Prawo karne

Zapłacenie zaległych alimentów a umorzenie postępowania karnego

Zapłacenie zaległych alimentów a umorzenie postępowania karnego

Zostałem oskarżony o popełnienie przestępstwa niealimentacji. Czy jeżeli zapłacę zaległe alimenty to postępowanie sądowe zostanie umorzone?

Sprzeciw od wyroku nakazowego w postępowaniu o wykroczenia

Sprzeciw od wyroku nakazowego w postępowaniu o wykroczenia

Jakie wymogi powinien wypełniać sprzeciw od wyroku nakazowego w postępowaniu o wykroczenie?

Kara za jazdę z przekroczeniem dozwolonej prędkości

Kara za jazdę z przekroczeniem dozwolonej prędkości

Jakiej wysokości kara grozi za jazdę z przekroczeniem dozwolonej prędkości?

Uniewinnienie a wznowienie postępowania karnego

Uniewinnienie a wznowienie postępowania karnego

Czy osoba uniewinniona prawomocnym wyrokiem może żądać wznowienia postępowania karnego?

Wymierzenie kary grzywny zamiast kary pozbawienia wolności

Wymierzenie kary grzywny zamiast kary pozbawienia wolności

W stosunku do jakich przestępstw jest możliwe wymierzenie kary grzywny zamiast kary pozbawienia wolności?

Dobrowolne poddanie się karze

Dobrowolne poddanie się karze

Na czym polega dobrowolne poddanie się karze i kiedy może zostać zastosowane wobec oskarżonego?

Zakaz prowadzenia pojazdów

Zakaz prowadzenia pojazdów

W jakich przypadkach sąd może orzec zakaz prowadzenia pojazdów?

Przestępstwo prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości

Przestępstwo prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości

Przy jakiej zawartości alkoholu we krwi do dochodzi od popełnienia przestępstwa prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości?

Elementy wniosku o zezwolenie na odbycie kary w systemie dozoru elektronicznego

Elementy wniosku o zezwolenie na odbycie kary w systemie dozoru elektronicznego

Jakie wymogi powinien spełniać wniosek o zezwolenie na odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego?

Wniosek o odbycie kary w systemie dozoru elektronicznego

Wniosek o odbycie kary w systemie dozoru elektronicznego

Jaki sąd jest właściwy do rozpatrzenia wniosku o zezwolenie na odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego?

Przesłanki zastosowania do skazanego systemu dozoru elektronicznego

Przesłanki zastosowania do skazanego systemu dozoru elektronicznego

Jakie warunki należy spełnić, aby móc odbywać karę pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego?

Kara pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego

Kara pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego

Na czym polega odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego?

Ochrona dobrego imienia nauczyciela

Ochrona dobrego imienia nauczyciela

Za jaki czyn odpowie osoba znieważająca publicznie nauczyciela?

Przestępstwo polegające na groźbach karalnych

Przestępstwo polegające na groźbach karalnych

Kiedy można uznać, że dane zachowanie spełnia przesłanki przestępstwa z art. 190 Kodeksu karnego, polegającego na groźbach karalnych?

Warunkowe umorzenie postępowania karnego a Krajowy Rejestr Karny

Warunkowe umorzenie postępowania karnego a Krajowy Rejestr Karny

Czy informacje o warunkowym umorzeniu postępowania karnego są umieszczane w Krajowym Rejestrze Karnym?

Zakłócanie ciszy nocnej przez sąsiada

Zakłócanie ciszy nocnej przez sąsiada

Jaka kara grozi za zakłócanie ciszy nocnej przez sąsiada?

Ujawnienie informacji przez osobę, zobowiązaną do zachowania tajemnicy  publicznej

Ujawnienie informacji przez osobę, zobowiązaną do zachowania tajemnicy publicznej

Czy za ujawnienie informacji przez osobę, zobowiązaną do zachowania tajemnicy publicznej, grozi odpowiedzialność karna?

Zachowanie zakłócające ciszę nocną

Zachowanie zakłócające ciszę nocną

Jakie zachowanie należy uznać za zakłócające ciszę nocną?

Umorzenie postępowania karnego w trakcie posiedzenia pojednawczego

Umorzenie postępowania karnego w trakcie posiedzenia pojednawczego

Czy sąd może umorzyć postępowanie karne, wszczęte z oskarżenia prywatnego, w trakcie posiedzenia pojednawczego?

Umiesczenie treści prywatnego maila na forum internetowym

Umiesczenie treści prywatnego maila na forum internetowym

Jestem stałym uczestnikiem pewnego forum internetowego. Niedawno wysłałem do jednego z uczestników maila. Ta osoba umieściła jego treść na forum, pomimo braku mojej zgody. Czy takie zachowanie (...)

Działanie na szkodę spółki jawnej a przepisy Kodeksu karnego

Działanie na szkodę spółki jawnej a przepisy Kodeksu karnego

Czy działanie na szkodę spółki jawnej jest czynem, penalizowanym przez przepisy Kodeksu karnego?

 Idealny zbieg przestępstwa z wykroczeniem

Idealny zbieg przestępstwa z wykroczeniem

Na czym polega idealny zbieg przestępstwa z wykroczeniem, o którym wspomina Kodeks wykroczeń?

Jak rozwiązać problemy z konkubentem?

Jak rozwiązać problemy z konkubentem?

1. Osoba A \"związała się\" z osobą B ok. sześć miesięcy temu i zamieszkują razem w domu osoby A otrzymanym wcześniej od jej rodziców. 2. Osoba A była wcześniej ponad 20 lat w związku konkubenckim (...)

Odpowiedzialność za brak dozoru nad zwierzęciem

Odpowiedzialność za brak dozoru nad zwierzęciem

Jaka odpowiedzialność grozi za brak dozoru nad zwierzęciem?

Prowokacja ze strony zniesławionej osoby

Prowokacja ze strony zniesławionej osoby

Zostałem oskarżony o popełnienie przestępstwa zniewagi. Problem w tym, że osoba która mnie oskarżyła sama mnie prowokowała do takiego zachowania. Czy w związku z tym sąd może odstąpić od (...)

Dyrektywy, wymiar, kary

Dyrektywy, wymiar, kary

Jakie okoliczności bierze pod uwagę sąd karny, wymierzając karę za popełnione przestępstwo?

Podjęcie na nowo umorzonego postępowania przygotowawczego

Podjęcie na nowo umorzonego postępowania przygotowawczego

Na czym polega instytucja podjęcia na nowo umorzonego postępowania przygotowawczego?

Cofnięcie wniosku o ściganie w sytuacji, gdy dany czyn jest przestępstwem prywatnoskargowym

Cofnięcie wniosku o ściganie w sytuacji, gdy dany czyn jest przestępstwem prywatnoskargowym

Czy możliwe jest cofnięcie wniosku o ściganie w sytuacji, gdy dany czyn jest przestępstwem prywatnoskargowym?

Środek karny w postaci zakazu zbliżania się do danej osoby

Środek karny w postaci zakazu zbliżania się do danej osoby

W przypadku popełnienia jakiego przestępstwa sąd może orzec środek karny w postaci zakazu zbliżania się do danej osoby?

Wyrok, w którym sąd odstąpił od wymierzenia kary

Wyrok, w którym sąd odstąpił od wymierzenia kary

Jaki charakter prawny ma wyrok, w którym sąd odstąpił od wymierzenia kary?

Skutki nieuiszczenia grzywny za przekroczenie prędkości

Skutki nieuiszczenia grzywny za przekroczenie prędkości

Jakie są skutki nieuiszczenia grzywny za przekroczenie prędkości?

Przestępstwo tzw. niealimentacji w rozumieniu Kodeksu Karnego

Przestępstwo tzw. niealimentacji w rozumieniu Kodeksu Karnego

Na czym polega Przestępstwo tzw. niealimentacji w rozumieniu Kodeksu Karnego?

Wykonanie środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów

Wykonanie środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów

W jaki sposób wykonywany jest środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów?

Przesłanie zniesławiających treści w drodze e-maila

Przesłanie zniesławiających treści w drodze e-maila

Czy jest możliwe popełnienie przestępstwa zniesławienia poprzez przesłanie zniesławiających treści w drodze e-maila?

Wykroczenie uporczywego nękania

Wykroczenie uporczywego nękania

Mój były chłopak dzwoni do mnie po kilka razy dziennie. Czy takie zachowanie można uznać za wykroczenie uporczywego nękania?

Wszczęcie postępowania przez prokuratora

Wszczęcie postępowania przez prokuratora

Czy prokurator może wszcząć postępowanie w sprawie o przestępstwo, które jest ścigane z oskarżenia prywatnego?

Przestępstwo wypadku komunikacyjnego

Przestępstwo wypadku komunikacyjnego

Czym różni się przestępstwo wypadku komunikacyjnego, od swojego odpowiednika w Kodeksie wykroczeń?

Przywłaszczenie dokumentów a interwencja Policji

Przywłaszczenie dokumentów a interwencja Policji

Współpracuję od 3 miesięcy z biurem rachunkowym krzak. W międzyczasie otrzymałem 4 wezwania/upomnienia z Urzedów Skarbowych, księgowa cały czas się myli, sam muszę wszystko wyjaśniać, każe (...)

Podrobienie podpisu

Podrobienie podpisu

Jakie są regulacje karne dotyczące podrobienia podpisu na dokumencie?

Przestępstwo zniewagi

Przestępstwo zniewagi

Na czym polega przestępstwo zniewagi?

Przestępstwo pomówienia

Przestępstwo pomówienia

Na czym polega przestępstwo pomówienia?

Przestępstwo stalkingu (nękania) jako przestępstwo umyślne

Przestępstwo stalkingu (nękania) jako przestępstwo umyślne

W czym wyraża się umyślność przy przestępstwie nękania?

Przestępstwo stalkingu (nękania) jako przestępstwo skutkowe

Przestępstwo stalkingu (nękania) jako przestępstwo skutkowe

Czym charakteryzuje się przestępstwo stalkingu jako przestępstwo skutkowe?

Definicja ?stalkingu?

Definicja ?stalkingu?

Jak doktryna definiuje pojęcie stalkingu?

Przestępstwo nękania

Przestępstwo nękania

Czym jest przestępstwo nękania?

Przełamanie zabezpieczenia, nie zapoznając się jednocześnie z treścią chronionej informacji

Przełamanie zabezpieczenia, nie zapoznając się jednocześnie z treścią chronionej informacji

Czy osoba, która przełamuje zabezpieczenie, nie zapoznając się jednocześnie z treścią chronionej informacji, popełnia przestępstwo nieuprawnionego uzyskania dostępu do informacji dla niej nieprzeznaczonej?

Prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości - konsekwencje

Prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości - konsekwencje

Jakie konsekwencje mogę ponieść, jeżeli prowadziłem pojazd w stanie nietrzeźwości i zostałem zatrzymany?

Obowiązek opublikowania orzeczenia sądu

Obowiązek opublikowania orzeczenia sądu

Kiedy redaktor dziennika ma obowiązek opublikowania orzeczenia sądu

Podanie do publicznej wiadomości orzeczenia o ukaraniu za wykroczenie

Podanie do publicznej wiadomości orzeczenia o ukaraniu za wykroczenie

W jakich przypadkach orzeczenie o ukaraniu za wykroczenie można podać do publicznej wiadomości?

Środki karne w Kodeksie wykroczeń

Środki karne w Kodeksie wykroczeń

Jakie środki karne przewiduje Kodeks wykroczeń?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: