Zbieg prawa do renty rodzinnej i renty socjalnej

Co w razie, gdy masz prawo zarówno do renty rodzinnej, jak i renty socjalnej?

Po śmierci rodzica osoba niepełnosprawna może otrzymać rentę rodzinną. Jest ona wypłacana do końca życia osoby niepełnosprawnej, a nie tak jak w przypadku osoby zdrowej do 25 r.ż. w przypadku nauki.

Zasady ustalania zbiegu renty socjalnej i renty rodzinnej ustalone w ustawie o rencie socjalnej są korzystniejsze dla osób uprawnionych od ogólnych zasad zbiegu świadczeń określonych w przepisach emerytalno-rentowych.

Zgodnie z tymi przepisami w razie zbiegu u jednej osoby prawa do kilku świadczeń przewidzianych w ustawie wypłaca się jedno z tych świadczeń – wyższe lub wybrane przez zainteresowanego.

Porady prawne

Ile wyniesie renta w razie zbiegu prawa do renty rodzinnej oraz renty socjalnej?

W przypadku zbiegu uprawnień do renty socjalnej z uprawnieniem do renty rodzinnej kwota renty socjalnej ulega takiemu obniżeniu, żeby łączna kwota obu świadczeń nie przekraczała 200% kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, a więc od dnia 1 marca 2018 r. kwoty 2.059,60 zł. 

Kwota obniżonej renty socjalnej nie może być niższa niż 10% kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, tj. obecnie 102,98 zł.

Renta socjalna nie przysługuje dopiero wtedy, gdy kwota renty rodzinnej przekracza 200% kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy - wyjaśnił resort pracy.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne