Interpretacja zapisu w specyfikacji

Odpowiedzi w temacie (2)

leval

20.3.2005

Zamawiajacy zastrzegł w specyfikacji warunków zamówienie, że wykonawca ma przewidziec do wykonania przedmiotu zamówienia osoby zatrudnione na 'umowę o pracę'. Dla wiekszosci wykonawców okazało się zrozumiałe, że chodzi o osoby zatrudnione na stałe na etacie. Podczas postepowania przetargowego Zamawiający wybrał z pośród oferentów tego, który miał najniższą stawkę (kryterium było 100% ceny) nie uwzględniając jednak, że dany oferent zatrudnia do wykonywania przedmiotu zamówienia osoby na zlecone i umowę o dzieło, obniżając tym samym swoje koszty, a co za tym idzie, mógł zaproponować nieporównywalnie niższą stawkę. Czy zamawiający miał prawo tak postąpić ? Czy ten zapis nie jest jednoznaczny, że chodzi o stały etat ?

Nie znalazłeś odpowiedzi?

ArturKunze

2005-04-26 13:05:25

Po to są warunki udziału w postępowaniu, których nie wolno w żadnym wypadku zmieniać w trakcie jego trwania, żeby zamawiający dopuszczał do oceny tylko te oferty, które je spełniają. Jeżeli siwz wymagała umów o pracę, to oferta była niezgodna ze specyfikacją i podlegała odrzuceniu. Z zasady nie wymaga się aby wykonawca zatrudniał osoby wykonujące zamówienie. Musi on nimi dysponować, a to nie oznacza wcale konieczności zatrudnienia na umowę o pracę. Może się zdarzyć, że ze względu na specyfikę zamówienia wykonawcy nie będą zatrudniać wszystkich niezbędnych pracowników i co wtedy - zarzut o utrudnianie uczciwej konkurencji? Czy taki warunek jest dopuszczalny? Moim zdaniem NIE. Ciekawie ten temat jest opisany w Poradniku UZP "Zamówienia na roboty budowlane" H.Strzelczyk, B. Chojecka, Warszawa 2004, Potencjał kadrowy s. 79. Również J.Pieróg w Prawo zamówień publicznych Komentarz wyd.6, wyd. CH Beck na str. 79 zamieszcza komentarz do art. 22 ust. 1 p. 2. Pamietaj, tam gdzie zaczynają się problemy, tam kończy się komentarz. Sam podczas kontroli NIK'u tłumaczyłem się dlaczego zapis w siwz był inny a dokumenty inne. Pozdrawiam i życzę powodzenia.

nata

2005-10-01 07:59:18

Bylo to nie spełnienie warunków zapisu SIWZ i taki wybor oferty nalezy bezwzglednieoprotestowac

DODAJ POST W TEMACIE

Aby odpowiadać na forum musisz się zalogować!

Potrzebujesz porady prawnej?

PODOBNE TEMATY NA FORUM

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY