Więcej pieniędzy na budowę Muzeum Historii Polski

Zwiększenie budżetu na budowę Muzeum Historii Polski z 310 do 659 mln zł oraz wydłużenie terminu budowy do 2020 r. – takie zmiany wprowadza nowelizacja uchwały w sprawie ustanowienia programu wieloletniego "Budowa Muzeum Historii Polski w Warszawie". 

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Budowa Muzeum Historii Polski w Warszawie”

Rada Ministrów przyjęła uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Budowa Muzeum Historii Polski w Warszawie”, przedłożoną przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego.

Zmiana podyktowana była uaktualnieniem warunków finansowych, organizacyjnych i prawnych budowy muzeum. Wobec zwiększenia planowanej powierzchni budynku muzeum - z 24 do ok. 44,7 tys. m kw. - niezbędne jest wydłużenie terminu budowy z 2019 r. do 2020 r. Poprzednią wielkość powierzchni obiektu wyznaczono bez żadnych podstaw projektowych i architektonicznych. W związku z tym musiały się również zwiększyć koszty inwestycji z 310 do 659 mln zł.

„Muzeum to wielka inwestycja za ponad pół miliarda złotych. To nasze sztandarowe muzeum, które nie zostało zbudowane nie tylko przez ostatnich dwanaście lat, ale przez lat kilkadziesiąt” – powiedział wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotr Gliński.

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia, tj. 17 października br.

Porady prawne

Muzeum Historii Polski będzie miało swą siedzibę...

Gmach muzeum zostanie wzniesiony na terenie Cytadeli Warszawskiej. Zajmie główne miejsce na terenie Cytadeli w zespole muzealnym obok Muzeum Wojska Polskiego, Muzeum X Pawilonu i Muzeum Katyńskiego.

Muzeum Historii Polski to jedno z najważniejszych przedsięwzięć w dziedzinie polityki pamięci oraz polityki historycznej. Ma prezentować zagadnienia kluczowe dla państwowości i historii Polski w perspektywie długookresowej. Jego zadaniem będzie promowanie polskiego dziedzictwa historycznego w świecie, a także dotarcie do jak największej liczby osób ciekawych historii i losów naszego państwa oraz przyciągnięcie i zainteresowanie tą tematyką ludzi młodych. 

Muzeum Historii Polski w Warszawie będzie jedną z najważniejszych i najlepiej rozpoznawalnych instytucji kultury w Polsce. Dołączy do coraz liczniejszego grona nowoczesnych placówek muzealnych cieszących się dużą renomą w kraju i zagranicą.

Zgodnie z przyjętą uchwałą, muzeum ma być centrum nowoczesnej edukacji historycznej, patriotycznej i obywatelskiej. Placówka, oprócz prowadzenia badań dotyczących dziejów Polski, powinna stać się ośrodkiem głębszej myśli i refleksji o polskiej historii.

Muzeum Historii Polski zostało powołane 2 maja 2006 roku przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego. Do jego głównych zadań należy promocja polskiej historii i kultury w Polsce i zagranicą, gromadzenie zbiorów związanych z historią Polski oraz szeroko pojęta działalność edukacyjna. Chociaż muzeum nie ma jeszcze własnej siedziby, zrealizowało już wiele wystaw.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne