4.11.2008

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Wolność słowa nie dopuszcza manipulacji

Oto oświadczenie Tadeusza Nowakowskiego, przewodniczącego związku zawodowego pracowników ZUS:

"Zakład Ubezpieczeń Społecznych wciela się w rolę cenzora i chce nam zakneblować usta" - napisał dziennik "Fakt". To kolejna nieprawdziwa teza opublikowana przez tę gazetę. Związkowcy ZUS wystosowali jedynie list do Rzecznika Praw Obywatelskich z prośbą o interwencję w sprawie krzywdzących i naruszających prawa pracownicze publikacji. O ograniczaniu swobody dziennikarskiej i cenzurze nie ma w liście mowy.

Organizacje związkowe ZUS podkreśliły w liście do Rzecznika Praw Obywatelskich, że piętnowanie pracowników Zakładu za postępowanie zgodne z prawem jest szkodliwe społecznie i stanowi łamanie praw pracowniczych. Podpisały się pod nim wszystkie organizacje związkowe działające w ZUS.

Porady prawne

Związkowcy ZUS zauważyli, że od kilku miesięcy dziennik "Fakt" w szyderczy i manipulatorski sposób opisuje wspólne spędzanie urlopów przez pracowników ZUS. Postępują oni natomiast w całkowitej zgodzie z wytycznymi obowiązującego prawa. Organizacja wyjazdów urlopowych pracowników ZUS odbywa się w oparciu o ustawę o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych. Środki, tego funduszu nie mogą być przeznaczone na emerytury i renty, ponieważ stanowiłoby to złamanie tej ustawy.

"Moim zdaniem rzecznik praw obywatelskich nie powinien zajmować się tą sprawą. On ma bronić praw jednostki" - stwierdza cytowany w publikacji Adam Bondar z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. I właśnie o prawach człowieka, a szczególnie o prawach pracowniczych związkowcy napisali do Rzecznik Praw Obywatelskich.

Sugestie dziennika "Fakt", iż środki Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych należałoby przeznaczyć na świadczenia emerytalno-rentowe, nie tylko wprowadzają opinię publiczną w błąd, ale także stanowią naruszenie praw pracowniczych. ZUS ma bowiem ustawowy obowiązek taki fundusz tworzyć i jego środki przeznaczać na różne formy wypoczynku, rekreacji oraz pomocy socjalnej dla pracowników.

Ponownie załączamy list organizacji związkowych ZUS do Rzecznika Praw Obywatelskich, aby każdy z Państwa mógł ocenić, czy "Fakt" prezentuje prawdziwy i rzetelny obraz sprawy.

Przewodniczący Związku
Tadeusz Nowakowski

źródło: http://e-inspektorat.zus.pl 

 

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

ZUS w sprawach międzynarodowych - elektronicznie ponad granicami

ZUS w sprawach międzynarodowych - elektronicznie ponad granicami

Zakład Ubezpieczeń Społecznych, jako jedna z pierwszych instytucji w Europie, wdrożył europejski system elektronicznej wymiany danych EESSI. Dzięki temu, sprawy międzynarodowe realizowane przez ZUS we współpracy z zagranicznymi instytucjami ubezpieczeniow ZUS, sprawy międzynarodowe, (...)

Składki na ubezpieczenia społeczne w 2019 r. dla przedsiębiorców

Składki na ubezpieczenia społeczne w 2019 r. dla przedsiębiorców

Zakład Ubezpieczeń Społecznych podał najniższą podstawę wymiaru składek oraz kwot składek na ubezpieczenia społeczne za miesiące styczeń - grudzień 2019 r. dla niektórych grup ubezpieczonych. Najniższa podstawa wymiaru składek oraz kwoty składek na ubezpieczenia społeczne w 2019 (...)

Wszystko o FUS, czyli czym jest i jak funkcjonuje Fundusz Ubezpieczeń Społecznych

Wszystko o FUS, czyli czym jest i jak funkcjonuje Fundusz Ubezpieczeń Społecznych

  Fundusz Ubezpieczeń Społecznych jest państwowym funduszem celowym, powołanym w celu realizacji zadań z zakresu ubezpieczeń społecznych. Dysponentem FUS jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych.   Jaka jest wewnętrzna struktura FUS? W ramach FUS wyodrębnia się Fundusz Ubezpieczeń (...)

Kontrola wykonywania zadań z zakresu ubezpieczeń społecznych. Czy ktoś kontroluje ZUS?

Kontrola wykonywania zadań z zakresu ubezpieczeń społecznych. Czy ktoś kontroluje ZUS?

Kogo dotyczy kontrola zadań i obowiązków w zakresie ubezpieczeń społecznych? Kontrola wykonywania zadań i obowiązków w zakresie ubezpieczeń społecznych dotyczy zadań i obowiązków wykonywanych przez płatników składek. Kontrolę tą przeprowadzają inspektorzy kontroli ZUS. Na cz ZUS, (...)

Co zrobić jeżeli ZUS opóźnia się w wypłatach względem ubezpieczonego?

Co zrobić jeżeli ZUS opóźnia się w wypłatach względem ubezpieczonego?

Jeżeli Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie ustalił prawa do świadczenia lub nie wypłacił tego świadczenia - w terminach przewidzianych w przepisach określających zasady przyznawania i wypłacania świadczeń pieniężnych z ubezpieczeń społecznych lub świadczeń zleconych do wypłaty na (...)

Czasowe wyrejestrowanie z ubezpieczeń społecznych przy działalności gospodarczej

Czasowe wyrejestrowanie z ubezpieczeń społecznych przy działalności gospodarczej

Co do zasady wyrejestrowanie się przez osobę prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą z ewidencji prowadzonej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, przy jednoczesnym nie wyrejestrowaniu się z ewidencji działalności gospodarczej ubezpieczenia społeczne, działalność gospodarcza, (...)

Informacje o kwarantannie i izolacji domowej na platformie internetowej ZUS

Informacje o kwarantannie i izolacji domowej na platformie internetowej ZUS

Informacje o kwarantannie lub izolacji domowej są już na PUE ZUS Płatnicy składek i ubezpieczeni mają dostęp do danych o kwarantannie lub izolacji domowej na portalu Platformy Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Informacje te są niezbędne do wypłaty zasiłkó kwarantanna, (...)

Czy wiesz, jakie masz obowiązki z tytułu podlegania ubezpieczeniu społecznemu?

Czy wiesz, jakie masz obowiązki z tytułu podlegania ubezpieczeniu społecznemu?

  Kto jest ubezpieczonym w rozumieniu ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych? Ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym obowiązkowo podlegają osoby fizyczne, które na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej są: pracownikami, z wył ubezpieczenie, podleganie, obowiązki, ubezpieczony, ZUS, (...)

Fundusz Rezerwy Demograficznej (FRD) – nie musisz się martwić, że zabraknie pieniędzy na Twoją emeryturę

Fundusz Rezerwy Demograficznej (FRD) – nie musisz się martwić, że zabraknie pieniędzy na Twoją emeryturę

W roku 2002 rozpoczął działanie Fundusz Rezerwy Demograficznej (FRD) powołany ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych w celu uzupełniania niedoboru funduszu emerytalnego, który pojawi się w następstwie zmian demograficznych zachodzących w Polsce. Celem Funduszu jest gromadzenie części (...)

Świadczenie wychowawcze 500+ dla obywateli Ukrainy

Świadczenie wychowawcze 500+ dla obywateli Ukrainy

Od 26 marca 2022 r. (sobota) obywatele Ukrainy, którzy mają pod opieką dziecko, będą mogli wnioskować o 500+. Obywatele Ukrainy mieszkający na stałe w Polsce Świadczenie wychowawcze Rodzina 500+ mogą otrzymać obywate świadczenie wychowawcze, 500+, obywatel Ukrainy, Ukrainiec, Zakład (...)

ZUS w sprawach międzynarodowych - elektronicznie ponad granicami

ZUS w sprawach międzynarodowych - elektronicznie ponad granicami

Zakład Ubezpieczeń Społecznych, jako jedna z pierwszych instytucji w Europie, wdrożył europejski system elektronicznej wymiany danych EESSI. Dzięki temu, sprawy międzynarodowe realizowane przez ZUS we współpracy z zagranicznymi instytucjami ubezpieczeniow ZUS, sprawy międzynarodowe, (...)

Składki na ubezpieczenia społeczne w 2019 r. dla przedsiębiorców

Składki na ubezpieczenia społeczne w 2019 r. dla przedsiębiorców

Zakład Ubezpieczeń Społecznych podał najniższą podstawę wymiaru składek oraz kwot składek na ubezpieczenia społeczne za miesiące styczeń - grudzień 2019 r. dla niektórych grup ubezpieczonych. Najniższa podstawa wymiaru składek oraz kwoty składek na ubezpieczenia społeczne w 2019 (...)

Wszystko o FUS, czyli czym jest i jak funkcjonuje Fundusz Ubezpieczeń Społecznych

Wszystko o FUS, czyli czym jest i jak funkcjonuje Fundusz Ubezpieczeń Społecznych

  Fundusz Ubezpieczeń Społecznych jest państwowym funduszem celowym, powołanym w celu realizacji zadań z zakresu ubezpieczeń społecznych. Dysponentem FUS jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych.   Jaka jest wewnętrzna struktura FUS? W ramach FUS wyodrębnia się Fundusz Ubezpieczeń (...)

Kontrola wykonywania zadań z zakresu ubezpieczeń społecznych. Czy ktoś kontroluje ZUS?

Kontrola wykonywania zadań z zakresu ubezpieczeń społecznych. Czy ktoś kontroluje ZUS?

Kogo dotyczy kontrola zadań i obowiązków w zakresie ubezpieczeń społecznych? Kontrola wykonywania zadań i obowiązków w zakresie ubezpieczeń społecznych dotyczy zadań i obowiązków wykonywanych przez płatników składek. Kontrolę tą przeprowadzają inspektorzy kontroli ZUS. Na cz ZUS, (...)

Co zrobić jeżeli ZUS opóźnia się w wypłatach względem ubezpieczonego?

Co zrobić jeżeli ZUS opóźnia się w wypłatach względem ubezpieczonego?

Jeżeli Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie ustalił prawa do świadczenia lub nie wypłacił tego świadczenia - w terminach przewidzianych w przepisach określających zasady przyznawania i wypłacania świadczeń pieniężnych z ubezpieczeń społecznych lub świadczeń zleconych do wypłaty na (...)

Czasowe wyrejestrowanie z ubezpieczeń społecznych przy działalności gospodarczej

Czasowe wyrejestrowanie z ubezpieczeń społecznych przy działalności gospodarczej

Co do zasady wyrejestrowanie się przez osobę prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą z ewidencji prowadzonej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, przy jednoczesnym nie wyrejestrowaniu się z ewidencji działalności gospodarczej ubezpieczenia społeczne, działalność gospodarcza, (...)

Informacje o kwarantannie i izolacji domowej na platformie internetowej ZUS

Informacje o kwarantannie i izolacji domowej na platformie internetowej ZUS

Informacje o kwarantannie lub izolacji domowej są już na PUE ZUS Płatnicy składek i ubezpieczeni mają dostęp do danych o kwarantannie lub izolacji domowej na portalu Platformy Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Informacje te są niezbędne do wypłaty zasiłkó kwarantanna, (...)

Czy wiesz, jakie masz obowiązki z tytułu podlegania ubezpieczeniu społecznemu?

Czy wiesz, jakie masz obowiązki z tytułu podlegania ubezpieczeniu społecznemu?

  Kto jest ubezpieczonym w rozumieniu ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych? Ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym obowiązkowo podlegają osoby fizyczne, które na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej są: pracownikami, z wył ubezpieczenie, podleganie, obowiązki, ubezpieczony, ZUS, (...)

Fundusz Rezerwy Demograficznej (FRD) – nie musisz się martwić, że zabraknie pieniędzy na Twoją emeryturę

Fundusz Rezerwy Demograficznej (FRD) – nie musisz się martwić, że zabraknie pieniędzy na Twoją emeryturę

W roku 2002 rozpoczął działanie Fundusz Rezerwy Demograficznej (FRD) powołany ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych w celu uzupełniania niedoboru funduszu emerytalnego, który pojawi się w następstwie zmian demograficznych zachodzących w Polsce. Celem Funduszu jest gromadzenie części (...)

Świadczenie wychowawcze 500+ dla obywateli Ukrainy

Świadczenie wychowawcze 500+ dla obywateli Ukrainy

Od 26 marca 2022 r. (sobota) obywatele Ukrainy, którzy mają pod opieką dziecko, będą mogli wnioskować o 500+. Obywatele Ukrainy mieszkający na stałe w Polsce Świadczenie wychowawcze Rodzina 500+ mogą otrzymać obywate świadczenie wychowawcze, 500+, obywatel Ukrainy, Ukrainiec, Zakład (...)

E-wizyta w ZUS

E-wizyta w ZUS

Załatwiaj sprawy w ZUS bez wychodzenia z domu. Umów się na e-wizytę w ZUS - już w całej Polsce. Na e-wizytę możesz umówić się tylko do placówki ZUS, która jest dla Ciebie właściwa ze względu na miejsce zamieszkania. Jeśli jesteś płatnikiem składek umów (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Jestem nękana wulgarnymi sms-ami i mailami.

Jestem nękana wulgarnymi sms-ami i mailami.

Bardzo proszę Państwa o pomoc. 5 miesięcy temu poznałam chłopaka, spotykaliśmy się razem przez jakiś czas. Nigdy nic między nami nie zaszło. Dwa miesiące temu poznałam innego chłopaka, z którym zaczęłam się umawiać. Tamten chyba poczuł się zazdrosny i zaczął wysyłać mi wulgarne (...)

ZUS zakwestionował wpłacone przeze mnie podwyższone składki

ZUS zakwestionował wpłacone przeze mnie podwyższone składki

Pracowałam w firmie mojego męża, przez pewien czas płaciłam podwyższone składki. Niestety ZUS mi to zakwestionował, stwierdzając że zatrudnienie miało charakter fikcyjny, po to tylko żebym dostała wyższe świadczenie z ubezpieczenia społecznego w związku z macierzyństwem. Sad również (...)

Dostarczenie zwolnienia lekarskiego

Dostarczenie zwolnienia lekarskiego

Do końca marca mam okres wypowiedzenia w firmie (likwidacja). Od 26 marca będę na L4 (szpital) - minimum 30 dni. W firmie pozostał tylko prezes. Oprócz pracy na etacie do końca marca mam własną firmę i 2 pracowników. W niej do końca kwietnia płacę tylko składkę zdrowotną. Komu przekazać (...)

Przedawnienie alimentów

Przedawnienie alimentów

W latach 1990 prowadziłem działalność gospodarczą niestety doprowadzono do upadłości firmy. Miałem pobrany kredyt na działalność niestety nie mogłem spłacić w całości odsetki rosły w szybkim tempie a zasadzone kwoty na oszustwa ze strony osoby, u której potniej pracowałem nie mogłem (...)

Pozorność zatrudnienia

Pozorność zatrudnienia

Wiem, że ZUS może (zgodnie z orzeczeniem Sądu Najwyższego) podważyć fakt zawarcia umowy o pracę (mając dowody, że umowa była fikcyjna) natomiast nie może ingerować w stosunek pracy (takiej treści wydał orzeczenie Sąd Najwyższy). Co to znaczy "ingerować w stosunek pracy"? Zakład Ubezpieczeń (...)

ZUS zakwestionował wpłacone przeze mnie podwyższone składki

ZUS zakwestionował wpłacone przeze mnie podwyższone składki

Pracowałam w firmie mojego męża, przez pewien czas płaciłam podwyższone składki. Niestety ZUS mi to zakwestionował, stwierdzając że zatrudnienie miało charakter fikcyjny, po to tylko żebym dostała wyższe świadczenie z ubezpieczenia społecznego w związku z macierzyństwem. Sad również (...)

Dostarczenie zwolnienia lekarskiego

Dostarczenie zwolnienia lekarskiego

Do końca marca mam okres wypowiedzenia w firmie (likwidacja). Od 26 marca będę na L4 (szpital) - minimum 30 dni. W firmie pozostał tylko prezes. Oprócz pracy na etacie do końca marca mam własną firmę i 2 pracowników. W niej do końca kwietnia płacę tylko składkę zdrowotną. Komu przekazać (...)

Przedawnienie alimentów

Przedawnienie alimentów

W latach 1990 prowadziłem działalność gospodarczą niestety doprowadzono do upadłości firmy. Miałem pobrany kredyt na działalność niestety nie mogłem spłacić w całości odsetki rosły w szybkim tempie a zasadzone kwoty na oszustwa ze strony osoby, u której potniej pracowałem nie mogłem (...)

Pozorność zatrudnienia

Pozorność zatrudnienia

Wiem, że ZUS może (zgodnie z orzeczeniem Sądu Najwyższego) podważyć fakt zawarcia umowy o pracę (mając dowody, że umowa była fikcyjna) natomiast nie może ingerować w stosunek pracy (takiej treści wydał orzeczenie Sąd Najwyższy). Co to znaczy "ingerować w stosunek pracy"? Zakład Ubezpieczeń (...)

Zaświadczenie o okresie urlopu macierzyńskiego

Zaświadczenie o okresie urlopu macierzyńskiego

Pracownica jest zatrudniona na umowę o pracę na czas określony od 01.02.2007 r. do 31.05.2008 r. przebywała na L-4 od 12.10.2007 r. do 04.03.2008 r. (ciąża). W dniu 5 marca mąż pracownicy dostarczył zaświadczenie od lekarza, dotyczące zasiłku macierzyńskiego od dnia 5.03.2008 r. Zasiłek (...)

Wypłata świadczenie rehabilitacyjnego

Wypłata świadczenie rehabilitacyjnego

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przyznał mi świadczenie rehabilitacyjne na okres 12 miesięcy. W momencie przyznania świadczenie byłem nadal zatrudniony. Pracodawca powinien mi wypłacać to świadczenie, ponieważ stosunek pracy nadal trwa. Co mogę zrobić, gdy pracodawca nie wypłaca mi świadczenia (...)