Ustawa o rynku mocy - już wkrótce

Jaki jest cel proponowanych przepisów? 

Sejm RP pracuje nad rządowym projektem ustawy o rynku mocy, przygotowanym przez Ministra Energii. 

Głównym celem proponowanych przepisów jest zapewnienie ciągłości i stabilności dostaw energii elektrycznej dla przemysłu i gospodarstw domowych. Rynek mocy ma stworzyć efekt zachęty do podejmowania decyzji inwestycyjnych i modernizacyjnych w energetyce. To rozwiązanie jest istotnym narzędziem dostosowywania sektora energetycznego do wyzwań, przed jakim stanie on w najbliższym czasie, w tym konieczności sprostania wymogom środowiskowym. Nowe przepisy mają także wzmocnić bezpieczeństwo energetyczne Polski. 

Rynek mocy - czyli co?

 Projekt ustawy ma na celu wdrożenie rynku mocy, na którym towarem będzie moc dyspozycyjna netto, którą mogą oferować wytwórcy oraz sterowane odbiory energii (DSR), uzyskując wynagrodzenia za gotowość jej dostarczania wraz z obowiązkiem jej dostarczenia w okresach napiętego bilansu mocy (tzw. okresach zagrożenia), czyli w sytuacjach, gdy zachodzi ryzyko, że mogą wystąpić problemy z zaspokojeniem szczytowego zapotrzebowania odbiorców na moc.

Stabilność dostaw energii

- "Intencją ustawy o rynku mocy jest zagwarantowanie Polsce bezpieczeństwa energetycznego" - powiedział wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski podczas obrad Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, 2 października 2017 r. w Katowicach. – "Energia elektryczna jest dziś dobrem podstawowym, dla każdej rodziny, przemysłu, systemów finansowych, bankowych. Nie możemy dopuścić do sytuacji, w których dochodzić będzie do cyklicznych przerw w dostawie energii, z powodu niewystarczalnej liczby elektrowni na terenie kraju" – dodał.

Dzięki proponowanej ustawie o rynku mocy i wydzieleniu z obecnie płaconych rachunków za energię elektryczną opłaty mocowej, odbiorcy zyskają długoterminowe stabilne dostawy energii elektrycznej. Odpowiednie środki finansowe zostaną przeznaczona na inwestycje, modernizacje i utrzymanie najbardziej potrzebnych mocy wytwórczych w energetyce. Tym samym, każdy odbiorca w kraju, zarówno gospodarstwo domowe, jak i odbiorca przemysłowy, będzie mógł pobrać z sieci dowolną ilości energii, ponieważ na rynku mocy będą premiowane te elektrownie, które taką moc w wybranym przez odbiorców czasie będą w stanie dostarczyć.

Dodatkowo rynek mocy będzie bodźcem do wymiany najstarszych i niskosprawnych bloków energetycznych w kraju na nowe elektrownie, co pozytywnie wpłynie na poziom emitowanych zanieczyszczeń.

Rynek mocy jest mechanizmem, który funkcjonuje już w najbardziej rozwiniętych krajach świata, takich jak np. USA, Wielka Brytania czy Francja. Inne państwa UE również analizują możliwość wprowadzenia rynku mocy, ponieważ problem z bilansem pomocy nasila się, wraz ze wzrostem udziału odnawialnych źródeł energii (OZE). Pomimo że produkcja energii elektrycznej w konwencjonalnych elektrowniach zmniejsza się corocznie, muszą być one pozostawać w ciągłej gotowości do produkcji energii w czasie, kiedy zapotrzebowanie jest duże, a warunki pogodowe uniemożliwiają działanie wiatraków czy ogniw fotowoltaicznych. Tyle że samo utrzymywanie gotowości kosztuje, wymaga też ciągłych inwestycji. Dlatego potrzebny jest rynek mocy.

Szczególnie dla przemysłu istotna jest potrzeba gwarancji dostaw energii elektrycznej wykorzystywanej w procesach produkcyjnych, a właśnie rynek mocy zapewni stabilne fundamenty do dalszego rozwoju przemysłu energochłonnego w Polsce.

- "Rynek mocy jest potrzebny polskiej energetyce. Chcę, żeby ustawa została uchwalona jeszcze w tym roku" - powiedział minister energii Krzysztof Tchórzewski podczas Kongresu Nowego Przemysłu, 11 października 2017 r. w Warszawie.

Podczas konferencji minister podkreślił, jak istotną kwestią, ze względu na bezpieczeństwo energetyczne, jest solidarność i współpraca regionalna państw członkowskich. Dodał, że jednocześnie ważna jest także suwerenność w rozstrzyganiu kluczowych zagadnień. - "Państwa UE powinny same decydować o swoim miksie energetycznym i wdrażaniu rozwiązań, takich jak rynek mocy" – powiedział. Minister poinformował, że chciałby, aby ustawa jak najszybciej została przyjęta. 

Szef resortu energii podkreślał, że w Polsce trwa proces reformy sektora energii. – "W obliczu wyzwań przed jakimi staje energetyka zarówno w kraju, jak  i w Europie, poszukujemy nowych rozwiązań i możliwości zapewnienia obywatelom bezpieczeństwa energetycznego a sektorowi stabilnych perspektyw rozwoju" – mówił.

W tym kontekście, jego zdaniem, istotna jest synergia pomiędzy poszczególnymi obszarami sektora i zmianami w nich zachodzącymi. 

Trwa proces prenotyfikacji rynku mocy, KE nie podjęła ostatecznej decyzji w tej sprawie

Ministerstwo Energii poinformowało, że obecnie prowadzi intensywne prace w ramach prenotyfikacji projektu ustawy o rynku mocy. Decyzja Komisji Europejskiej w tej sprawie nie została jeszcze podjęta. 

Prace w ramach prenotyfikacji projektu ustawy o rynku mocy znajdują się na zawansowanym etapie, jednak formalna zgoda KE nie została jeszcze udzielona. Należy podkreślić, że z uwagi na kompleksowość tematyki, która obejmuje wprowadzenie zmian na rynku energii, prenotyfikacja stanowi złożony i trudny proces uzgadniania poszczególnych rozwiązań programu zgłoszonego KE.

Równolegle do rozmów z KE trwa proces legislacyjny projektu ustawy o rynku mocy. Rozwiązania w nim zaproponowane wejdą w życie dopiero po wydaniu decyzji notyfikacyjnej, akceptującej ich ostateczny kształt.

Zapewnienie systemowego i długoterminowego rozwiązania, które da poczucie pewności prawnej i stabilności w zakresie podejmowania inwestycji w energetyce jest dla Ministerstwa Energii priorytetem - zapewnił resort.

 

 

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: