br. UOKiK notyfikował Komisji Europejskiej przedłużenie programów pomocowych, których celem jest wsparcie polskich przedsiębiorców w związku z epidemią Covid-19. Urząd oczekuje, że KE wyda decyzję w tej sprawie w ciągu kilku dni roboczych.

 

Porady prawne

Notyfikacja grupowa

UOKiK koordynował na poziomie krajowym proces uzgadniania programów pomocowych, zatwierdzonych na podstawie Tymczasowych ram, których okres stosowania powinien być przedłużony, a 13 listopada br. przesłał do Komisji Europejskiej notyfikację grupową. Umożliwi to Komisji Europejskiej przyjęcie jednej decyzji dotyczącej wszystkich zgłoszonych programów pomocowych. Urząd oczekuje, że KE wyda niebawem decyzję w tej sprawie.

- "W tym trudnym dla pracowników i przedsiębiorców czasie niezwykle ważne jest podtrzymanie rządowego wsparcia, udzielanego w ramach pomocy publicznej. W piątek, 13 listopada przekazaliśmy do KE notyfikację przedłużającą programy pomocowe, aby programy oferowane przez rząd mogły w dalszym ciągu podtrzymywać płynność w przedsiębiorstwach, umożliwiając utrzymanie miejsc pracy. Pracujemy z ministerstwami i instytucjami publicznymi nad kolejnymi programami rządowymi w ramach instrumentów pomocy publicznej" - wskazał prezes UOKiK, Tomasz Chróstny.

Notyfikowane programy pomocowe

Do przedłużenia okresu stosowania zgłoszono prawie wszystkie obowiązujące obecnie programy pomocowe mające na celu wsparcie gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19. Będą mogły być stosowane do 30 czerwca 2021 r. (część z nich została już wcześniej przedłużona w ramach toczących się postępowań notyfikacyjnych).

Notyfikacja dotyczy następujących programów:

 • SA.56876(2020/N) - Polski program gwarancji publicznych na wsparcie gospodarki w związku z pandemią koronawirusa
 • SA.56922(2020/N) - Polskie środki antykryzysowe - COVID-19 - dopłaty do wynagrodzeń, ulgi podatkowe i w zakresie składek na ubezpieczenia społeczne oraz inne środki

  Jedynie w zakresie instrumentów udzielanych na podstawie:

- art. 15m ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (dalej: ustawa covid),

- art. 15p ustawy covid,

- art. 15q ustawy covid,

- art. 15zzb ustawy covid,

- art. 15zzc ustawy covid,

- art. 15zzd ustawy covid,

- art. 15zze ustawy covid,

- art. 26, art. 68ge ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (dalej: ustawa o rehabilitacji),

- art. 26a, art. 68ge ustawy o rehabilitacji,

- art. 26d, art. 68ge ustawy o rehabilitacji,

- art. 32, art. 68ge ustawy o rehabilitacji,

- art. 41, art. 68ge ustawy o rehabilitacji,

 • SA.56979(2020/N) - Polskie środki antykryzysowe - COVID-19 - dopłaty do oprocentowania,
 • SA.56996(2020/N) - Polskie środki antykryzysowe - COVID-19 - tarcza finansowa dla mikro małych i średnich przedsiębiorstw,
 • SA.57015(2020/N) - Polskie środki antykryzysowe - COVID-19 - pomoc państwa w formie dotacji lub pomocy zwrotnej w ramach programów operacyjnych,
 • SA.57054(2020/N) - Polskie środki antykryzysowe - COVID-19 - tarcza finansowa dla dużych przedsiębiorstw - umorzenie pożyczek,
 • SA.57055(2020/N) - Polskie środki antykryzysowe - COVID-19 - tarcza finansowa dla dużych przedsiębiorstw - inwestycje kapitałowe,
 • SA.57191(2020/N) Polskie środki antykryzysowe - COVID-19 - pomoc w uproszczonej formie wsparcia zwrotnego ze środków instrumentów inżynierii finansowej podlegających ponownemu wykorzystaniu w celu wspierania polskiej gospodarki,
 • SA.57306(2020/N) - Polskie środki antykryzysowe - COVID-19 - tarcza finansowa dla dużych przedsiębiorstw - pożyczka płynnościowa,
 • SA.57452 (2020/N) - Polskie środki antykryzysowe - COVID-19 - program gwarancji faktoringu,
 • SA.57519(2020/N) - Pomoc na działalność badawczo-rozwojową związaną z wystąpieniem pandemii COVID-19, pomoc inwestycyjna na infrastrukturę służącą do testowania i przygotowania do masowej produkcji produktów służących zwalczaniu pandemii COVID-19 oraz pomoc inwestycyjna na produkcję produktów służących zwalczaniu pandemii COVID-19, w ramach programów operacyjnych na lata 2014-2020,
 • SA.57726(2020/N) - Pomoc w formie pomniejszenia wysokości opłaty z tytułu użytkowania wieczystego za 2020 r. i ulg w należnościach z tytułu najmu, dzierżawy i użytkowania dla przedsiębiorców dotkniętych skutkami epidemii COVID-19.

Możliwość przedłużenia

Potrzeba wydłużenia zatwierdzonych na podstawie Tymczasowych ram programów pomocowych została zgłoszona przez następujące instytucje: Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Polski Fundusz Rozwoju oraz Bank Gospodarstwa Krajowego.

Notyfikacja wynika z przyjęcia przez Komisję komunikatu, w którym do 30 czerwca 2021 r wydłużona została możliwość stosowania środków pomocowych określonych w Tymczasowych ramach (w przypadku środków pomocowych określonych w sekcji 3.11 – do 30 września 2021 r.). Chodzi o „Czwartą zmianę Tymczasowych ram środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście epidemii Covid-19” (Dz. Urz. UE C 340 I/1 z 13.10.2020 r.). Pierwotnie wsparcie miałoby wygasnąć z końcem bieżącego roku.

Na podst. uokik.gov.pl

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne