Wniosek o rozstrzygnięcie o istotnych sprawach dziecka

Wniosek o rozstrzygnięcie o istotnych sprawach dziecka

W razie braku porozumienia każdy z rodziców, który nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej, może wystąpić do sądu z wnioskiem o rozstrzygnięcie o istotnych sprawach dziecka - wzór takiego wniosku podajemy poniżej. Wniosek rozpatrywany jest przez sąd rejonowy właściwy dla miejsca zamieszkania osoby, której dotyczy postępowanie, czyli dziecka, i kończy się wydaniem postanowienia zastępującego decyzję woli rodziców z powodu istniejących między nimi rozbieżności.

Pobierz darmowy wzór:

Musisz być , aby pobrać wzór


image

Wniosek o rozstrzygnięcie o istotnych sprawach dziecka - pobierz dokument

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika