e-prawnik.pl Porady prawne

Jak napisać pismo o umorzenie kary grzywny w drodze mandatu karnego?

Odpowiedzi w temacie (1)

grinch

28.7.2010

Jak napisać pismo o umorzenie kary grzywny w drodze mandatu karnego?

Nie znalazłeś odpowiedzi?

Sylwek29

2010-10-19 13:03:27

wniosek o umorzenie kary grzywny Niniejszym, wnoszę o umorzenie orzeczonej wyrokiem Sądu (nazwa sądu) ????? w (siedziba sądu) ????? z dnia (data) ????? kary grzywny w wymiarze (wymiar kary) ????? stawek dziennych w wysokości po (wysokość stawek dziennych) ????? złotych każda. Uzasadnienie ????? (Wniosek należy uzasadnić. Wzór uzasadnienia:: Nie jestem w stanie uiścić orzeczonej kary grzywny, a przyczyny niemożności wykonania wyroku są ode mnie niezależne. Uzupełnić o: krótki opis sytuacji życiowej wnioskodawcy zawierający opis przeszkód, których istnienie uniemożliwia wykonanie orzeczonej kary wraz z dowodami potwierdzającymi przytoczone fakty np. zaświadczenie lekarskie. Mając na uwadze powyższe, wnoszę jak na wstępie, albowiem uważam, że w sprawie zachodzą okoliczności przewidziane w art. 51 k.k.w. ????? (podpis) Załączniki: (należy wymienić i załączyć wszystkie dokumenty, które zostały wskazane w treści pisma lub potwierdzają przywołane fakty)

DODAJ POST W TEMACIE

Aby odpowiadać na forum musisz się zalogować!

Potrzebujesz porady prawnej?

PODOBNE TEMATY NA FORUM