image

Wniosek do Prezesa NFZ o przeprowadzenie leczenia lub badań diagnostycznych poza granicami kraju (ubezpieczony na terytorium RP)

W celu uzyskania zgody na przeprowadzenie leczenia lub badań diagnostycznych poza granicami kraju konieczne jest złożenie wniosku do Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia o przeprowadzenie leczenia lub badań diagnostycznych albo kontynuację leczenia lub badań diagnostycznych poza granicami kraju oraz pokrycie kosztów transportu (w formacie określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia ministra zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 r.) za pośrednictwem właściwego oddziału wojewódzkiego NFZ.

Pobierz darmowy wzór:

Musisz być , aby pobrać wzór


image

Wniosek do Prezesa NFZ o przeprowadzenie leczenia lub badań diagnostycznych poza granicami kraju (ubezpieczony na terytorium RP) - pobierz dokument


image

Wniosek do Prezesa NFZ o przeprowadzenie leczenia lub badań diagnostycznych poza granicami kraju (ubezpieczony na terytorium RP) - pobierz dokument

Potrzebujesz porady prawnej?