image

Pozew o rozwiązanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Sąd może wyrokiem orzec rozwiązanie spółki na żądanie wspólnika lub członka organu spółki, jeżeli osiągnięcie celu spółki stało się niemożliwe albo jeżeli zaszły inne ważne przyczyny wywołane stosunkami spółki. Powództwo w przedmiocie rozwiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością należy do katalogu spraw gospodarczych zawartych w art. 279[1] kpc. Na podstawie art. 17 pkt 4 kpc, do właściwości sądów okręgowych należą sprawy gospodarcze o prawa majątkowe, w których wartość przedmiotu sporu przewyższa sto tysięcy złotych oprócz spraw o alimenty, o naruszenie posiadania i o zniesienie wspólności majątkowej między małżonkami oraz spraw o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym. Powództwo w tym przedmiocie wnosi się do sądu właściwego ze względu na siedzibę spółki.

Pobierz darmowy wzór:

Musisz być , aby pobrać wzór


image

Pozew o rozwiązanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - pobierz dokument


image

Pozew o rozwiązanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - pobierz dokument

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne