Zgromadzenia wspólników przez Internet?

Prezydent Andrzej Duda skierował do Sejmu projekt zmiany ustawy – Kodeks spółek handlowych dotyczący możliwości udziału w zgromadzeniu wspólników spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.  

Co przewiduje prezydencki projekt zmiany Kodeksu spółek handlowych?

Wspólnikami w znacznej liczbie spółek z ograniczoną odpowiedzialnością są osoby zagraniczne - zarówno fizyczne, jak i prawne. Jeżeli udziałowcem jest podmiot zagraniczny lub obcokrajowiec, albo też w sytuacji, gdy przynajmniej jeden ze wspólników przebywa na co dzień poza granicami Polski, zorganizowanie zgromadzenia wspólników stanowi wyzwanie zarówno dla spółki, jak i wspólników. Czasami wymaga to nawet wynajęcia specjalnie przystosowanego pomieszczenia. W związku z tym możliwość przeprowadzenia zgromadzenia wspólników przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (tj. także przez Internet) od dawna jawi się dla przedsiębiorców jako atrakcyjna alternatywa.

Porady prawne

Jakie korzyści wynikają z proponowanych przepisów?

Przyjęcie ustawy korzystnie wpłynie na warunki prowadzenia działalności przez mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców. W szczególności na projektowanych zmianach skorzystają przedsiębiorcy, którzy posiadają siedzibę (głównie spółki) lub przebywają za granicą, a są wspólnikami polskich spółek z o.o. Przedmiotowe zmiany ograniczą zbędny formalizm i wpłyną pozytywnie na możliwość ich aktywnego uczestnictwa w zgromadzeniach wspólników. Nadto zmiana k.s.h. dotycząca umożliwienia organizacji zgromadzenia wspólników w formie elektronicznej może pozwolić na pozyskiwanie wspólnikom zagranicznych inwestorów. Dzięki ww. zmianom istotne decyzje dla spółki mogłyby być podejmowane szybciej, a wspólnikom spółki można będzie zagwarantować realną możliwość uczestnictwa.

Inspiracją do przygotowania niniejszego projektu była inicjatywa obywatelska w postaci wystąpień kierowanych do Kancelarii Prezydenta RP przez Fundację - Centrum im. Adama Smitha. Eksperci Centrum wspierali Kancelarię Prezydenta RP w pracach nad projektem. Założenia regulacji konsultowane były ponadto z członkami Narodowej Rady Rozwoju.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne