image

Testament własnoręczny (3)

Testament należy do czynności prawnych formalnych. Nazwą tą określa się czynności, które muszą być dokonane w formie przewidzianej ustawą, a niezachowanie formy powoduje nieważność dokonanej czynności. Podstawowym celem jest, aby moc prawną miała tylko prawdziwa wola osoby sporządzającej testament. Forma testamentu jest formą ad solemnitatem (pod rygorem nieważności). W przypadku uchybienia wymogom formalnym, rozporządzenia na wypadek śmierci będą nieważne. Decydujące znaczenie ma stan istniejący w chwili sporządzania testamentu. Późniejsze zmiany stanu prawnego nie mają wpływu na ważność sporządzonego testamentu. Poniżej przedstawiamy kolejny, przykładowy wzór testamentu.

Pobierz darmowy wzór:

Musisz być , aby pobrać wzór


image

Testament własnoręczny (3) - pobierz dokument

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne