Zasady opodatkowania wspólników spółek osobowych

16.7.2012

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Zasady opodatkowania wspólników spółek osobowych

Spółki nieposiadające osobowości prawnej, a więc spółki osobowe (spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna) oraz spółka cywilna nie są podatnikami podatku dochodowego. Opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają dochody wspólników tych spółek.

Jak ustala się dochód wspólników?

Przychody z udziału w spółce nie będącej osobą prawną ze wspólnej własności, wspólnego przedsięwzięcia, wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy lub praw majątkowych u każdego wspólnika określa się proporcjonalnie do jego prawa w udziale w zysku oraz łączy się z pozostałymi przychodami ze źródeł, z których dochód podlega opodatkowaniu według skali.

Jeżeli umowa spółki nie określa praw wspólników do udziału w zysku, a podatnicy nie przedstawią dowodów na określenie tych praw, przyjmuje się, że prawa wspólników do udziału w zysku są równe.

W jaki sposób oblicza się koszty uzyskania przychodów wspólników?

Przy rozliczaniu kosztów uzyskania przychodów, stosuje się odpowiednio zasady dotyczące rozliczania przychodów. Koszty przypadają na wspólników proporcjonalnie do ich prawa udziału w zyskach.

Podstawa prawna:

  • ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Tekst jedn. Dz. U. 2012 r. poz. 361 ze zm.)

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

Allegro sprzedaż wirtualnych przedmiotów

9.1.2019 przez: bartekkuliga

Allegro sprzedaż wirtualnych przedmiotów

25.5.2018 przez: bartekkuliga

Podatek od sprzedaży nieruchomości

27.3.2018 przez: 3Magda