Prawo karne

Odsprzedaż biletów na imprezę artystyczną

Odsprzedaż biletów na imprezę artystyczną

Czy odsprzedaż biletów na imprezę artystyczną jest karalne?

Przestępstwo a wykroczenie

Przestępstwo a wykroczenie

Czym według Kodeksu karnego różni się przestępstwo od wykroczenia?

Osoba najbliższa na gruncie Kodeksu karnego

Osoba najbliższa na gruncie Kodeksu karnego

W jaki sposób Kodeks karny definiuje pojęcie osoby najbliższej?

Przestępstwo znieważenia drugiej osoby

Przestępstwo znieważenia drugiej osoby

Na czym polega przestępstwo znieważenia drugiej osoby?

Zakłócanie ciszy nocnej

Zakłócanie ciszy nocnej

Czy sąsiad mieszkający w domku jednorodzinnym ma prawo wypuszczać na dwór psy, które nieustannie szczekają przed godziną 6.00 rano i po godzinie 22.00? Psy szczekają nieustannie powodując hałas (...)

Złośliwe niepokojenie sąsiada-wykroczenie

Złośliwe niepokojenie sąsiada-wykroczenie

Pies sąsiada czyni szkody na mojej posesji. Prośba, aby zbudował mu ogrodzenie nie spotkała się z jego aprobatą i nadal umyślnie spuszcza psa z łańcucha który biega po mojej posesji. Jak jest (...)

Odpowiedzialność karna osób fizycznych

Odpowiedzialność karna osób fizycznych

W jaki sposób przepisy Kodeksu karnego określają odpowiedzialność karną osób fizycznych?

Środek karny w postaci świadczenia pieniężnego

Środek karny w postaci świadczenia pieniężnego

Na czym polega środek karny w postaci świadczenia pieniężnego, o którym mowa w przepisach Kodeksu karnego?

Nieprawidłowe parkowanie a mandat karny

Nieprawidłowe parkowanie a mandat karny

Czy za nieprawidłowe parkowanie samochodem osobowym grozi mandat karny?

Stan po użyciu alkoholu - definicja

Stan po użyciu alkoholu - definicja

Jak należy definiować stan po użyciu alkoholu?

Jazda pod wpływem alkoholu - kary

Jazda pod wpływem alkoholu - kary

Jakie kary grożą za jazdę pod wpływem alkoholu?

Bezprawne uzyskanie dostępu do informacji nieprzeznaczonych dla danej osoby

Bezprawne uzyskanie dostępu do informacji nieprzeznaczonych dla danej osoby

W jaki sposób Kodeks karny penalizuje bezprawne uzyskanie dostępu do informacji nieprzeznaczonych dla danej osoby?

Nałożenie grzywny w drodze mandatu karnego

Nałożenie grzywny w drodze mandatu karnego

W jakich wypadkach możliwe jest nałożenie grzywny w drodze mandatu karnego?

Termin jaki ma funkcjonariusz policji na nałożenie mandatu karnego

Termin jaki ma funkcjonariusz policji na nałożenie mandatu karnego

Od jakiego momentu należy liczyć termin 30 dni, jaki ma funkcjonariusz policji na nałożenie mandatu karnego na osobę przekraczającą prędkość, zarejestrowaną przez fotoradar?

Ochrona dobrego imienia przez Kodeks karny

Ochrona dobrego imienia przez Kodeks karny

W jaki sposób Kodeks karny chroni dobre imię podmiotu rozumiane jako ocena jego wartości w pojęciu innych ludzi?

Odstąpienie od wymierzenia kary przewidzianej za dane przestępstwo w Kodeksie karnym

Odstąpienie od wymierzenia kary przewidzianej za dane przestępstwo w Kodeksie karnym

Czy sąd karny może odstąpić od wymierzenia kary przewidzianej za dane przestępstwo w Kodeksie karnym?

Przedawnienie karalności wykroczenia

Przedawnienie karalności wykroczenia

Po jakim czasie następuje przedawnienie karalności wykroczenia?

Nałożenie grzywny przez policjanta w drodze mandatu karnego

Nałożenie grzywny przez policjanta w drodze mandatu karnego

W jakich sytuacjach policjant może nałożyć grzywnę w drodze mandatu karnego?

Cześć człowieka a prawo karne

Cześć człowieka a prawo karne

W jaki sposób prawo karne definiuje cześć człowieka?

Przestępstwo pomówienia

Przestępstwo pomówienia

Jakie przesłanki powinny zostać spełnione przy przestępstwie pomówienia?

Przedłużenie biegu przedawnienia karalności wykroczenia z jednego roku do dwóch lat

Przedłużenie biegu przedawnienia karalności wykroczenia z jednego roku do dwóch lat

W jaki sposób może nastąpić przedłużenie biegu przedawnienia karalności wykroczenia z jednego roku do dwóch lat?

Stan nietrzeźwości - definicja

Stan nietrzeźwości - definicja

Jak należy definiować stan nietrzeźwości?

Przestępstwo prania brudnych pieniędzy

Przestępstwo prania brudnych pieniędzy

Czym charakteryzuje się przestępstwo prania brudnych pieniędzy?

Nałożenie mandatu karnego bez kontaktu ze sprawcą wykroczenia

Nałożenie mandatu karnego bez kontaktu ze sprawcą wykroczenia

Witam. Dostałem mandat za przekroczenie prędkości pomimo, że żaden policjant mnie nie zatrzymał. Czy taki mandat jest skuteczny?

Pomawianie człowieka a Kodeks karny

Pomawianie człowieka a Kodeks karny

Jakie wartości chroni art. 212 Kodeksu karnego, odnoszący się do pomawiania człowieka?

Przestępstwo pomówienia - wymóg nieprawdziwego zarzutu stawianego przez sprawcę

Przestępstwo pomówienia - wymóg nieprawdziwego zarzutu stawianego przez sprawcę

Czy istnieje wymóg, aby zarzut stawiany przez sprawcę był nieprawdziwy, przy przestępstwie pomówienia?

Zgłoszenie informacji o transakcjach zarejestrowanych, o których mowa w ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

Zgłoszenie informacji o transakcjach zarejestrowanych, o których mowa w ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

W jakim czasie należy zgłosić informacje o transakcjach zarejestrowanych, o których mowa w ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu?

Odpowiedzialność karna za wprowadzanie do obrotu produktów spożywczych, szkodliwych dla zdrowia

Odpowiedzialność karna za wprowadzanie do obrotu produktów spożywczych, szkodliwych dla zdrowia

Czy ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia przewiduje odpowiedzialność karną za wprowadzanie do obrotu produktów spożywczych, szkodliwych dla zdrowia?

Właściwy sąd w sprawie uchylenia prawomocnego mandatu karnego

Właściwy sąd w sprawie uchylenia prawomocnego mandatu karnego

Jaki sąd jest właściwy w sprawie uchylenia prawomocnego mandatu karnego?

Postępowanie karne w stosunku do czynu uznanego wcześniej za wykroczenie

Postępowanie karne w stosunku do czynu uznanego wcześniej za wykroczenie

Witam. Zostałem ukarany mandatem karnym za spowodowanie stłuczki samochodowej. Teraz w stosunku do tego samego czynu toczy się postępowanie z Kodeksu karnego. Czy kara, która zostanie ewentualnie (...)

Zasady wystawiania mandatu kredytowanego

Zasady wystawiania mandatu kredytowanego

Według jakich zasad wystawiany jest w postępowaniu mandatowym mandat kredytowany?

Obowiązek ponoszenia opłat za parkowanie w strefach płatnego parkowania

Obowiązek ponoszenia opłat za parkowanie w strefach płatnego parkowania

Jakie akty prawne nakładają na kierowców obowiązek ponoszenia opłat za parkowanie w strefach płatnego parkowania?

Zwolnienie od zakazu prowadzenia pojazdów

Zwolnienie od zakazu prowadzenia pojazdów

Czy można ubiegać się o wcześniejsze zwolnienie od zakazu prowadzenia pojazdów, jeżeli zakaz ten został orzeczony w związku z prowadzeniem w stanie nietrzeźwości?

Zakaz prowadzenia pojazdów

Zakaz prowadzenia pojazdów

W jakich wypadkach może zostać orzeczony zakaz prowadzenia pojazdów?

Kontrola wykonywania obowiązków w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy

Kontrola wykonywania obowiązków w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy

Kto sprawuje kontrolę wykonywania obowiązków w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu?

Przestępstwo niealimentacji - definicja

Przestępstwo niealimentacji - definicja

Co to jest przestępstwo niealimentacji?

Wznowienie postępowania mandatowego, prowadzonego na podstawie kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia

Wznowienie postępowania mandatowego, prowadzonego na podstawie kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia

Czy jest możliwe wznowienie postępowania mandatowego, prowadzonego na podstawie kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia?

Odpowiedzialność karna osoby, która bez uprawnienia rozpowszechnia cudzy utwór w wersji oryginalnej

Odpowiedzialność karna osoby, która bez uprawnienia rozpowszechnia cudzy utwór w wersji oryginalnej

Jak może wyglądać odpowiedzialność karna osoby, która bez uprawnienia rozpowszechnia cudzy utwór w wersji oryginalnej?

Poddanie odpowiedzialności za wykroczenie

Poddanie odpowiedzialności za wykroczenie

Kto według Kodeksu wykroczeń może zostać poddany odpowiedzialności za wykroczenie?

Umyślne lub nieumyślne popełnienie wykroczenia

Umyślne lub nieumyślne popełnienie wykroczenia

Kiedy można uznać, że dane wykroczenie zostało popełnione umyślnie lub nieumyślnie?

Pociągnięcie do odpowiedzialności za wykroczenie z art. 86 Kodeksu wykroczeń

Pociągnięcie do odpowiedzialności za wykroczenie z art. 86 Kodeksu wykroczeń

Jakie okoliczności trzeba ustalić, by możliwe było pociągnięcie do odpowiedzialności za wykroczenie z art. 86 Kodeksu wykroczeń, dotyczące bezpieczeństwa w ruchu drogowym?

Odmowa przyjęcia mandatu karnego a wniosek o ukaranie do sądu

Odmowa przyjęcia mandatu karnego a wniosek o ukaranie do sądu

Czy każda odmowa przyjęcia mandatu karnego będzie skutkować wniesienie wniosku o ukaranie do sądu?

Odpowiedzialność za wykroczenie

Odpowiedzialność za wykroczenie

Kto według ustawy Kodeks wykroczeń podlega odpowiedzialności za wykroczenie?

Powołanie się na naruszenie interesu kontrahenta i zasadę rzetelnego obrotu gospodarczego

Powołanie się na naruszenie interesu kontrahenta i zasadę rzetelnego obrotu gospodarczego

Czy na podstawie przepisów prawa karnego, możliwe jest powołanie się na naruszenie interesu kontrahenta i zasadę rzetelnego obrotu gospodarczego? Mój dłużnik w postępowaniu przed sadem powołał (...)

Sprzedaż alkoholu bez zezwolenia

Sprzedaż alkoholu bez zezwolenia

Jaka kara grozi za sprzedaż alkoholu bez zezwolenia

Powołanie się na art. 286 Kodeksu karnego, penalizujący zachowania polegające na doprowadzaniu innej osoby do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem

Powołanie się na art. 286 Kodeksu karnego, penalizujący zachowania polegające na doprowadzaniu innej osoby do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem

Kiedy możliwe jest powołanie się na art. 286 Kodeksu karnego, penalizujący zachowania polegające na doprowadzaniu innej osoby do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą (...)

Pociągnięcie do odpowiedzialności karnej sprawcy przestępstwa zniesławienia

Pociągnięcie do odpowiedzialności karnej sprawcy przestępstwa zniesławienia

Jaki skutek musi wystąpić, by możliwe było pociągnięcie do odpowiedzialności karnej sprawcy przestępstwa zniesławienia?

Odpowiedzialność karna za wytwarzanie substancji szkodliwych

Odpowiedzialność karna za wytwarzanie substancji szkodliwych

Mój sąsiad wytwarza substancje szkodliwe dla zdrowia. Wytwarza je na pobliskiej działce. Czy grozi mu z tego tytułu odpowiedzialność karna?

Nałożenie grzywny w drodze mandatu karnego

Nałożenie grzywny w drodze mandatu karnego

Kiedy funkcjonariusz policji może nałożyć grzywnę w drodze mandatu karnego?

Prawomocny mandat karny kredytowany, nałożony przez funkcjonariusza policji

Prawomocny mandat karny kredytowany, nałożony przez funkcjonariusza policji

Z jaką chwilą staje się prawomocny mandat karny kredytowany, nałożony przez funkcjonariusza policji?

1

...

3

4

5

6

7

...

40

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: