Wykryto kolejne błędy w wydatkowaniu fundzuszy UE

7.11.2013

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Sprawozdanie finansowe UE za 2012 r. zostało przyjęte, jednak we wszystkich głównych obszarach wydatkowania nadal występują błędy, twierdzą kontrolerzy UE. Zaznaczają jednocześnie, że nie chodzi o nadużycia czy marnotrawstwo. Najbardziej podatnym na błędy obszarem wydatkowania jest wciąż „Rozwój obszarów wiejskich, środowisko naturalne, rybołówstwo i zdrowie”.

Europejski Trybunał Obrachunkowy opublikował sprawozdanie roczne na temat budżetu UE za rok budżetowy 2012. Trybunał, jako niezależny kontroler, zaaprobował sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za 2012 r., podobnie jak ma to miejsce co roku od roku budżetowego 2007. W swym sprawozdaniu zauważył jednak, że w większości obszarów wydatków z budżetu UE wciąż nie przestrzega się w pełni obowiązujących przepisów.

Porady prawne

Trybunał wzywa do ponownego przeanalizowania przepisów dotyczących wydatków UE i zaleca uproszczenie ram prawnych. Okres programowania 2014-2020 będzie prawdopodobnie nadal ukierunkowany na wydatki - a więc na rozdysponowanie i wydatkowanie środków z budżetu UE - zamiast położyć nacisk na efekty, jakie mają zostać osiągnięte za pośrednictwem tych środków.

- Obywatele europejscy mają prawo wiedzieć, na co przeznaczane są ich pieniądze i czy są one wydawane we właściwy sposób - powiedział prezes Trybunału Vítor Caldeira. - Mają także prawo wiedzieć, czy przynoszą one odpowiednie efekty, zwłaszcza w okresie, gdy finanse publiczne znajdują się pod tak dużą presją.

W odniesieniu do wydatków z budżetu UE jako całości szacowany przez Trybunał poziom błędu za rok budżetowy 2012 wynosi 4,8 proc. (3,9 proc. w 2011 r.). W 2012 r. we wszystkich obszarach wydatków operacyjnych wystąpił istotny poziom błędu. Szacowany poziom błędu nie jest miarą nadużyć czy marnotrawstwa. Jest to oszacowanie kwot, które nie powinny były zostać wypłacone, ponieważ nie zostały wykorzystane zgodnie z odpowiednimi przepisami.

Do typowych błędów zalicza się płatności na rzecz niekwalifikowalnych beneficjentów lub projektów bądź też zamówienia na usługi, towary lub inwestycje, zrealizowane z naruszeniem przepisów dotyczących udzielania zamówień publicznych.

Źródło Komisja Europejska

Porady prawne
Tagi: 

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne