image

Kwestionariusz informacji o osobie ubiegającej się o przyjęcie na staż urzędniczy

Od 27 kwietnia 2008 r. zaczyna obowiązywać rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 marca 2008 r. w sprawie uzyskiwania informacji o osobie ubiegającej się o przyjęcie na staż urzędniczy i osobie zatrudnionej w sądzie lub prokuraturze. Rozporządzenie to określa szczegółowy sposób i tryb oraz zakres uzyskiwania informacji przez organy Policji o osobie ubiegającej się o przyjęcie na staż urzędniczy, o osobie zatrudnionej w sądzie lub prokuraturze oraz wzór kwestionariusza informacji. Nowe przepisy dotyczą urzędników oraz innych pracowników zatrudnionych w: sądach powszechnych i wojskowych oraz powszechnych i wojskowych jednostkach organizacyjnych prokuratury. Prezes sądu lub prokurator przed przyjęciem osoby na staż urzędniczy zwraca się do właściwego organu Policji o nadesłanie informacji o tej osobie oraz zasięga informacji z Krajowego Rejestru Karnego. W uzasadnionych przypadkach prezes lub prokurator zwraca się do właściwego organu Policji o nadesłanie takiej informacji o osobie zatrudnionej w sądzie lub prokuraturze oraz zasięga informacji z Krajowego Rejestru Karnego.

Pobierz darmowy wzór:

Musisz być , aby pobrać wzór


image

Kwestionariusz informacji o osobie ubiegającej się o przyjęcie na staż urzędniczy - pobierz dokument

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: