Więcej uprawnień dla straży miejskiej

30.5.2011

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Funkcjonariusz ukarze za agitację wyborczą, łamanie zakazów w parkach kulturowych, a nawet za kopanie dziur w ziemi.

Resort spraw wewnętrznych i administracji rozszerza katalog wykroczeń, za które strażnicy mogą nakładać mandaty. Odpowiednie rozporządzenie jest już przygotowane. Dokument pozwoli wspomnianym służbom karać za niektóre występki określone w innych ustawach.

Strażnik ochroni zabytki i dobra kultury

Po pierwsze mandaty będą nakładane na osoby, które – nawet nieumyślnie – naruszą zakazy i nakazy obowiązujące w parkach kulturowych. Są to tereny wyznaczane przez gminy po to, by skuteczniej chronić zabytkowe części miast, rezerwaty przyrody, pomniki przyrody, a nawet łąki czy pola. Przykładem może być gdański park Faktoria czy krakowski, który obejmuje m.in. wzgórze wawelskie i część starego miasta.

Na terenach parków kulturowych zabronione jest np. umieszczanie napisów, reklam, tablic ogłoszeniowych i innych znaków – poza drogowymi – które nie są związane z ochroną parku. Nie można tam prowadzić również żadnych robót budowlanych, na które nie pozwoli konserwator zabytków.

Sposób na kłótnie międzysąsiedzkie

Teraz strażnicy miejscy mogą nałożyć mandat na osoby, które np. wyrzucają na teren sąsiada śmieci. Nowelizacja rozporządzenia pozwoli karać również za kopanie na cudzym terenie dołów lub kradzież z niego ziemi czy piasku.

Strażnicy będą mogli również nałożyć mandat na osobę, która zniszczy lub uszkodzi sąsiadowi urządzenia służące do utrzymania zwierząt lub ptaków, czyli np. gołębnik. Według MSWiA karanie mandatem w takich sytuacjach sprowadzi się do tego, że mniej spraw będzie kierowanych do sądów.

Ponadto mandat będzie wystawiany za wywożenie piasku i żwiru z terenów należących do gminy. – Taki problem posiadają zwłaszcza straże gminne, na terenie których znajdują się lasy, grunty rolne oraz gminne żwirownie – czytamy w uzasadnieniu rozporządzenia.

Namawianie do głosowania też z karą

Kolejną ustawą, z której skorzystają strażnicy wystawiając mandat, jest znowelizowany w styczniu tego roku kodeks wyborczy. Przewiduje on kilkanaście rodzajów wykroczeń, za które grozi grzywna. Strażnik będzie mógł karać za niektóre zachowania związane m. in. z prowadzeniem kampanii wyborczej.

Za co konkretnie? Na przykład za prowadzenie agitacji wyborczej w lokalach, gdzie stoi urna, w szkołach wobec uczniów czy w zakładach pracy.

Mandat będzie nakładany też za nielegalne przyklejanie plakatów i haseł wyborczych na ścianach budynków, przystankach komunikacji publicznej, tablicach i słupach ogłoszeniowych, ogrodzeniach, latarniach, urządzeniach energetycznych czy telekomunikacyjnych.

Jaki mandat od straży miejskiej?

Przypominamy, że strażnik może ukarać mandatem do 500 złotych. Osoby, które popełniły co najmniej dwa wykroczenia jednocześnie mogą otrzymać mandat do 1000 zł. Za niektóre wykroczenia funkcjonariusze mogą nakładać jedynie grzywny w wysokości określonej w tzw. taryfikatorze. Strażnik nakładający mandat karny musi poinformować zatrzymanego za co jest karany, pouczyć go o prawie odmowy przyjęcia mandatu oraz o tym, że w razie odmowy sporządzony zostanie wniosek o ukaranie do sądu.

Nowelizacja rozporządzenia w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego znajduje się obecnie na etapie uzgodnień międzyresortowych. Ma wejść w życie 1 sierpnia tego roku.

Dariusz Madejski, e-prawnik.pl

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

Konserwacja/serwis auta oraz jego OC

Dzisiaj 20:48:56 przez: delform_17

Świadek na rozprawie rozwodowej

Dzisiaj 15:52:1 przez: m091mm

Parking tylko dla mieszkańców

Wczoraj 18:52:40 przez: Dloersh

Sprzedaż na allegro

17.9.2021 przez: matnexss