Większy wybór i niższe ceny usług bankowych

6.6.2008

A.J.Zespół e-prawnik.pl

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Jak zapewnić większy wybór i niższe ceny usług bankowych i finansowych? Posłowie Parlamentu Europejskiego wierzą, że można to osiągnąć usuwając bariery w świadczeniu usług transgranicznych poprzez zmniejszanie różnic prawnych na poziomie krajowym. Parlament przyjął dwa sprawozdania w sprawie detalicznych usług finansowych na jednolitym rynku oraz bankowości detalicznej.

Rozumiejąc konieczność stworzenia bezpiecznego otoczenia zarówno dla instytucji finansowych, jak i dla klientów, Parlament podziela pogląd, że aktywność transgraniczna ma podstawowe znaczenie dla zwiększenia konkurencji i dlatego opowiada się za pełną harmonizacją ram prawnych prowadzącą do dalszej integracji rynku detalicznego. W tych przypadkach, gdzie harmonizacja jest niemożliwa, zastosowanie powinna mieć zasada wzajemnego uznawania różnych krajowych przepisów.

PE uważa, że efektywna konkurencja pomiędzy dostawcami usług finansowych gwarantowana jest dużą liczbą uczestników rynku, którzy konkurują ze sobą na równych warunkach oraz nieustannym przepływem informacji istotnych dla konsumenta. Pluralistyczna struktura europejskiego rynku bankowego, na którym instytucje finansowe w zależności od ich różnorodnych celów działalności mogą przyjmować różne formy prawne, jest korzystna dla europejskiej gospodarki, konsumentów oraz rynków finansowych.

Prawodawstwo UE dotyczące usług finansowych zawsze miało na celu bardzo wysokie standardy ochrony konsumentów, mimo to Parlament apeluje do wszystkich uczestników rynku o podjęcie i skoordynowanie środków mających na celu zwiększenie wiedzy z zakresu finansów wśród obywateli. W szczególności konsumenci i inwestorzy powinni być w pełni świadomi podstawowej zasady rynku finansowego, że wyższe zyski okupione są wyższym ryzykiem oraz że ryzyko jest niezbędnym elementem każdego funkcjonującego rynku finansowego.

W raporcie poświeconym bankowości detalicznej posłowie zauważają, że wysoce zróżnicowane ramy regulacyjne stanowią utrudnienie w rozwoju transgranicznych dostaw usług bankowych i wzywają do zbadania wpływu przepisów dotyczących prania pieniędzy na mobilność konsumentów.

Zdaniem posłów, Komisja powinna podejmować działania ułatwiające mobilność konsumentów i łatwiejsze zmiany usługodawców. Opłaty za zamykanie rachunków bankowych, jeśli w ogóle takie mają istnieć, powinny być w pełni uzasadnione. Dostęp do podstawowych usług finansowych, takich jak otwarcie konta bankowego, stanowi prawo każdego obywatela.

Parlament widzi potrzebę lepszego wyjaśnienia zasad ustalania wielostronnych opłat międzybankowych z tytułu dokonania płatności kartą, z tytułu pobrania środków z automatu bankowego lub dokonania płatności bez użycia karty. Komisja powinna ustalić kryteria obliczania wysokości wielostronnych opłat interchange w celu zapewnienia rzeczywiście równych reguł gry i egzekwowania wszystkich reguł konkurencji.


Othmar KARAS (EPP-ED, AT)

Gianni PITTELLA (PSE, IT)

Źródło: Serwis prasowy Parlamentu Europejskiego, redakcja polska

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

Spadek - nieruchomość

Dzisiaj 10:41:34 przez: Amad123

Termin wykonania umowy

Dzisiaj 10:24:15 przez: Bozena57

Zagroda dla koni

Dzisiaj 10:0:40 przez: Dakota2000

Wynagrodzenie

Wczoraj 5:40:1 przez: Czupakabra