Forum prawne

Kazus


Sąsiad Mikołaja K, Jan Z, zażądał 10 maja 2010r. od Starosty C. wznowienie postępowania zakończonego ostateczna decyzją administracyjną w sprawie wydania Mikołajowi pozwolenia na budowę domu jednorodzinnego. Decyzja stała się ostateczna 5 maja 2005 . W uzasadnieniu wzniesionego żądania Jana Z powołał się na sporządzoną 15 kwietnia 2010r ekspertyzę techniczno- budowlaną z której wynikało że relacja planowanej inwestycji zakłóciła stosunki wodne .Ponadto wnioskujący przedstawił opinię rzeczoznawcy majątkowego z 7 kwietnia 2010r z której wynikało, że nieruchomości położone przy nieruchomościach zabudowanych tracąc na wartości. Dla Jana K. oznaczało to, że przy sprzedaży swojej własności straciłby około 30.000 zł postanowił więc walczyć o swoje prawa.Pytania:
1. jaki organ jest właściwy w sprawie wznowienia postępowania w zaistniałej sytuacji?
2. jakie czynności powinien wykonywać organ rozpatrujący wniosek ?
3. co powinien zrobic właściwy organ administracji, gdyby żądanie Jana. Z opierało się tylko na opinii rzeczoznawcy majątkowego ?

2011.12.13 13:0:58

Odpowiedzi w temacie: Kazus (2)

witam serdecznie,

czy ktoś mógłby mi pomóc w rozwiązaniu kazusa? Z góry najmocniej dziękuję!

Oto treść:

Sędzia sądu okręgowego spowodował wypadek drogowy w stanie
nietrzeźwości. W wypadku zginęła jedna osoba.

Co trzeba zrobić by postawić sędziego w stan oskarżenia?

Proszę napisać odpowiedni wniosek.

Będzie to śledztwo czy dochodzenie?

2013.1.22 16:10:17

Witam,

Zwracam się z prośbą o pomoc w rozwiązaniu kazusów...

Kazus I

14 sierpnia 2013r. weszła w życie nowelizacja ustawy o samorządzie powiatowym. Jeden z jej przepisów brzmiał:

1. W celu ochrony zabytków mających szczególne znaczenie dla historii powiatu, organy powiatu mogą stanowić regulaminy ich zwiedzania.

2. Regulaminy, o których mowa w ust.1 mogą przewidywać kary finansowe za ich naruszenie.

3. Organy upoważnione do wydawania regulaminów, o których mowa w ust. 1 określi w drodze rozporządzenia Prezydent RP".

Prezydent RP wydał stosowne rozporządzenie 18 listopada 2013r. Zgodnie z nim organem uprawnionym do wydawania wspomnianych regulaminów był starosta. Rozwiązanie takie nie spodobało się jednak Prezesowi Rady Ministrów, który skierował sprawę tego rozporządzenia na posiedzenie RM. Ta 1 grudnia 2013r. uchyliła rozporządzenie.


Kazus II

W grudniu 2013r. Sejm uchwałą Sejmu - w odpowiedzi na nieprzyjacielski atak- został wprowadzony stan wojny między Polską a Białorusią. Z powodu licznych aktów dezercji, jakie miały miejsce, Rada Ministrów skierowała do Sejmu projekt nowelizacji kodeksu karnego zaostrzającej kary za to przestępstwo. Niestety, wskutek działań wojennych, które objęły cała wschodnią Polskę, na posiedzenie Sejmu w dniu 13 grudnia 2013r. strawiła się jedynie grupa 200 posłów. Wobec takiego obrotu spraw, Prezes RM złożył wniosek do Prezydenta RP, by ten dokonał nowelizacji kodeksu w drodze rozporządzenia mocą ustawy. Następnego dnia prezydent wydał odpowiedni akt.


Jeżeli chodzi o kazus I na pewno rozdział III Konstytucji RP. Problemami wydaje mi się być
- czas wydania przez prezydenta rozporządzenia
- brak aspektu przedmiotowego i treściowego w upoważnieniu (nie wiem czy mogę to kwestionować)
- i czy Prezes Rady Ministrów może kierować rozporządzenie prezydenta na posiedzenie RM


Kazus II to artykuł 234 Konstytucji RP i problem jaki zauważyłam do tej pory to:
- Prezes RM nie może złożyć wniosku do prezydenta RP.

Proszę o naprowadzenie na problemy w tych kazusów, jakieś rady...

Pozdrawiam

2013.12.16 14:38:32

DODAJ POST W TEMACIE

Aby odpowiadać na forum musisz się zalogować!

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika